...

4 letnie studia weterynaryjne w Koszycach

Poza 6-letnim programem studiów weterynaryjnych na Uniwersytecie Weterynarii i Farmacji w Koszycach studenci mogą również aplikować na krótszy, 4-letni program prowadzony w języku angielskim. O ile 6 letnia opcja jest skierowana dla osób od razu po szkole średniej, program trwający 4 lata przeznaczony jest dla osób, które mają już pewną wiedzę w tej dziedzinie.

Osoby, które zaliczają się do tej grupy i mogą aplikować są na przykład studenci, którzy uzyskali licencjat na studiach:

 • Weterynaryjnych

 • Nauk biologicznych

 • Nauk o zwierzętach

 • Nauk pokrewnych

Studia trwają tylko 8 semestrów i jest to skrócona wersja studiów trwających 12 semestrów, ponieważ kandydaci mają już wiedzę w tym temacie po wcześniej ukończonych studiach na poziomie licencjatu. Studenci obu tych programów zostają wyróżnieni tymi samymi tytułami po ukończeniu nauki, a jest to Doktor Medycyny Weterynaryjnej.

Kto może aplikować

Ukończenie licencjatu jest jednym z warunków, których spełnienie umożliwia aplikowanie na czteroletnie studia. Jest ich jeszcze kilka, a są to między innymi:

 • Ukończenie szkoły średniej

 • Ukończenie pierwszego etapu studiów (zdobycie licencjatu)

 • Zdobycie co najmniej 180 punktów ECTS na studiach

 • Licencjat nie może być starszy niż 6 lat

Jak dostać się na ten kierunek

Aby zarejestrować się na czteroletni program weterynarii w Koszycach, do uczelni należy przesłać komplet dokumentów. Na samym początku należy zwrócić się do uczelni mailowo. W mailu należy przesłać między innymi:

 • Oficjalna transkrypcja akademicka i dyplom licencjata

 • Świadectwo dojrzałości z zaliczonymi przedmiotami

 • CV, w którym student podaje czas trwania studiów w placówkach edukacyjnych

 • E-maile wysłane bezpośrednio z wcześniej uczęszczanych instytucji edukacyjnych (liceum i uniwersytetu) potwierdzające imię i nazwisko kandydata, czas trwania studiów, uzyskane kwalifikacje i datę ukończenia nauki

 • Wypełniona prośba o przyjęcie na studia

 • Zgoda na przetwarzanie danych

 • Potwierdzenie płatności za proces rejestracji (50 euro)

Na stronie można znaleźć informację, że do dokumentów potrzebny jest również apostille, ale na szczęście Polska podpisała ugodę ze Słowacją, więc nie musisz przedstawiać takiego dokumentu. Po przyjęciu na studia, część dokumentów będzie przesłana przez pocztę.

Warto jest zapisać się na te studia, ponieważ, jak w przypadku sześcioletniego programu, nie trzeba podchodzić do egzaminu wstępnego. Jest to znaczne ułatwienie, ponieważ po licencjacie już jesteś wyposażony w pewną wiedzę i nie musisz jej powtarzać. To dyrekcja decyduje, czy możesz rozpocząć studia.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat aplikacji na studia podyplomowe na kierunku medycyna weterynaryjna:
1. Każdy aplikant musi ukończyć studia licencjackie nie dłużej niż 6 lat przed rozpoczęciem studiów weterynaryjnych.
2. Suma punktów ECTS z odbytych studiów licencjackich powinna wynosić nie mniej niż 180. W tym przypadku można również uwzględnić studia magisterskie, jeśli kandydat je odbył i brakuje mu punktów, aby móc aplikować.
3. Kandydat na swoim dyplomie ukończenia studiów licencjackich powinien mieć między innymi
przedmioty związane z chemią, fizyką i biologią. Przedmioty i oceny związane z biologią są traktowane jako najważniejsze w procesie rekrutacji.
Po przesłaniu wszystkich dokumentów pocztą, na wydziale odbędzie się spotkanie komisji wydziału, która zadecyduje, kto zostanie przyjęty na kierunek medycyna weterynaryjna. Liczba miejsc oferowanych każdego roku akademickiego przez uczelnię jest ograniczona.