Farmacja

Farmację możesz studiować po angielsku na Uniwersytecie Comenius w Bratysławie. Studia trwają 5 lat i po studiach uzyskasz międzynarodowy dyplom.

Uniwersytet: Uniwersytet Komeńskiego

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Program studiów: Farmacja

Długość programu: 5 lat

Czesne: 7,500 €

Język wykładowy: język angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 60€