...

Rekrutacja na uniwersytety na Słowacji na rok akademicki 2020/2021

Jak co roku, zapraszamy do aplikowania na słowackie uniwersytety. Rekrutacja już jest w trakcie, a uczelnie ujawniły szczegóły dotyczące tegorocznych przyjęć studentów na kierunki medyczne w języku angielskim. Zapoznaj się z nimi i nie trać czasu, im wcześniej się zgłosisz i zaczniesz przygotować na egzaminy wstępne, tym większe masz szanse na dostanie się na uczelnię Twoich marzeń!

Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika w Koszycach

Uniwersytet UPJS w Koszycach jest jedną z najpopularniejszych uczelni wśród polskich studentów. Na rok akademicki 2020/2021 studenci mogą zapisywać się na następujące programy: • Medycyna Czas studiowania tego kierunku trwa 6 lat, po tym okresie student otrzymuje tytuł magistra medycyny ogólnej. Studia są prowadzone w trybie dziennym. W tym roku uczelnia przewiduje udostępnić 200 miejsc dla zagranicznych studentów. Czesne za jeden rok studiowania wynosi 10 500 euro, sumę płaci się w dwóch ratach. • Stomatologia Stomatologia to drugi kierunek oferowany obcokrajowcom, nauka na tym kierunku trwa 6 lat. Są to studia stacjonarne, po których student otrzymuje tytuł magistra stomatologii. W tym roku uniwersytet udostępnia 35 miejsc zagranicznym studentom. Czesne za jeden rok studiowania wynosi 11 000 euro, opłatę należy uiścić w dwóch ratach. Dokumenty wymagane do rejestracji na studia Aby móc zarejestrować się na studia jako kandydat oraz móc przystąpić do egzaminu wstępnego, trzeba złożyć na uczelnię kilka dokumentów. Kompletna lista dokumentów poniżej: • Wypełniony formularz rejestracji elektronicznej, który musi zostać następnie wydrukowany i podpisany • Kopia paszportu lub dowodu osobistego • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która w tym roku wynosi 30 euro • Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby student rozpoczął naukę na uczelni. Zaświadczenie musi być w języku angielskim lub słowackim. • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej • Załącznik wniosku, który wysyłamy mailowo Wszystkie te dokumenty należy przesłać na nasz adres lub bezpośrednio na adres uczelni.

Egzamin wstępny Chcielibyśmy powiadomić, że daty czerwcowych egzaminów w Koszycach zostały zmienione. Z dnia 17 czerwca 2020 roku zostały one przeniesione na 8 lipca 2020 roku. Ze względu na tę zmianę, wszystkie dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię nie później niż do 24 czerwca 2020 roku. Druga opcja to 17 sierpień 2020 roku, w tym wypadku dokumenty trzeba dostarczyć do 1 sierpnia 2020 roku. Warto pamiętać, że dla wygody przyszłych studentów, egzamin jest również organizowany w Polsce. W tym roku przygotowaliśmy aż dwie daty oraz dwa miejsca egzaminu. Pierwszy z nich na początku sierpnia odbędzie się w Łodzi, drugi, na końcu sierpnia, odbędzie się w Warszawie. Dokładne daty oraz godziny zostaną podane już wkrótce. Egzamin wstępny będzie trwał 2,5 godziny, w tym czasie trzeba będzie odpowiedzieć na 200 pytań, z których można maksymalnie zdobyć 800 punktów. Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć co najmniej 600 punktów, czyli poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań. Na egzamin wstępny należy przygotować się z bazy pytań. Zawiera ona 1200 pytań, połowa z nich dotyczy biologii, a połowa z chemii. Nowa baza pytań na ten rok pojawi się na początku marca. Zakres wiedzy jest jednak zawsze taki sam, więc już teraz można rozpocząć swoje przygotowania. Jeśli chcesz nabyć bazę pytań, skontaktuj się z nami.

Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie

Wydział w Martinie i w tym roku oferuje zagranicznym studentom możliwość studiowania medycyny w języku angielskim. Jest on znany z tego, że studenci są podzieleni na mniejsze grupki, dzięki temu przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze. Oto, jak wygląda oferta na uczelni w Martinie na rok akademicki 2020/2021. • Medycyna Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie umożliwia zagranicznym studentom studiowanie jednego kierunku, medycyny. W tym roku zostanie przyjętych 120 studentów zagranicznych. Studia trwają 6 lat, a po ukończeniu ich dostaje się tytuł magistra medycyny ogólnej. Czesne za rok studiowania wynosi 10 900 euro, opłatę należy uiścić w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego z semestrów. Dokumenty wymagane do rejestracji na studia i egzamin wstępny Aby pomyślnie zapisać się na egzamin wstępny, należy dostarczyć uczelni odpowiednie dokumenty. Są to: • Wypełniony, a następnie wydrukowany i podpisany formularz • Świadectwo ukończenia szkoły średniej • Zaświadczenie medyczne potwierdzające, że student może kontynuować naukę • Kserokopia paszportu lub dowodu • CV w języku angielskim Wszystkie te dokumenty można przesłać pocztą na nasz adres lub bezpośrednio na adres uczelni.

