...

Jakub bloguje: Jak dostałem się na wydział medyczny w Bratysławie

Cześć jestem Jakub, jestem studentem 3 roku medycyny w Bratysławie i chciałbym opowiedzieć o procesie rekrutacji na mój kierunek.

Fakultet medyczny uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie to świetne placówka kształcąca, która w swojej rekrutacji opiera się na własnym egzaminie wstępnym do którego jest się dopuszczanym po wypełnieniu i złożeniu odpowiednich dokumentów do dziekanatu. Sam ten proces jest nie zwykle prosty, a z pomocą agencji Medycyna Słowacja jest wręcz niezauważalny.

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego uczelnia wymaga od przyszłych studentów paru podstawowych dokumentów. Każda osoba musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, wysłać zdjęcie bądź skan dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Do tego będzie jeszcze potrzebne tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego, ukończenia liceum oraz świadectwo urodzenia, które zostały zatwierdzone przez notariusza, najlepiej słowackiego. Z dokumentacji medycznej wymagane jest jedynie zaświadczenie o szczepieniu przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B. Wszystkie dokumenty składa się drogą mailową. Poza drobnymi kosztami tłumaczenia i notarialnymi uniwersytet wymaga przelanie opłaty administracyjnej w wysokości 80 euro.

Doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć błędów w dokumentach jest skorzystanie z pomocy organizacji, np. Medycyna Słowacja. Doświadczone osoby, które znają ten proces pomagają w zebraniu dokumentów i sprawdzeniu ich. Do tego w ramach usługi można liczyć na bardzo dobre ceny tłumaczeń przysięgłych. Sam skorzystałem z tej usługi i muszę przyznać, że wsparcie w sprawach administracyjnych było bezcenne. Nie musiałem się bać o nawet przypadkowe błędy, czy szukać i porównywać cen tłumacz, bo wszystkim tym zajęła się organizacja. Dzięki tej pomocy mogłem spać spokojnie i przyszykowywać się na następny krok w procesie rekrutacji.

Po akceptacji wszystkich dokumentów można zapisać się na jedną z najczęściej 2 dat na egzamin wstępny. Czasem dostępnych jest więcej niż 2 dat ponieważ, ilość dni jest zależna od ilości zdających. Ja polecam wybranie późniejszej daty, bo pozwala to pozyskać dużo czasu wakacyjnego na spokojne przygotowanie. Sam egzamin odbywa się w budynku fakultetu w Bratysławie w sali wykładowej. Egzamin obejmuje 2 przedmioty – biologie i chemie- i jest przeprowadzany w języku angielskim. Przygotowując się do tego egzaminu można skorzystać z puli pytań dostępnych w formie papierowej lub pdf, które może zakupić przez organizację. Polecam bardzo skorzystanie z tej puli. Obejmuje ona 750 pytań z 8 możliwościami odpowiedzi, a na końcu skrypt zdradza też poprawne odpowiedzi. To właśnie z niego zostanie wylosowanych po 100 pytań z każdego przedmiotu, a każde pytanie to pytanie zamknięte z 4 możliwymi odpowiedziami. Łącznie egzamin składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru na których rozwiązanie ma się 120 min, a maksymalna ilość punktów do zdobycia to 800.

Jeśli posiada się podstawowe informacje z obu wymaganych przedmiotów i przejrzy się parę razy wszystkie pytania szansa dostania miejsca jest bardzo wysoka. Szczególnie osoby, które są zaraz po maturze nie powinny mieć najmniejszego problemu, jako że są świeżo po latach uczenia się biologii i chemii. Próg zdania wacha się co roku, raz jest to co najmniej 50%, ale bywały też roczniki kiedy był on zdecydowanie wyższy. Uniwersytet na tym kierunku przyjmuje zazwyczaj koło 200 studentów na rok.

Moje osobiste przeżycie związane z egzaminem, to był bardzo miłe. Oczywiście stresowałem się, ale to jak przed każdym tego typu wydarzeniem. Uniwersytet strat się by atmosfera była pozytywna. Wszyscy nadzorujący i osoby pomocnicze były bardzo miłe i starały się nie rzucać w oczy i nie przeszkadzać, nikt nie był dla nikogo niemiły. Nie jest również rzadkością, że już nawet przed egzaminem, czy zaraz po nim poznaje się wesołych i miłych przyszłych kolegów z roku. Moim zdaniem, sam proces dostania się na medycynę w Bratysławie jest stosunkowo prosty, nie porównywalny z jakością nauczania.

Autor: Jakub Gwiazdecki, Wydział Lekarski w Bratysławie