...

Egzaminy wstępne na słowackie wydziały medyczne na rok akademicki 2024/2025

Słowackie wydziały medyczne oferują polskim studentom całkiem sporo wolnych miejsc na kierunkach medycyna ogólna i stomatologia. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem 3 wydziałów lekarskich na Słowacji i mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – już od marca 2024 roku możesz przystąpić do egzaminów wstępnych, które pozwolą Ci rozpocząć studia medyczne w języku angielskim. Do egzaminu wstępnego możesz przystąpić nawet jeśli nie ukończyłeś jeszcze szkoły średniej. Rekrutacja na uniwersytety medyczne na Słowacji jest prosta i nieskomplikowana, a do tego możesz liczyć na naszą pomoc.

Poniżej przygotowaliśmy szczegółowe informacje na temat wszystkich egzaminów wstępnych, kiedy się odbędą, a także, kiedy należy złożyć dokumenty, aby do nich przystąpić.

Wydział Lekarski w Bratysławie, Uniwersytet Komeńskiego

Wydział Lekarski w Bratysławie oferuje studentom z zagranicy dwa kierunki medyczne: medycynę ogólną (kurs 6-letni, czesne roczne wynosi 11 000 €, 240 wolnych miejsc) i stomatologię (kurs 6-letni, 35 wolnych miejsc, czesne roczne wynosi 12 500 €). Na wydziale wprowadzono uproszczone procedury rejestracji na egzamin wstępny. W przeciwieństwie do poprzednich rekrutacji, podczas których uczelnia oferowała tylko jeden termin egzaminu, teraz kandydaci mogą wybrać jeden z trzech terminów. Zainteresowani powinni przedstawić:

 •  skan paszportu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (akceptowane jest również potwierdzenie przewidywanej daty ukończenia szkoły),
 • potwierdzenie opłaty za rekrutację,
 • dowód szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Z kolei dokumenty pozwalające rozpocząć proces nostryfikacji dyplomu szkoły średniej należy złożyć przed rejestracją na uczelnię we wrześniu.

Egzamin wstępny ma formę testu wielokrotnego wyboru z 4 możliwymi odpowiedziami. Na początku kandydat odpowiada na pytania z biologii (100 pytań), następnie z chemii (100 pytań). Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty, więc maksymalnie można uzyskać 800 punktów za cały egzamin. Za nieprawidłowe odpowiedzi cząstkowe kandydaci uzyskują punkty ujemne. Na rozwiązanie testu jest 180 minut. Miejsce na uczelni dostają kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 440 punktów (z 800 możliwych). Próg może zostać obniżony w przypadku wolnych miejsc.

Wydział organizuje również bezpłatny kurs przygotowawczy dla wszystkich kandydatów, którzy złożą dokumenty do 17 maja 2024 r. – zainteresowani w tym wypadku powinni uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 95 €. Kurs będzie trwał 4 tygodnie, a każde spotkanie to 3 godziny wykładów i 1 godzina poświęcona na przerabianie pytań z bazy pytań. Wykłady odbędą się w dniach 18 maja 2024 roku, 25 maja 2024 roku, 1 czerwca 2024 roku i 8 czerwca 2024 roku.

Terminy egzaminów wstępnych na medycynę ogólną

Studenci mogą przystąpić do egzaminu w jednym z następujących terminów:

 •  19 marca 2024 r. – termin rejestracji upływa 12 lutego 2024 r.
 • 25 czerwca 2024 r. – termin rejestracji upływa 13 maja 2024 r.
 • 13 sierpnia 2024 r. – termin rejestracji upływa 22 lipca 2024 r

Egzamin wstępny zostanie przeprowadzany online przez platformę SCIO. Wydział udostępnia także bazę pytań z biologii (750 pytań) i chemii (750 pytań), którą można od nas kupić. Wszystkie pytania, które potem pojawią się na egzaminie, są losowane właśnie ze wspomnianej bazy pytań.

Terminy egzaminów wstępnych na stomatologię

Studenci mogą przystąpić do egzaminu w jednym z następujących terminów:

 • 20 marca 2024 r. – termin rejestracji upływa 12 lutego 2024 r.
 • 26 czerwca 2024 r. – termin rejestracji upływa 13 maja 2024 r.
 • 14 sierpnia 2024 r. – termin rejestracji upływa 22 lipca 2024 r.

Wszystkie pytania na egzamin zostaną za każdym razem losowane z bazy pytań, która jest udostępniona przez uczelnię, a którą można kupić od nas.

W 2024 roku zostaliśmy oficjalnymi przedstawicielami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Komeńskiego! Skontaktuj się z nami, jeśli masz więcej pytań dotyczących procedury rekrutacyjnej, egzaminu wstępnego lub wydziału w Bratysławie, a z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie, Uniwersytet Komeńskiego

Wydział Lekarski Jesseniusa jest popularną opcją wśród studentów zagranicznych z całego świata. Wydział oferuje medycynę ogólną w języku angielskim (program 6- letni, 150 miejsc dla zagranicznych studentów, roczne czesne w wysokości 10.900 €). Procedura aplikacyjna składa się z 2 etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wymaganych dokumentów, to jest:

 •  skan paszportu,
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • potwierdzenie opłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 €.

