...

Bezpłatny kurs przygotowawczy Wydziału Lekarskiego w Bratysławie

Wydział Lekarski w Bratysławie oferuje możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie przygotowawczym dla kandydatów, którzy złożą wszystkie dokumenty rejestracyjne na egzamin wstępny do 17 maja 2024 roku. Kurs przygotowawczy potrwa dokładnie 4 dni, a uczelnia planuje zorganizować dwie tury. Pierwsza z nich rozpocznie się 18 maja 2024 roku i potrwa do do 25 maja 2024 roku. Druga potrwa od 1 czerwca 2024 roku do 8 czerwca 2024 roku.

Studenci klasy histologii na Wydziale Lekarskim UNIBA Źródło: fmed.uniba.sk
Studenci klasy histologii na Wydziale Lekarskim UNIBA Źródło: fmed.uniba.sk

Każdego dnia kursu przygotowawczego 3 pierwsze godziny (3×60=180 minut) zostaną poświęcone na prezentacje. Z kolei 4 godzina zostanie poświęcona analizie poprawnych odpowiedzi z bazy pytań. Przed rozpoczęciem prezentacji drugiego, trzeciego i czwartego dnia odbędzie się także krótki test sprawdzający wiedzę kandydatów z chemii i biologii, którą można było posiąść dnia poprzedniego. Aby kurs mógł się odbyć, uczelnia musi zebrać minimum 15 chętnych.

Na kursie przygotowawczym kandydaci będą mogli dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych obszarów biologii, a pośród nich znajduje się: komórka, biologia molekularna, genetyka, fizjologia i anatomia. Zalecaną literaturą jest Catch Up Biology: Fore Medical Sciences autorstwa Philipa Bradleya i Jane Calvert. Lekcje chemii obejmować będą następujące obszary: chemia ogólna, reakcje związków organicznych, substancje naturalne oraz metabolizm.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszej pomocy kandydatów chcielibyśmy poinformować, że w nadchodzących tygodniach zostaniemy oficjalnymi przedstawicielami Wydziału Lekarskiego w Bratysławie. Chętnie pomożemy chętnym w zebraniu wszystkich dokumentów, aby zapisać się na egzamin wstępny na rok akademicki 2024/2025.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat procedury rekrutacyjnej lub na temat kursu przygotowawczego.