medycyna martin

Medycyna Martin – rekrutacja na nowy rok akademicki (2019/2020)

Medycyna Martin – ogłaszamy rekrutację na nowy rok akademicki! Jeśli jesteście zainteresowani studiowaniem medycyny ogólnej w Martinie, ten artykuł jest dla Was.

Uczelnia Jessenius jest bardzo popularna wśród kandydatów na studia. Wydział medycyny przynależy do najstarszego uniwersytetu na Słowacji – Comenius w Bratysławie. Standardy nauczania oraz zaplecze dydaktyczne są więc na bardzo wysokim poziomie. Ponadto, samo miasto jest atrakcyjne pod względem życia studenckiego. Dzięki temu oprócz nauki znajdziecie mnóstwo rozrywek w czasie wolnym. Jeszcze Was nie przekonaliśmy? Czytajcie dalej 🙂

Dostępne kierunki medyczne

Na Uniwersytecie Jessenius można studiować medycynę ogólną w języku angielskim. Program odbywa się w systemie dziennym i trwa 6 lat (12 semestrów). Każdego roku ustalany jest limit przyjęć. W roku akademickim 2019/2020 jest to 120 studentów, a decyzja o zakwalifikowaniu na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminu. Kończąc studia i pozytywnie zaliczając egzamin końcowy, absolwent otrzymuje tytuł MUDr. – odpowiednik lekarza.

Z roku na rok na Słowacji pojawia się coraz więcej studentów zagranicznych. W zeszłym roku największy odsetek stanowili obywatele Ukrainy, Norwegii, Niemiec, Serbii i Polski!

!!! Kwalifikacje zdobyte na Słowacji są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

Egzamin wstępny

Medycyna Martin oznacza konieczność przystąpienia do egzaminu wstępnego. Od zeszłego roku jego format się nie zmienił.

 • Egzamin składa się z 200 pytań zamkniętych – 100 z biologii i 100 z chemii.
 • Do wyboru są 4 odpowiedzi i tylko jedna jest prawdziwa.
 • Egzamin trwa 135 minut (2 godziny i 15 minut).
 • Nie wolno używać kalkulatorów. Wszystkie materiały są dostarczane przez uczelnię, tj. długopis, brudnopis, układ okresowy pierwiastków.
 • Do zdobycia jest 200 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzyma 1 punkt. Za złe odpowiedzi punkty nie są odejmowane.
 • Koszt egzaminu to 70 euro.

Terminy egzaminów wstępnych

 • 26.06.2019 (środa) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 05.06.2019
 • 16.08.2019 (piątek) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 03.07.2019

!!! Agencja Medycyna Słowacja również zorganizuje dla Was egzamin wstępny w Polsce. Dokładny dzień, godzina oraz miejsce zostaną ogłoszone niebawem. Możemy jednak zdradzić kilka szczegółów:

 • egzamin odbędzie się na początku sierpnia
 • planujemy zorganizować go na pewno w Krakowie i w zależności od zainteresowania może także w Warszawie
 • możesz zwiększyć swoje szanse na studiowanie medycyny na Słowacji, ponieważ w jeden weekend odbędą się dwa egzaminy: w sobotę do Koszyc, w niedzielę na uniwersytet w Martinie

Zgłoś się do nas już dziś: info@medycynaslowacja.pl

Pytania przygotowujące do egzaminu

 

Uczelnia w Martinie nie udostępnia żadnej bazy testowej, na podstawie której będzie się można przygotować do egzaminu wstępnego. Zakres materiału nie przekracza jednak wiedzy z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Można się zatem zaopatrzyć w repetytorium licealne lub książkę na temat tych przedmiotów w języku angielskim.

Zachęcamy również do zapoznania się z syllabusem zawierającym szczegółowy zakres materiału na egzamin wstępny.

Medycyna Martin – wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić online, a następnie wydrukować i podpisać
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej potwierdzona przez notariusza + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki/angielski
 • kserokopia aktu urodzenia potwierdzona przez notariusza + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki/angielski
 • CV
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na tym kierunku (nie starsze niż 3 miesiące)
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepienia przeciwko WZW typu B
 • ksero paszportu
 • 3 zdjęcia paszportowe (3,5 cm x 4,5 cm)
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin wstępny (70 euro) – można przelać na nasze polskie konto (wówczas potwierdzenie nie jest wymagane):

Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas
Numer rachunku NRB: 94 1600 1462 1838 6441 6000 0001
Kwota: 70 euro (należy przeliczyć na złotówki według aktualnego kursu NBP)
Nazwa odbiorcy: Piotr Zavacky
Adres: Kasarenska namestie 13, Koszyce, Słowacja

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny”

Przystąpienie do rekrutacji za pośrednictwem naszej agencji oznacza wiele korzyści, m.in. zniżkę na tłumaczenia przysięgłe w wysokości 25%, uproszczony proces rekrutacyjny, możliwość otrzymania kieszonkowego i wiele, wiele innych benefitów!!

Pomagamy zupełnie bezpłatnie!