...

Europejskie uniwersytety medyczne dla studentów z Polski

Postanowiliśmy rozszerzyć ofertę uczelni medycznych dla polskich studentów. Słowacja będzie nadal naszą główną ofertą, ale mamy o wiele więcej świetnych opcji. Dyplomy zdobyte na poniżej opisanych uczelniach są w pełni uznawane w Polsce. Studia medyczne trwają 6 lat, a studia stomatologiczne trwają 5 lat. Wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim, a studia są płatne. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem wszystkich tych uczelni, więc nasza pomoc w rekrutacji jest bezpłatna.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat którejkolwiek z tych uczelni, skontaktuj się z nami.

Wydział Lekarski Uniwersytetu w Ostrawie, Czechy
Uniwersytet Riga Stradins, Łotwa
• Śląski Uniwersytet Medyczny, Polska

Poniżej dowiesz się więcej na temat każdej z tych uczelni – opiszemy, jak wygląda rekrutacja oraz ile wynosi czesne.

Wydział Lekarski Uniwersytetu w Ostrawie

Wydział Lekarski Uniwersytetu w Ostrawie nie dość, że nie należy do najdroższych, to jeszcze posiada doskonałe zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Uczelnia położona jest zaledwie 20 kilometrów od granic Polski, godzinę jazdy do Katowic. Prezentowany uniwersytet może być doskonałym wyborem dla studentów z województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Uczelnia przygotowała 50 miejsc dla studentów chcących studiować medycynę. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin wstępny z biologii, chemii i fizyki (30 pytań w każdej sekcji). Egzamin wstępny zorganizujemy w dniu 5 sierpnia 2024 w Warszawie.

Czesne za rok studiów na tej uczelni wynosi 11 000 euro. Zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami o wydziale medycznym w Ostrawie, aby dowiedzieć się więcej.

Uniwersytet Riga Stradins na Łotwie

Wydział Lekarski Uniwersytetu Riga Stradins znajduje się w stolicy Łotwy. RSU oferuje możliwość studiowania medycyny (program 6-letni) i stomatologii (program 5-letni). Jest to jedna z niewielu uczelni, która organizuje nabór na studia medyczne na oba semestry, czyli możesz rozpocząć studia od września lub od lutego. RSU dysponuje dużą ilością miejsc: jest to aż 360 miejsc na semestr letni i 240 miejsc na semestr zimowy na kierunku medycyna ogólna oraz 60 miejsc na semestr zimowy i 28 miejsc na semestr letni w przypadku stomatologii. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów: uniwersytet medyczny bierze pod uwagę oceny ze świadectwa oraz wyniki maturalne z języka angielskiego, matematyki i jednego z przedmiotów: biologii lub chemii. Aby zostać przyjętym, kandydaci muszą uzyskać co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

Czesne na tej uczelni wynosi 13 500 € rocznie na kierunku medycyna i 15 500 € za rok studiowania stomatologii. Jeśli jesteś zainteresowany Uniwersytetem Riga Stradins na Łotwie, zapoznaj się z całym artykułem na jego temat.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wielu kandydatów może nie mieć o tym pojęcia, ale Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) jest jednym z niewielu w Europie, który organizuje nabór w lutym. Oprócz medycyny wykładanej po angielsku, uczelnia oferuje również medycynę oraz stomatologię w języku angielskim. Medycyna na tej uczelni trwa 6 lat, z kolei stomatologia 5 lat.

Jak wygląda rekrutacja? Jeśli zdawałeś maturę z biologii (obowiązkowe) i chemii, fizyki lub matematyki (do wyboru) na poziomie rozszerzonym, to możesz ubiegać się o rekrutację bezpośrednią. Twoje oceny zostaną przeliczone na punkty i otrzymasz informację o przyjęciu. Jeżeli Twoje oceny nie wystarczą, abyś mógł podejść do bezpośredniego przyjęcia, zostaniesz zaproszony na egzamin wstępny. Egzamin wstępny odbywa się w formie rozmowy ustnej z biologii (obowiązkowo) i chemii lub fizyki (w zależności od wyboru kandydata).

Czesne za rok studiowania medycyny ogólnej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wynosi 55 000 zł, a za studiowanie stomatologii jest to 58 000 zł. W obu przypadkach czesne można pokryć w 4 ratach.

Studiowanie medycyny za granicą

Uniwersytety medyczne w Europie oferują polskim studentom wiele możliwości. Słowacja jest obecnie jednym z największych ośrodków przyszłych polskich lekarzy, ale dlaczego nie spróbować także innego kierunku? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację i rozpocząć proces rekrutacji już teraz!