...

Lista wszystkich terminów egzaminów wstępnych na rok akademicki 2022/2023

Oto pełna lista wszystkich terminów dotyczących rejestracji na egzaminy wstępne oraz samych egzaminów wstępnych. Jeśli jesteś zainteresowany rejestracją na egzamin wstępny, pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami, z przygotowaniem do egzaminów wstępnych, a także w uznaniu dyplomów akademickich. Wytłumaczymy Ci również, w jaki sposób będzie wyglądał egzamin wstępny i na jakich zasadach przyjmowani są kandydaci.

Maj 2022

12 maja 2022

Ostateczny termin rejestracji na Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach.
Jest to termin na egzamin wstępny organizowany 26 maja 2022 roku. Egzamin odbędzie się w formie elektronicznej i będzie zawierał zagadnienia z biologii i z chemii. Kandydaci mogą również wykupić pytania przygotowawcze, które będą obowiązywały na egzaminie. Językiem nauczania na tej uczelni jest angielski.
Kierunki studiów: Medycyna weterynaryjna, program 6 letni

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydzialy-medycyny/uniwersytet-weterynarii-i-farmacji-w-koszycach/


18 maja 2022

Ostateczny termin składania aplikacji na Wydział Lekarski Jessenius w Martinie. Egzamin wstępny odbędzie się online, a aplikanci nie muszą uiszczać opłaty rejestracyjnej. Jest ona wymagana dopiero w przypadku pozytywnego zdania egzaminu wstępnego i zdecydowania się na naukę. Egzamin odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 roku i będzie zawierał pytania zamknięte z biologii i z chemii. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać przykładowe pytania oraz zakres wiedzy obowiązującej na egzaminie.

Program studiów: Medycyna ogólna

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydarzenia/martin-egzamin-wstepny/

31 maja 2022

Ostateczny termin rejestracji na Wydział Lekarski Słowackiego Uniwersytetu Medycznego w Bratysławie. Egzamin odbędzie się 23 czerwca 2022 roku stacjonarnie w Bratysławie. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru zawierającego 160 pytań z biologii i chemii. Opłata za zgłoszenie się na egzamin wynosi 70 euro, z kolei czesne to 9 000 euro na jeden rok akademicki. Każdego roku uczelnia przyjmuje od 20 do 25 studentów z zagranicy.

Program studiów: Medycyna ogólna

Czerwiec 2022

8 czerwca 2022

Ostateczny termin rejestracji na Wydział Lekarski UPJS w Koszycach. Egzamin wstępny odbędzie się 22 czerwca 2022 roku stacjonarnie w Koszycach i będzie zawierał pytania zamknięte z biologii i z chemii. Do egzaminu można przygotować się z bazą pytań, którą można kupić od nas – pytania z bazy pojawią się na egzaminie w niezmienionej formie. Możesz również zakupić e-booka, który pomoże Ci rozplanować naukę oraz powtórki aż do dnia egzaminu. Mamy również kurs przygotowawczy od naszych partnerów Naukowców Dwóch – jest to kurs z nagranymi lekcjami, w których nauczyciele wyjaśniają po kolei każde pytanie z bazy. Wraz z kursem oferowane są również lekcje.

Koszt rejestracji na egzamin w Koszycach wynosi 30 euro
Kierunki studiów: Medycyna ogólna i stomatologia

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydarzenia/koszyce-egzamin-wstepny-upjs/

9 czerwca 2022

Ostateczny termin rejestracji na Uniwersytet Weterynaryjny w Koszycach.
Egzamin wstępny odbędzie się 23 czerwca 2022 roku w formie elektronicznej. Aplikanci mogą wykupić pytania przygotowawcze z biologii i chemii, aby mieć większe szanse na zdanie egzaminu – skontaktuj się z nami po więcej informacji.

Kierunki studiów: Weterynaria, 6 lat

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydzialy-medycyny/uniwersytet-weterynarii-i-farmacji-w-koszycach/

17 czerwca 2022

Ostateczny termin składania aplikacji na Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie. Egzamin odbędzie się 9 lipca 2022 roku w formie elektronicznej. Pytania egzaminacyjne będą zawierały zagadnienia z biologii i z chemii. Na egzamin można zapisać się zupełnie za darmo. Uczelnia pobiera opłatę rejestracyjną tylko w przypadku pozytywnego zdania egzaminu i zdecydowania się na naukę. Darmowa jest również nasza pomoc w rejestracji.

