Rekrutacja na uniwersytety na Słowacji na rok akademicki 2020/2021

Jak co roku, zapraszamy do aplikowania na słowackie uniwersytety. Rekrutacja już jest w trakcie, a uczelnie ujawniły szczegóły dotyczące tegorocznych przyjęć studentów na kierunki medyczne w języku angielskim. Zapoznaj się z nimi i nie trać czasu, im wcześniej się zgłosisz i zaczniesz przygotować na egzaminy wstępne, tym większe masz szanse na dostanie się na uczelnię Twoich marzeń!

Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika w Koszycach

Uniwersytet UPJS w Koszycach jest jedną z najpopularniejszych uczelni wśród polskich studentów. Na rok akademicki 2020/2021 studenci mogą zapisywać się na następujące programy:
• Medycyna
Czas studiowania tego kierunku trwa 6 lat, po tym okresie student otrzymuje tytuł magistra medycyny ogólnej. Studia są prowadzone w trybie dziennym. W tym roku uczelnia przewiduje udostępnić 200 miejsc dla zagranicznych studentów. Czesne za jeden rok studiowania wynosi 10 500 euro, sumę płaci się w dwóch ratach.
• Stomatologia
Stomatologia to drugi kierunek oferowany obcokrajowcom, nauka na tym kierunku trwa 6 lat. Są to studia stacjonarne, po których student otrzymuje tytuł magistra stomatologii. W tym roku uniwersytet udostępnia 35 miejsc zagranicznym studentom. Czesne za jeden rok studiowania wynosi 11 000 euro, opłatę należy uiścić w dwóch ratach.
Dokumenty wymagane do rejestracji na studia
Aby móc zarejestrować się na studia jako kandydat oraz móc przystąpić do egzaminu wstępnego, trzeba złożyć na uczelnię kilka dokumentów. Kompletna lista dokumentów poniżej:
• Wypełniony formularz rejestracji elektronicznej, który musi zostać następnie wydrukowany i podpisany
• Kopia paszportu lub dowodu osobistego
• Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która w tym roku wynosi 30 euro
• Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby student rozpoczął naukę na uczelni. Zaświadczenie musi być w języku angielskim lub słowackim.
• Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
• Załącznik wniosku, który wysyłamy mailowo
Wszystkie te dokumenty należy przesłać na nasz adres lub bezpośrednio na adres uczelni.

Egzamin wstępny
Chcielibyśmy powiadomić, że daty czerwcowych egzaminów w Koszycach zostały zmienione. Z dnia 17 czerwca 2020 roku zostały one przeniesione na 8 lipca 2020 roku. Ze względu na tę zmianę, wszystkie dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię nie później niż do 24 czerwca 2020 roku.
Druga opcja to 17 sierpień 2020 roku, w tym wypadku dokumenty trzeba dostarczyć do 1 sierpnia 2020 roku.
Warto pamiętać, że dla wygody przyszłych studentów, egzamin jest również organizowany w Polsce. W tym roku przygotowaliśmy aż dwie daty oraz dwa miejsca egzaminu. Pierwszy z nich na początku
sierpnia odbędzie się w Łodzi, drugi, na końcu sierpnia, odbędzie się w Warszawie. Dokładne daty oraz godziny zostaną podane już wkrótce. Egzamin wstępny będzie trwał 2,5 godziny, w tym czasie trzeba
będzie odpowiedzieć na 200 pytań, z których można maksymalnie zdobyć 800 punktów. Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć co najmniej 600 punktów, czyli poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań.

Na egzamin wstępny należy przygotować się z bazy pytań. Zawiera ona 1200 pytań, połowa z nich dotyczy biologii, a połowa z chemii. Nowa baza pytań na ten rok pojawi się na początku marca. Zakres wiedzy jest jednak zawsze taki sam, więc już teraz można rozpocząć swoje przygotowania. Jeśli chcesz nabyć bazę pytań, skontaktuj się z nami.

Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie

Wydział w Martinie i w tym roku oferuje zagranicznym studentom możliwość studiowania medycyny w języku angielskim. Jest on znany z tego, że studenci są podzieleni na mniejsze grupki, dzięki temu przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze. Oto, jak wygląda oferta na uczelni w Martinie na rok akademicki 2020/2021.
• Medycyna
Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie umożliwia zagranicznym studentom studiowanie jednego kierunku, medycyny. W tym roku zostanie przyjętych 120 studentów zagranicznych. Studia trwają 6 lat, a po ukończeniu ich dostaje się tytuł magistra medycyny ogólnej. Czesne za rok studiowania wynosi 10 900 euro, opłatę należy uiścić w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego z semestrów.
Dokumenty wymagane do rejestracji na studia i egzamin wstępny
Aby pomyślnie zapisać się na egzamin wstępny, należy dostarczyć uczelni odpowiednie dokumenty. Są
to:
• Wypełniony, a następnie wydrukowany i podpisany formularz
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej
• Zaświadczenie medyczne potwierdzające, że student może kontynuować naukę
• Kserokopia paszportu lub dowodu
• CV w języku angielskim

Wszystkie te dokumenty można przesłać pocztą na nasz adres lub bezpośrednio na adres uczelni.

Egzaminy wstępne

Zmiana tyczy się również uczelni w Martinie, egzaminy w czerwcu nie odbędą się. Władze uniwersytetu nie podały jednak dokładnych dat. W tym roku egzamin odbędzie się 20 sierpnia 2020 roku, w tym wypadku termin składania dokumentów to 17 lipiec 2020 roku. Prawdopodobnie zorganizujemy egzamin wstępny również w Polsce, więcej informacji na ten temat podamy już wkrótce.
Uczelnia nie wydaje bazy pytań, do egzaminu można przygotować się z książek, które są polecane przez uniwersytet. Kandydat będzie musiał odpowiedzieć na 160 zamkniętych pyta (połowa z biologii i połowa
z chemii), każdy ma na maksymalnie 180 minut. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub do nas napisz.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

Kolejną opcja dla przyszłych studentów z Polski jest aplikowanie do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Oto, co może zaoferować uczelnia na rok akademicki 2020/2021
Medycyna
Medycyna jest prowadzona w trybie stacjonarnym. Na wydziale jest 220 miejsc dla studentów zagranicznych. Studia trwają 6 lat, po ukończeniu każdy student może pochwalić się tytułem magistra medycyny ogólnej. Rok studiowania kosztuje 9 500 euro.
Stomatologia
Uczelnia w Bratysławie udostępnia 35 miejsc na kierunku stomatologicznym. Program trwa 6 lat, po którym każdy student dostaje tytuł magistra stomatologii. Za jeden rok nauki czesne wynosi 11 000 euro.
Dokumenty wymagane do rejestracji na studia i na egzamin wstępny
• Wypełniony, a następnie wydrukowany i podpisany formularz
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej przetłumaczone na język słowacki
• Potwierdzenie nostryfikacji świadectwa ukończenia szkoły średniej (ten dokument należy
przygotować od razu po dostaniu się na studia)
• Odpis aktu urodzenia (międzynarodowy lub tłumaczenie)
• Kserokopia paszportu lub dowodu
• CV w języku angielskim
• 2 fotografie paszportowe
• Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 euro
• Dokument, który potwierdza, że student poddał się szczepieniu na WZW typu B
Wszystkie dokumenty można wysłać na nasz adres lub na adres uczelni.
Egzamin wstępny
Dla ułatwienia Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie przygotował cztery daty egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia. Pierwsze egzaminy czerwcowe, które miały odbyć się 25 i 26 czerwca 2020 roku, będą bardzo prawdopodobnie przeniesione na sierpień, w związku z tym wszystkie dokumenty muszą być przesłane na uczelnię nie później niż do 17 lipca 2020 roku.
Egzaminy odbędą się 17 i 18 sierpnia 2020. Rejestracja na te terminy rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku, a ostateczny termin to 3 lipiec 2020 roku. Na egzaminie każdy student będzie musiał odpowiedzieć
na 200 pytań, 100 z biologii i 100 z chemii. Egzamin będzie trwał 3 godziny. Maksymalnie można zdobyć 800 punktów. Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie już przygotował nową bazę pytań na ten rok akademicki, jeśli chcesz ją nabyć, skontaktuj się z nami.


Słowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie

W tym roku polscy studenci mają jeszcze jedną opcję, a jest nią Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie. Osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na studiowanie na Słowacji, mogą również spróbować swoich sił na tej uczelni. Rejestracja nie jest skomplikowana, więc razem z naszą pomocą
można łatwo zapisać się na egzamin wstępny.
• Medycyna
Medycyna jest aktualnie jedynym kierunkiem medycznym dostępnym w języku angielskim. Na rok akademicki 2020/2021 Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie przewiduje 36 wolnych miejsc dla zagranicznych studentów. Studia będą trwały 6 lat, po ukończeniu każdy student otrzymuje tytuł magistra medycyny ogólnej. Są to studia stacjonarne, rok studiowania na tej uczelni kosztuje 9 000 euro.

Dokumenty wymagane do zapisania się na studia i na egzamin wstępny
Osoby, które chcą zostać kandydatami Słowackiego Uniwersytetu Lekarskiego w Bratysławie muszą
przygotować następujące dokumenty:
• Wydrukowany i podpisany formularz
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem na język słowacki
• Dokument potwierdzający nostryfikację świadectwa ukończenia szkoły średniej
• Potwierdzenie wpłaty 70 euro jako opłaty rekrutacyjnej
• Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że student może kontynuować naukę na kierunku medycznym
• CV napisane po angielsku
• Kopia paszportu lub dowodu osobistego
• Jedno zdjęcie paszportowe
• Odpis aktu urodzenia (międzynarodowy lub przetłumaczony na język słowacki)
• Dokument potwierdzający, że kandydat został zaszczepiony przeciwko WZW typu B
Wszystkie dokumenty muszą być przesłane listownie na nasz adres lub na adres uczelni
Egzamin wstępny
Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie przewiduje dwie daty, w których odbędzie się egzamin wstępny. Pierwszą z nich jest 24 czerwca 2020 roku, o godzinie 9:00 w Bratysławie. Aby zapisać się na ten termin, trzeba koniecznie złożyć dokumenty do 31 maja 2020 roku. Druga data to 8 lipca 2020 roku o godzinie 9:00, również w Bratysławie. Termin przesyłania dokumentów na tę datę to 20 czerwca 2020 roku.
Na egzaminie wstępnym pojawi się 160 pytań, 80 z nich z chemii oraz 80 z biologii. Każdy kandydat ma 150 minut na napisanie egzaminu, pytania są wyłącznie zamknięte. Maksymalna liczba punktów wynosi

 1. Pytania pokrywają się z wiedzą zdobytą w szkole średniej. Przykładowa baza pytań jest udostępniona na stronie uczelni.
  W razie pytań dotyczących rekrutacji lub egzaminu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Możemy również pomóc z tłumaczeniem dokumentów na język słowacki.

Studia medyczne w Bratysławie – rekrutacja 2019/2020

Kolejny rok minął, kolejna rekrutacja zakończona i… kolejni kandydaci w kolejce na studia medyczne w Bratysławie! To znakomita wiadomość dla wszystkich zainteresowanych karierą lekarza. Podejmij wyzwanie na najlepszej uczelni na Słowacji – Uniwersytecie Comenius w Bratysławie. Rozpoczynamy bowiem rekrutację na rok akademicki 2019/2020!

Dostępne kierunki medyczne

Na Uniwersytecie Comenius można studiować dwa kierunki medyczne w języku angielskim:

 • medycynę ogólną
 • stomatologię

Oba programy odbywają się w systemie dziennym i trwają 6 lat (12 semestrów). Każdego roku ustalany jest limit przyjęć. W roku akademickim 2019/2020 jest to 200 studentów na kierunku medycyna ogólna oraz 35 studentów na kierunku stomatologia. Kończąc studia i pozytywnie zaliczając egzamin końcowy, absolwent otrzymuje tytuł MUDr. lub MDDr., odpowiednio lekarz lub lekarz dentysta.