Na drugim etapie kandydaci muszą podejść do egzaminu online, który jest realizowany we współpracy z firmą SCIO. Zainteresowanych podejściem do egzaminu zachęcamy do skontaktowania się z nami, aby uzyskać przykładowe pytania oraz terminy, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu, co z pewnością ułatwi zdanie testu.

Egzamin wstępny ma formę testu wielokrotnego wyboru (cztery opcje z jedną poprawną odpowiedzią) i składa się z pytań z biologii (40 pytań) i chemii (40 pytań). Na rozwiązanie testu jest 80 minut. Aby kandydat został przyjęty, wystarczy, że zdobędzie 32 punkty na 80 możliwych.

Ze względu na duże zainteresowanie naszych kandydatów, zdecydowaliśmy się przygotować kurs przygotowawczy z chemii i biologii, dzięki któremu można przygotować się na egzamin wstępny na Wydział Lekarski Jesseniusa. Kurs ma formę zajęć on-line specjalnie dostosowanych do programów nauczania Wydziału Lekarskiego Jesseniusa. Ponieważ wydział Jessenius nie udostępnia żadnej bazy pytań, jesteśmy przekonani, że nasz kurs może być najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim i będzie dostępny od maja 2024 r. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać przykładowe filmy z kursu.

Terminy egzaminów wstępnych na medycynę ogólną

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu wstępnego w jednym z następujących terminów:

 • 21 marca 2024 r. (termin rejestracji upływa 7 marca 2024 r.)
 • 12 lipca 2024 r. (termin rejestracji upływa 1.07.2024 r.). lipiec 2024 r.)
 • 10 sierpnia 2024 r. (termin rejestracji upływa 1 sierpnia 2024 r.)

Jesteśmy oficjalną agencją Wydziału Jesseniusa w Martinie, Uniwersytetu Komeńskiego. Skontaktuj się z nami, jeśli masz więcej pytań dotyczących wydziału, rekrutacji lub egzaminu wstępnego, a chętnie na wszystkie odpowiemy.

Wydział Lekarski w Koszycach Uniwersytetu Pawła Józefa Safarika

Wydział Lekarski UPJS oferuje studentom zagranicznym dwa kierunki medyczne w języku angielskim, a jest to: medycyna ogólna (program 6-letni, 210 miejsc dla zagranicznych studentów, czesne wzrośnie od roku akademickiego 2024, dokładna wysokość zostanie potwierdzona w kwietniu 2024) i stomatologia (program 6-letni, 40 miejsc dla zagranicznych studentów, czesne wzrośnie od roku akademickiego 2024, dokładna kwota zostanie potwierdzona w kwietniu 2024 r.).

Zainteresowani kandydaci muszą złożyć:

 • kserokopię paszportu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • potwierdzenie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 30 €,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • formularz na dany egzamin wstępny.

Egzamin wstępny ma formę testu wielokrotnego wyboru z biologii (100 pytań) i chemii (100 pytań) i jest organizowany stacjonarnie. Zainteresowanym możemy udostępnić bazę pytań z biologii (600 pytań) i chemii (600 pytań). Wszystkie pytania, które mają pojawić się na egzaminie wstępnym, pochodzą właśnie z tych baz pytań, a są one przygotowywane bezpośrednio przez uczelnię. Kandydaci mogą wybrać, czy chcą pisać egzamin wstępny w Koszycach, czy wolą do niego podejść w innym miejscu, które zostało wybrane przez nas. Egzaminy wstępne organizujemy w Krakowie (24 sierpnia 2024), Warszawie (31 sierpnia 2024) i Budapeszcie (7 września 2024).

Prowadzimy też kursy przygotowawcze w języku polskim (we współpracy z Naukowców Dwóch), w których wszystkie pytania z bazy pytań są szczegółowo wyjaśnione przez utalentowanych nauczycieli. Jeśli szczególnie zależy Ci na studiowaniu w Koszycach, to gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszych kursach.

Terminy egzaminów wstępnych na medycynę ogólną i stomatologię

 • 19 czerwca 2024 r. w Koszycach (termin rejestracji 12 czerwca 2024 r.)
 • 14 sierpnia w Koszycach (termin rejestracji 7 sierpnia 2024 r.)
 • 24 sierpnia w Krakowie (termin rejestracji 17 sierpnia 2024 r.)
 • 31 sierpnia w Warszawie (termin rejestracji 24 sierpnia 2024 r.)
 • 7 września w Budapeszcie na Węgrzech (termin rejestracji 31 sierpnia 2024 r.)

Od 2015 roku jesteśmy oficjalną agencją Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Pawła Józefa Safarika. Jeśli masz więcej pytań dotyczących procesu rekrutacji, egzaminu wstępnego lub kierunku, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.