...

Medycyna ogólna na Słowacji – studia medyczne

Słowackie uniwersytety lekarskie co roku przyciągają rosnącą liczbę studentów zagranicznych z całego świata. Znajdziesz je w międzynarodowych rankingach szkół, takich jak IMED, WHO, FAIMER czy Avicenna. 

Program studiów medycyny ogólnej jest jednym z najpopularniejszych kierunków wśród studentów zagranicznych. Program studiów trwa 6 lat (12 semestrów). Absolwentom przyznawany jest tytuł lekarza uznawany na terenie całej Unii Europejskiej, łącznie z Polską. Absolwenci posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych oraz klinicznych. Studenci łączeni są w grupy 8-15 osobowe (w zależności od uczelni) i w nich biorą udział we wspólnych seminariach lub ćwiczeniach praktycznych. Studenci mają kontakt z pacjentami od pierwszego roku studiów, dzięki czemu mogą uzyskać praktyczne umiejętności. Nauczanie przebiega w języku angielskim. Za studia obowiązuje czesne, którego wysokość zależna jest od programu studiów. Studenci medycyny są przyjmowani na studia medyczne na podstawie zdanych egzaminów wstępnych.

Gdzie można studiować medycynę?