Medycyna w Martinie (Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego)

Studia medyczne za granicą - Martin, Slowacja

jlf_uk

Program dla studentów zagranicznych

Wyślij do nas e-mail (info@medycynaslowacja.pl) albo sms (+48576706013). I my zadbamy o wszystko. Za darmo.

Wydział medycyny v Martinie oferuje studentom zagranicznym możliwość studiowania w języku angielskim programu studiów Medycyna ogólnaOpłata za studia to 9500€ (jest to opłata za jeden rok akademicki, czyli 2 semestry). Absolwentom programu studiów Medycyna ogólna udzielany jest tytuł MUDr.

Medycynaslowacja.pl to oficjalny reprezentant słowackich lekarskich wydziałów. Skoncentruj się na nauce – my zadbamy o wszystko inne. Nasze usługi są w 100% darmowe.

Obecnie na wydziale studiuje 700 studentów zagranicznych, głównie z Norwegii, Szwecji, Islandii oraz z Polski. W ostatnich latach tytuł MUDr. (lekarz) uzyskało 500 zagranicznych studentów z ponad 30 krajów.

Studiowanie za granicą: Medycyna Martin (Wydział Lekarski Jesseniusa)

Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie jest częścią Uniwersytetu Komeńskiego, najstarszego i największego uniwersytetu na Słowacji. Znanym poprzednikiem Uniwersytetu była Academia Istropolitana założona przez Macieja Korwina w 1465 roku. Uniwersytet otrzymał swoją nazwę po ojcu edukacji: Janie Amosie Komeńskim.

Wydział Jesseniusa powstał w roku 1969 i jest bardzo popularny wśród studentów dzięki wysokiej jakości kształcenia, nowoczesnemu wyposażeniu wydziału, kadrze dydaktycznej i laboratoriom badawczym. Wydział regularnie zajmuje wiodącą pozycję w międzynarodowych porównaniach jakości szkół medycznych nie tylko na Słowacji, ale też w regionie.

Nauczanie

Program Medycyna Martin trwa 6 lat (12 semestrów) i obejmuje 5975 godzin praktycznego i teoretycznego treningu. Program jest akredytowany i spełnia wymogi dyrektywy 93/16/EC.

Jeden semestr ma 15 tygodni nauczania, przy czym wykłady to mniej niż połowa całkowitej tygodniowej nauki. Ostatni 6 rocznik jest zastrzeżony dla rotacji w przedmiotach Medycyna wewnętrzna, chirurgia, pediatria, położnictwo, ginekologia. Następnie muszą zdać egzamin państwowy i obronić prace dyplomową. Dyplom, który student uzyska jest uznawany w całej Unii Europejskiej. Ponadto wydział jest na liście ECFGM, dzięki czemu absolwenci idą na egzamin USMLE.

Nauczanie na wydziale jest specyficzne dlatego, że studenci są dzieleni na małe grupy. Ćwiczenia praktyczne, seminaria lub ćwiczenia laboratoryjne – studenci biorą udział w nauczaniu z maksymalnie 8 innymi studentami. Wydział zatrudnia zagranicznych profesorów, którzy podnoszą poziom jakości kształcenia.

Dziekan wydzialu medycyny v Martinie

 Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Dechant


Otwarcie semestru medycyny v Martinie