Uczelnia w Bratysławie cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród Słowaków. Z roku na rok studiuje tu coraz więcej osób z całej Europy, również z Polski.

!!! Kwalifikacje zdobyte na Słowacji są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

Egzamin wstępny

Studia medyczne w Bratysławie wiążą się z przystąpieniem do egzaminu wstępnego. Od zeszłego roku jego format się nie zmienił.

 • Egzamin składa się z 200 pytań zamkniętych – 100 z biologii i 100 z chemii.
 • Do wyboru są 4 odpowiedzi i więcej niż jedna może być prawdziwa. W teście mogą się pojawić pytania, gdzie żadna z opcji nie jest prawidłowa! 
 • Egzamin trwa 180 minut (3 godziny).
 • Nie wolno używać kalkulatorów. Wszystkie materiały są dostarczane przez uczelnię, tj. długopis, brudnopis, układ okresowy pierwiastków.
 • Do zdobycia jest 800 punktówZa każdą złą odpowiedź punkty są odejmowane! Pozytywne zaliczenie egzaminu uzależnione jest od wyników wszystkich studentów – najlepsi zostają przyjęci.
 • Koszt egzaminu to 80 euro.

Terminy egzaminów wstępnych

 • 24 i 25 czerwca 2019 (poniedziałek i wtorek) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 10.05.2019
 • 15 i 16 sierpnia 2019 (czwartek i piątek) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 03.07.2019

Zgłoś się do nas już dziś: info@medycynaslowacja.pl

Pytania przygotowujące do egzaminu

Do egzaminu wstępnego należy się przygotować, korzystając z oficjalnych materiałów testowych. Można je zakupić za pośrednictwem naszej agencji. Ich koszt to 140 zł w przypadku wydania książkowego. Jeśli interesuje Was wydanie elektroniczne (.pdf), prosimy o kontakt.

!!! Zmieniło się wydanie testów przygotowujących na rok 2019/2020.

Materiały przygotowujące składają się z dwóch części: biologicznej i chemicznej. Każda z nich liczy po 750 pytań. W sumie otrzymujemy 1500 pytań zamkniętych wraz z kluczem odpowiedzi. To właśnie z nich wybierane jest 200 pytań egzaminacyjnych. W testach przygotowujących znajduje się 8 odpowiedzi przy każdym pytaniu! Z nich później losowane są 4, które pojawią się na egzaminie wstępnym.

Syllabusy

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem materiału na egzamin wstępny:

Studia medyczne w Bratysławie – wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić online, a następnie wydrukować i podpisać
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin wstępny (80 euro) – można przelać na nasze polskie konto (wówczas potwierdzenie nie jest wymagane):

Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas
Numer rachunku NRB: 94 1600 1462 1838 6441 6000 0001
Kwota: 80 euro (należy przeliczyć na złotówki według aktualnego kursu NBP)
Nazwa odbiorcy: Piotr Zavacky
Adres: Kasarenska namestie 13, Koszyce, Słowacja

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny”

 • ksero paszportu lub dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej potwierdzona przez notariusza + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki
 • kserokopia aktu urodzenia potwierdzona przez notariusza + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepienia przeciwko WZW typu B
 • 3 zdjęcia paszportowe (3,5 cm x 4,5 cm)

Przystąpienie do rekrutacji za pośrednictwem naszej agencji oznacza wiele korzyści, m.in. zniżkę na tłumaczenia przysięgłe w wysokości 25%, uproszczony proces rekrutacyjny, asysta po pozytywnie zdanym egzaminie i wiele, wiele innych benefitów!!

Pomagamy zupełnie bezpłatnie!

Słowacja – jak dojechać na swoją uczelnię?

