Odpowiedz na pytanie i wygraj kilogram czekolady!

Czy wiesz, że Słowacja jest obecnie jednym z popularniejszych kierunków studiów dla polskich studentów? Każdego roku wielu z nich przyjeżdża na słowackie uniwersytety medyczne, aby studiować medycynę ogólną lub stomatologię. Zgadnij, ilu polskich studentów studiowało na publicznych
słowackich uczelniach w 2019 roku na studiach licencjackich i magisterskich łącznie.
Osoba, która wskaże liczbę najbliższą prawdzie wygra kilogram czekolady!

Regulamin konkursu
Nazwa konkursu: Odpowiedz na pytanie i wygraj kilogram czekolady!
(dalsze warunki konkursu).
Statut reguluje warunki udziału w konkursie, sposób i tryb wykonywania czynności niezbędnych do jego realizacji oraz określa szczegóły praw i obowiązków uczestników.

 1. Organizator konkursu (zwany dalej „organizatorem”)
  Nazwa firmy: IQline, s.r.o,
  Miejsce: Ulica Andreja Hlinku 30/503, Veľký Šariš, 08221
  ID:46769660
  NIP:SK2023568272
 2. Termin konkursu
  Konkurs odbędzie się w dniach od 6.12.2020 do 20.12.2020. W tym okresie można wziąć udział w tym konkursie.
 3. Osoby uprawnione do udziału w konkursie i ochrona danych osobowych
  W konkursie może wziąć udział każdy student uczelni. Tylko zwycięzca konkursu musi podać organizatorowi dane osobowe wymagane do dostarczenia wygranej.
 4. Warunki udziału w konkursie
  Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi odpowiedzieć w komentarzu i podać przypuszczenie, ilu polskich studentów studiowało w dniu 31.10.2019 na studiach licencjackich i magisterskich w obecnej formie na Słowacji na dowolnej publicznej uczelni. Nie uwzględniono studentów, którzy studiowali za
  granicą, studiowali na poziomie doktoranckim lub na uczelniach prywatnych.
 5. Zwycięzca

Zwycięzca otrzyma kilogram czekolady ze Słowacji. Koszt przesyłki pokrywa organizator.

6. Ustalenie zwycięzcy i ogłoszenie nagrody
Po upływie terminu rejestracji zwycięzca zostanie wylosowany spośród poprawnie wprowadzonych odpowiedzi z komentarzy na Facebooku lub na Instagramie. Zwycięzca zostanie ogłoszony 20.12.2020 o 15:00 CET. Jeśli okaże się, że więcej osób podało odpowiedzi, które są zgodne z prawdą, zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez losowanie.
Ogłoszenie zwycięzcy konkursu zostanie opublikowane na Facebooku i na Instagramie. Organizator skontaktuje się również bezpośrednio ze zwycięzcą poprzez podany przez niego kontakt.

7. Postanowienia końcowe
Uczestnicząc w konkursie, każdy uczestnik potwierdza również, iż został poinformowany, że Facebook nie ma żadnych zobowiązań wobec uczestnika oraz że nie wynikają żadne zobowiązania z tytułu udziału
w konkursie na Facebooku. Organizator konkursu oświadcza, że konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani w inny sposób powiązany z Facebookiem i nie jest w
żaden inny sposób powiązany z Facebookiem.
W Koszycach dnia 4.12.2020