Kierunek studiów: Medycyna ogólna

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydarzenia/martin-egzamin-wstepny-2/

30 czerwca 2022

Ostateczny termin rejestracji na egzamin wstępny na Wydział Lekarski na Słowackiej Uczelni Medycznej w Bratysławie, który odbędzie się 13 lipca 2022 roku stacjonarnie w Bratysławie. Egzamin odbywa się w trybie offline (osobiście). Egzamin z biologii i chemii trwa 150 minut i jest na nim łącznie 160 pytań zamkniętych. Baza pytań znajduje się na stronie uczelni za darmo.

Opłata za zgłoszenie wynosi 70 euro

Czesne za rok nauki wynosi 9 000 euro

Kierunki studiów: Medycyna ogólna

30 czerwca 2022

Ostateczny termin składania formularzów rekrutacyjnych na RSU, czyli Riga Stradins University – uczelnię w Rydze na Łotwie. Przyjmowanie kandydatów odbywa się na podstawie wymaganych dokumentów (obliczane są punkty za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz wyników maturalnych, dodatkiem może być dyplom ukończonych wcześniej studiów), dzięki czemu nie ma potrzeby podchodzenia do egzaminu wstępnego.

Kierunki studiów: Medycyna ogólna, stomatologia

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydarzenia/riga-stradins-university/

Lipiec 2022

8 lipca 2022

Ostateczny termin rejestracji na egzamin wstępny na Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Egzamin będzie miał formę online i odbędzie się 9 sierpnia 2022 roku (egzamin na medycynę ogólną) i 10 sierpnia 2022 roku (egzamin na stomatologię). Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone na Wydział w formie papierowej (wystarczy je przesłać pocztą) przed upływem terminu w celu rejestracji na egzamin wstępny.

Kierunki studiów: Medycyna ogólna i stomatologia

11 lipca 2022

Ostateczny termin rejestracji na egzamin wstępny na Wydział Lekarski, Uniwersytet w Sarajewie Wschodnim w Foca, Bośnia i Hercegowina. Na kierunek medycyna ogólna w języku angielskim (czesne 3100€) przyjęto pierwszych studentów w roku akademickim 2020/21, co oznacza, że rok akademicki 2022/23 będzie trzecim naborem na ten kierunek. Studenci medycyny ogólnej na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim pochodzą z różnych krajów, takich jak Włochy, Słowenia, Egipt, Nepal, Bangladesz i Indie. W latach 2022/2023 po raz pierwszy zagraniczni studenci będą mogli aplikować na kierunek stomatologiczny. Wydział jest powiązany z 6 innymi wydziałami medycyny w Bośni i ściśle współpracuje ze szpitalem uniwersyteckim, który znajduje się obok każdego wydziału. Wykładowcy mają międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu i posiadają różne certyfikaty oraz dyplomy z różnych zakątków świata, które potwierdzają ich umiejętności. 

22 lipca 2022

Ostateczny termin rejestracji na Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie. Egzamin odbędzie się 12 sierpnia 2022 roku i mogą do niego przystąpić wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią. Nie ma wymogu zdawania biologii oraz chemii na maturze – wyniki maturalne nie są brane pod uwagę. Egzamin ma formę online, więc nie musisz przyjeżdżać na Słowację.

Kierunek studiów: Medycyna ogólna

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydarzenia/martin-egzamin-wstepny-3/

28 lipca 2022

Ostateczny termin na zgłaszanie się na egzaminy wstępne na Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach. Termin ten dotyczy wyłącznie egzaminu wstępnego online organizowanego 18 sierpnia 2022 roku. Jest to również ostatni możliwy termin w tym naborze na UVLF w Koszycach. Egzamin wstępny będzie zawierał zagadnienia z biologii i z chemii i jest organizowany w języku angielskim.

Program studiów: 6-letni kierunek Medycyna Weterynaryjna

Sierpień

02 sierpnia 2022

Ostateczny termin rejestracji na Wydział Lekarski UPJS w Koszycach. Egzaminy wstępne odbędą się stacjonarnie w Koszycach i mają formę testu wielokrotnego wyboru z chemii i biologii. Wszystkie dokumenty muszą dotrzeć dotrzeć do naszej agencji lub na wydział uczelni przed tym terminem. Możesz również przystąpić do egzaminów wstępnych, które zorganizujemy w Krakowie oraz w Warszawie.

Kierunki studiów: Medycyna ogólna, stomatologia

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydarzenia/koszyce-egzamin-wstepny-upjs-2/

04 sierpnia 2022

Termin rejestracji na egzamin na Wydział Lekarski w Koszycach.