Korzystanie z transportu publicznego w obcym kraju może być dla nowicjuszy dosyć skomplikowanie. Studiując na Słowacji przyda się Tobie zapewne kilka informacji na ten temat, zwłaszcza jeśli niedługo wybierasz się na swoją przyszłą uczelnię. Polscy studenci korzystają z wielu opcji transportu: autobusów, samolotów, minibusów czy podróżując w kilka osób samochodem.  Carpooling stał się w ostatnich latach bardzo popularnym i tanim środkiem transportu. My polecamy korzystanie z serwisu BlaBlaCar lub licznych grup na Facebooku, np. Polacy w Koszycach, które zapewniają wiele możliwości dojazdu studentom medycyny czy stomatologii. Polska i Słowacja oferują dogodną siatkę połączeń.

Transport Słowacja – wszystko, co musisz wiedzieć

W Polsce dostępnych jest wiele bezpośrednich połączeń ze Słowacją. Najlepiej wyruszyć z dużych miast, takich jak Warszawa, Katowice czy Kraków. Warto również sprawdzić stacje pośrednie, bo być może wybrany środek transportu zatrzymuje się w naszej miejscowości. Sprawdźmy jak dostać się na poszczególne uczelnie!

KOSZYCE

Leo Express – przewoźnik, który oferuje transport z większych miast Polski, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Kraków czy Toruń. Firma obsługuje połączenia kolejowe, autobusowe, a także minibusy. Te ostatnie przyjadą po Ciebie pod wskazany adres, jednak mają ograniczoną liczbę miejsc, dlatego warto zakupić bilet z wyprzedzeniem. Ceny zaczynają się już od 130 złotych, a podróż z południa Polski zajmuje około 5 godzin. Leo Express oferuje szereg udogodnień dla swoich pasażerów, m.in. 3 klasy podróży, przekąski czy zniżki dla stałych klientów oraz posiadaczy legitymacji ISIC, dzięki czemu podróżowanie jest proste i przyjemne.

Przykładowa trasa z Krakowa do Koszyc (Słowacja):

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Nowy Targ, DA — Białka Tatrzańska, Szkoła — Bukowina Tatrzańska, Dolna — Ždiar, Tatra — Tatranská Lomnica, AS — Starý Smokovec, AS — Poprad Aquacity — Poprad, AS — Prešov, AS — Koszyce, AS

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

RegioJet – jeden z najbardziej popularnych i prestiżowych przewoźników. Ta czeska firma dysponuje autobusami i pociągami. W Polsce można z niej skorzystać jedynie w Krakowie lub w Katowicach. Nie ma bezpośredniego połączenia z Koszycami – będzie trzeba się przesiąść przynajmniej jeden raz. Dużym plusem są jednak ceny, które zaczynają się od 90 zł w jedną stronę. Świetny wybór na tanie połączenie z Polski do Koszyc.

Przykładowa trasa z Krakowa do Koszyc (Słowacja):

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Katowice, DA — Ostrava, Svinov (przesiadka na pociąg) — Ostrava, hl.n. — Ostrava, Stodolní — Havířov, nádr. — Český Těšín, nádraží — Třinec centrum, nádr. — Čadca, žel.st. — Žilina, žel. st. — Vrútky, žel. st. — Ružomberok, žel. st. — Liptovský Mikuláš, žel. st. — Štrba, žel. st. — Poprad, Tatry — Spišská Nová Ves, žel. st. — Kysak (u města Prešov), žel. st. — Koszyce, žel. st.

Dokładne rozkłady jazdy dostępne tutaj.

Flixbus – autobusy kursują po całej Europie i mają wiele udogodnień, takich jak duże, wygodne siedzenia, toaletę, sieć WiFi oraz gniazdka zasilania. Firma niestety nie obsługuje bezpośredniego połączenia z Polski do Koszyc, ale można dostać się z Krakowa do Rużomberka, miasta w środkowej Słowacji. Stamtąd przesiądziemy się w pociąg, który zawiezie nas już do Koszyc. Zapłacimy tylko za bilet z Krakowa do Rużomberka – około 30 zł! Polscy studenci mogą korzystać z połączeń kolejowych na Słowacji za darmo! Ogromną zaletą tej firmy jest punktualność, niskie ceny biletów, wygoda i szeroka siatka połączeń.

