...

Uniwersytet Weterynarii i Farmacji w Koszycach

  UVLF w Koszycach jest jedyną instytucją w Republice Słowackiej, która oferuje kształcenie uniwersyteckie w zakresie weterynarii. Uniwersytet powstał w 1949 roku i oferuje studentom zagranicznym możliwość uzyskania dyplomu uznawanego międzynarodowo na 3 stopniach. Na uniwersytecie studiuje ok. 2200 studentów, z czego 200 studentów realizuje program Weterynaria Ogólna w języku angielskim. Uniwersytet: Uniwersytet Weterynarii i Farmacji w… Continue reading Uniwersytet Weterynarii i Farmacji w Koszycach