  • Miejsce Kraków

  • Termin egzaminu 20.8.2022

Egzamin zostanie zorganizowany w Krakowie w celu przyjęcia na Uniwersytet im. Pawła Józefa Safarika. Sam egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru z biologii i chemii. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi, a poprawnych może być od 0 do 4. Zachęcamy do zakupu bazy pytań, w której znajdują się identyczne pytania, jak na przyszłym egzaminie (są losowane z bazy). W nauce szczególnie pomocne są również e-book oraz e-kurs przygotowawczy od Naukowców Dwóch. Obie pomoce można uzyskać od naszej agencji.


Ten egzamin wstępny jest przeznaczony wyłącznie dla kandydatów zarejestrowanych na niego za pośrednictwem naszej agencji MedycynaSlowacja.pl. Rejestracja na ten egzamin wstępny nie wiąże się z dodatkowymi kosztami poza 30 euro jako opłata rejestracyjna do uczelni. Egzamin nie został jeszcze potwierdzony przez FM UPJS – będziemy informować o decyzji uczelni na bieżąco.

Kierunki studiów: Medycyna ogólna, stomatologia

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na: https://medycynaslowacja.pl/wydarzenia/koszyce-egzamin-wstepny-upjs-krakow/

13 sierpnia 2022

Ostateczny termin rejestracji na Wydział Lekarski UPJS w Koszycach.

  • Miejsce: Warszawa

  • Termin egzaminu: 27.8.2022

    Egzamin jest oferowany kandydatom, którym w rejestracji pomaga agencja Medycynaslowacja.pl, i którzy chcą studiować w Koszycach medycynę ogólną lub stomatologię. Forma egzaminu to test wielokrotnego wyboru z pytań z zakresu biologii i chemii. Kandydaci mogą zakupić od nas bazę pytań z biologii i chemii zawierającej po 600 pytań na każdy przedmiot. Te same pytania pojawią się na egzaminie wstępnym, a wybranych zostanie dokładnie 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. Uczestnictwo w tym egzaminie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami (poza opłatą rejestracyjną 30 euro dla uczelni). Będzie to ostatni egzamin wstępny organizowany na nabór 2022/23 na UPJS w Koszycach.

Kierunki studiów: Medycyna ogólna, stomatologia

Więcej informacji na temat dokumentów rejestracyjnych na:

21 sierpnia 2022

Ostateczny termin rejestracji na egzamin wstępny na Wydział Lekarski, Uniwersytet w Sarajewie Wschodnim w Foca, Bośnia i Hercegowina. Na kierunek medycyna ogólna w języku angielskim (czesne 3100€) przyjęto pierwszych studentów w roku akademickim 2020/21, co oznacza, że rok akademicki 2022/23 będzie trzecim naborem na ten kierunek. Studenci medycyny ogólnej na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim pochodzą z różnych krajów, takich jak Włochy, Słowenia, Egipt, Nepal, Bangladesz i Indie. W latach 2022/2023 po raz pierwszy zagraniczni studenci będą mogli aplikować na kierunek stomatologiczny. Wydział jest powiązany z 6 innymi wydziałami medycyny w Bośni i ściśle współpracuje ze szpitalem uniwersyteckim, który znajduje się obok każdego wydziału. Wykładowcy mają międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu i posiadają różne certyfikaty oraz dyplomy z różnych zakątków świata, które potwierdzają ich umiejętności. 

11 września 2022

Ostateczny termin rejestracji na egzamin wstępny na Wydział Lekarski, Uniwersytet w Sarajewie Wschodnim w Foca, Bośnia i Hercegowina. Na kierunek medycyna ogólna w języku angielskim (czesne 3100€) przyjęto pierwszych studentów w roku akademickim 2020/21, co oznacza, że rok akademicki 2022/23 będzie trzecim naborem na ten kierunek. Studenci medycyny ogólnej na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim pochodzą z różnych krajów, takich jak Włochy, Słowenia, Egipt, Nepal, Bangladesz i Indie. W latach 2022/2023 po raz pierwszy zagraniczni studenci będą mogli aplikować na kierunek stomatologiczny. Wydział jest powiązany z 6 innymi wydziałami medycyny w Bośni i ściśle współpracuje ze szpitalem uniwersyteckim, który znajduje się obok każdego wydziału. Wykładowcy mają międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu i posiadają różne certyfikaty oraz dyplomy z różnych zakątków świata, które potwierdzają ich umiejętności.