...

Programy studiów i opłaty

Medycyna ogólna Uniwersytet: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika Wydział: Wydział Lekarski w Koszycach Program studiów: medycyna ogólna Długość programu: 6 lat Czesne: 10,500€ Język wykładowy: język angielski Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 30€ Liczba przyjętych studentów: 210 (2022/2023) O programie studiów: Podczas studiów Medycyny w Koszycach studenci uzyskają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki temu absolwent może pogłębić swoją edukację w dowolnym… Continue reading Programy studiów i opłaty

Medycyna i Stomatologia w Koszycach

Medycyna i Stomatologia w Koszycach, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika Medycyna w Koszycach: programy studiów i opłaty Wydział Lekarski UPJŠ w Koszycach oferuje studentom zagranicznym 2 programy studiów prowadzone w języku angielskim: Medycyna ogólna i Stomatologia. Wydział Lekarski w Koszycach jest wydziałem z 68-letnią tradycją. Jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika i największym uniwersytetem na wschodniej Słowacji. Od roku 1948 uzyskało tutaj tytuł ponad… Continue reading Medycyna i Stomatologia w Koszycach