Samolot – w Koszycach znajduje się lotnisko. Można więc pomyśleć o podróży samolotem. Polskie Linie Lotnicze LOT obsługują bezpośrednie połączenia z Polski do Koszyc. Koszt biletu w dwie strony to około 150 euro, a podroż trwa od godziny do dwóch, w zależności od miasta. Samolot wylatuje z Warszawy, Łodzi lub Wrocławia.

Nasza sugestia: jeśli zależy Wam na niskim koszcie podróży i bezpośrednim połączeniu, skorzystajcie z oferty Leo Express. Jeśli 5 godzin to stanowczo za długo, a cena nie gra roli, polecamy lot samolotem 🙂

Przyjrzyjmy się teraz połączeniom z Polski do Martina, na Wydział Medycyny Uniwersytetu Jessenius.

MARTIN

Leo Express nie oferuje niestety bezpośredniego połączenia z Polski do Martina, ale można  skorzystać z tego przewoźnika, aby dojechać do Popradu. Stamtąd bardzo łatwo dostać się już do innych miast na Słowacji, m.in. Martina. Wystarczy wsiąść w odpowiedni autobus lub pociąg.

Inną opcją jest podróż samolotem z Warszawy lub Krakowa do Koszyc czy Bratysławy. W obydwu miastach możemy skorzystać z połączeń kolejowych lub autobusowych do Martina.

Regiojet odjeżdża z dwóch miast Polski: Krakowa i Katowic. Podobnie jak Leo Express, przewoźnik ten nie obsługuje bezpośrednich połączeń do Martina, trzeba się przesiąść przynajmniej 2 razy. Ceny zaczynają się od 16 euro. W pociągach i autobusach obowiązują zniżki studenckie dla posiadaczy legitymacji ISIC lub EYCA.

Przykładowa trasa z Krakowa do Martina (Słowacja):

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Katowice, DA — Ostrava, Svinov (przesiadka na pociąg) — Ostrava, hl.n. — Ostrava, Stodolní — Havířov, nádr. — Český Těšín, nádraží — Třinec centrum, nádr. — Čadca, žel.st. — Žilina, žel. st. — Vrútky, žel. st. (przesiadka na autobus) — Vrútky, AS — Martin, ul. Jesenského

Flixbus obsługuje połączenie z Krakowa do Dolnego Kubina. Koszt biletu w jedną stronę to około 7 euro. Stamtąd należy się przesiąść w autobus lub pociąg, który zawiezie nas do Martina. Można również wybrać trasę Kraków-Ostrava (koszt to około 5,90 euro), a następnie skorzystać z miejscowej komunikacji publicznej. Nie ma bezpośredniego połączenia z Martinem.

Nasza sugestia: zdecyduj się na autobus do Dolnego Kubina, Popradu lub Ostravy, a następnie przesiądź się na pociąg, który zawiezie Cię prosto do Martina. Miasto znajduje się w północnej części Słowacji i o wiele prościej jest się dostać z Polski do Koszyc czy Bratysławy. Na szczęście wymienione przez nas miejscowości oferują dogodny transfer do Martina.

I na koniec – Bratysława! Jak się dostać do stolicy?

BRATYSŁAWA

Flixbus obsługuje bezpośredni transfer z Warszawy do Bratysławy. Podróż trwa około 12 godzin, a cena biletu to około 100 zł. Jeśli chcemy wyruszyć z Krakowa, będziemy musieli się przesiąść jeden raz. W zależności od godziny odjazdu przesiadka możliwa jest w Wiedniu, Budapeszcie, Katowicach, Brnie lub Pradze. Najszybciej dojedziemy decydując się na przesiadkę w Wiedniu, Katowicach lub Brnie. Wówczas podróż trwa około 9 godzin. W pozostałych przypadkach od 11 do ponad 13 godzin godzin.

Ecolines – łotewski przewoźnik oferujący tanie i bezpośrednie połączenia autobusowe pomiędzy Polską a Bratysławą. Podróż z Warszawy trwa około 12 godzin, a koszt biletu normalnego to 80 zł. Dla posiadaczy legitymacji ISIC przewidziana jest zniżka. Przykładowa trasa z Warszawy do Bratysławy (Słowacja):

Warszawa Zachodnia, DA — Piotrków Trybunalski, DK — Częstochowa, DK — Katowice, DA — Kraków, MDA — Bratysława

Leo Express niestety nie obsługuje bezpośredniego transferu do Bratysławy. Z Krakowa będą nas czekać 2 przesiadki – z autobusu na pociąg, a następnie z pociągu na autobus. Podróż trwa około 12 godzin, a cena biletu w jedną stronę to 115 zł w klasie ekonomicznej, lub 225 w klasie o podwyższonym standardzie. Dokładna trasa wygląda następująco:

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Katowice, DA — Gliwice, DK — Bohumín (przesiadka na pociąg) — Ostrava, hl. n. — Ostrava-Svinov — Studénka — Suchdol nad Odrou — Hranice na Moravě — Přerov — Olomouc, hl. n. — Zábřeh na Moravě — Pardubice, hl.n. — Kolín — Praha-Libeň — Praha, hl. n. (przesiadka na autobus) — Praha, ÚAN Florenc — Brno, ÚAN Zvonařka — Bratysława, NAS Mlynské Nivy

Możemy też pojechać autobusem z Krakowa do Popradu i tam przesiąść się na bezpośredni pociąg do Bratysławy.

Samolot – linie lotnicze Wizz Air oferują tanie połączenia z Warszawy do Bratysławy. Za bilet zapłacimy około 100 zł, a lot trwa tylko godzinę i 10 minut.

Pociąg – linia InterCity obsługuje bezpośrednie połączenia z Warszawy do Bratysławy. Podróż zajmuje około 10 godzin, a koszt biletu różni się w zależności od klasy podróży i obowiązujących zniżek. Pociąg zatrzymuje się w kilku miastach Polski, dlatego nie trzeba jechać do Warszawy. Poniżej dokładna lista stacji pośrednich:

Warszawa Centralna — Warszawa Zachodnia — Kraków Główny — Kraków Płaszów — Oświęcim — Brzeszcze Jawiszowice — Czechowice-Dziedzice — Zebrzydowice — Bohumin — Ostrava hl.n. — Breclav — Kuty — Bratysława hl.st.

Jeśli zależy nam na szybszym transferze, warto skorzystać z linii Express InterCity (Pendolino). Podróż trwa około 7 godzin, ale trzeba się będzie przesiąść do pociągu EuroCity. Cena jest również trochę wyższa. Przykładowa trasa pociągu:

Warszawa Centralna — Warszawa Zachodnia — Zawiercie — Dąbrowa Górnicza — Sosnowiec Główny — Katowice — Tychy — Pszczyna — Zebrzydowice — Bohumin — Ostrava hl.n. — Ostrava-Svinov — Hranice na Morave — Prerov — Otrokovice — Stare Mesto u Uh.Hrad. — Hodonin — Breclav (przesiadka na pociąg EuroCity) — Kuty — Bratysława hl.st.

Nasza sugestia: najlepszy transport na Słowację to podróż samolotem. Ta opcja wychodzi najtaniej i najszybciej. Jeśli wolimy transport lądowy, warto skorzystać z oferty Ecolines, Flixbus lub pociągów InterCity, które oferują bezpośrednie połączenia ze stolicą Słowacji.

Podsumowując!

Polska i Słowacja posiadają wiele dogodnych połączeń. Spora część przewoźników oferuje transfery bezpośrednie. Średnia cena takiego biletu to około 120 zł w jedną stronę. Najwięcej połączeń znajdziemy z południa Polski, m.in. Krakowa czy Katowic. Transport na Słowację zajmuje od godziny (samolot) do 12 godzin (pociąg i autobus).

Mamy nadzieję, że rozwiązaliśmy wszelkie wątpliwości 🙂

Nowa baza testów z biologii i chemii na studia medyczne w Bratysławie

Jeśli chcesz studiować medycynę lub stomatologię w Bratysławie na Uniwersytecie Comenius, musisz w pierwszej kolejności podejść do egzaminu wstępnego. Zawiera on 100 pytań z biologii i 100 pytań chemii. Jak się do niego przygotować?

Uniwersytet posiada bazę składającą się z pytań, które pojawią się egzaminie wstępnym. Warto zacząć przygotowania z wyprzedzeniem, ponieważ ilość materiału jest spora. Bez względu na to czy wybierasz się na medycynę czy stomatologię, egzamin jest ten sam. Pytania możesz nabyć za pośrednictwem naszej agencji. Koszt dwóch książek (jedna z biologii, jedna z chemii) to 140 zł z wysyłką. W każdej z nich znajduje się 1500 pytań z ośmioma możliwymi odpowiedziami (od „a” do „h”). Na egzaminie jednak losowane są tylko cztery opcje (od „a” do „d”).

Aby złożyć zamówienie należy napisać do nas maila z danymi do wysyłki: info@medycynaslowacja.pl oraz przelać 140 zł na poniższe konto:

Nazwa banku: BGZ BNP Paribas
Numer rachunku NRB: 94160014621838644160000001
Waluta: PLN
Piotr Zavacky
Adres: Kasarenska namestie 13, Koszyce, Slowacja

Tytuł przelewu: „imię – Pytania do Bratysławy”

 

Bratysława, Słowacja: Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2017/2018 odbywa się to w 4 terminach w Bratysławie:

 • 26. 6 2017 (deadline rejestracji 26.05.2017)
 • 27. 6. 2017 (deadline rejestrajci 26.05.2017)
 • 14. 8. 2017 (deadline rejestrajci 28.07.2017)
 • 15. 8. 2017 (deadline rejestrajci 28.07.2017)

Wydział Lekarski w Bratysławie oferuje studentom zagranicznym 2 programy studiów prowadzone w języku angielskim: Medycyna ogólna (9500€/rok) i Stomatologia (11000€/rok).

Baza pytań Bratysława

Baza pytań Bratysława

Wszystkie pytanie pochodzą z bazy danych. Dostęp do tej bazy można wykupić bezpośrednio od Wydziału lub możemy wysłać ją my  (info@medycynaslowacja.pl).

Proces rekrutacji w Bratysławie

Zainteresowani studiowaniem w Bratysławie muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Odbywa się to w 4 terminach w Bratysławie.

Wykaz dokumentów do rejestracji:

– wypełniony i podpisany wniosek

– dokument potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80€

– oficjalne tłumaczenie aktu urodzenia

– oficjalne tłumaczenie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej*

– raport medyczny na temat szczepień przeciwko WZW typu B – niezbędne jest udokumentować potwierdzenie od lekarza, ewent. kartę szczepień. Nie jest wymagany ziadny specjalny formularz*

– kopia paszportu

– 3 zdjęcia paszportowe

*na egzamin wstępny jest wystarczający dokument przetłumaczony na język angielski. W przypadku przyjęta na studia należy dostarczyć dokument przetłumaczony na język słowacki.

Podobnie jak w ostatnich latach, egzamin wstępny będzie dotyczył dwóch obszarów – biologia i chemia. Same pytania są zaprojektowane jako multiple-choice test – przy każdym pytaniu można wybrać z 4 możliwości. Przy jednym pytaniu można uzyskać maksymalnie 4 punkty, za błędną odpowiedź nie są odejmowane punkty.

UWAGA – Kandydat na studia na wydział lekarski w Bratyslawie musi pomyślnie prejść postępowanie rekrutacyjne, które składa się z testu pisemnego z cehmii i biologii. W teście należy zdobyć co najwięcej punktów (maksymalna ilość punktów – 800). Ilość punktów ustaluje dziekan na podstawie pomyślnie napisanych wstępnych testów i według prawdapodobnej liczby przyjętych studentów. Następnie zostawi się list oczekujących i na jego podstawie przyjmują się studenci. W ubiegłym roku te granice zostali ustawione dość wysoko – około 650 punktów dla General medicine i około 730 punktów dla Dental medicine. Z tego powadu polecamy wysłać wniosek również na studia na Wydział lekarski w Koszycach.

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie wielokrotnie wśród najlepszych uniwersytetów świata