Egzaminy wstępne Zmiana tyczy się również uczelni w Martinie, egzaminy w czerwcu nie odbędą się. Władze uniwersytetu nie podały jednak dokładnych dat. W tym roku egzamin odbędzie się 20 sierpnia 2020 roku, w tym wypadku termin składania dokumentów to 17 lipiec 2020 roku. Prawdopodobnie zorganizujemy egzamin wstępny również w Polsce, więcej informacji na ten temat podamy już wkrótce. Uczelnia nie wydaje bazy pytań, do egzaminu można przygotować się z książek, które są polecane przez uniwersytet. Kandydat będzie musiał odpowiedzieć na 160 zamkniętych pyta (połowa z biologii i połowa z chemii), każdy ma na maksymalnie 180 minut. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub do nas napisz.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

Kolejną opcja dla przyszłych studentów z Polski jest aplikowanie do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Oto, co może zaoferować uczelnia na rok akademicki 2020/2021 Medycyna Medycyna jest prowadzona w trybie stacjonarnym. Na wydziale jest 220 miejsc dla studentów zagranicznych. Studia trwają 6 lat, po ukończeniu każdy student może pochwalić się tytułem magistra medycyny ogólnej. Rok studiowania kosztuje 9 500 euro. Stomatologia Uczelnia w Bratysławie udostępnia 35 miejsc na kierunku stomatologicznym. Program trwa 6 lat, po którym każdy student dostaje tytuł magistra stomatologii. Za jeden rok nauki czesne wynosi 11 000 euro. Dokumenty wymagane do rejestracji na studia i na egzamin wstępny • Wypełniony, a następnie wydrukowany i podpisany formularz • Świadectwo ukończenia szkoły średniej przetłumaczone na język słowacki • Potwierdzenie nostryfikacji świadectwa ukończenia szkoły średniej (ten dokument należy przygotować od razu po dostaniu się na studia) • Odpis aktu urodzenia (międzynarodowy lub tłumaczenie) • Kserokopia paszportu lub dowodu • CV w języku angielskim • 2 fotografie paszportowe • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 euro • Dokument, który potwierdza, że student poddał się szczepieniu na WZW typu B Wszystkie dokumenty można wysłać na nasz adres lub na adres uczelni. Egzamin wstępny Dla ułatwienia Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie przygotował cztery daty egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia. Pierwsze egzaminy czerwcowe, które miały odbyć się 25 i 26 czerwca 2020 roku, będą bardzo prawdopodobnie przeniesione na sierpień, w związku z tym wszystkie dokumenty muszą być przesłane na uczelnię nie później niż do 17 lipca 2020 roku. Egzaminy odbędą się 17 i 18 sierpnia 2020. Rejestracja na te terminy rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku, a ostateczny termin to 3 lipiec 2020 roku. Na egzaminie każdy student będzie musiał odpowiedzieć na 200 pytań, 100 z biologii i 100 z chemii. Egzamin będzie trwał 3 godziny. Maksymalnie można zdobyć 800 punktów. Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie już przygotował nową bazę pytań na ten rok akademicki, jeśli chcesz ją nabyć, skontaktuj się z nami.

Słowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie

W tym roku polscy studenci mają jeszcze jedną opcję, a jest nią Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie. Osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na studiowanie na Słowacji, mogą również spróbować swoich sił na tej uczelni. Rejestracja nie jest skomplikowana, więc razem z naszą pomocą można łatwo zapisać się na egzamin wstępny. • Medycyna Medycyna jest aktualnie jedynym kierunkiem medycznym dostępnym w języku angielskim. Na rok akademicki 2020/2021 Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie przewiduje 36 wolnych miejsc dla zagranicznych studentów. Studia będą trwały 6 lat, po ukończeniu każdy student otrzymuje tytuł magistra medycyny ogólnej. Są to studia stacjonarne, rok studiowania na tej uczelni kosztuje 9 000 euro.

Dokumenty wymagane do zapisania się na studia i na egzamin wstępny Osoby, które chcą zostać kandydatami Słowackiego Uniwersytetu Lekarskiego w Bratysławie muszą przygotować następujące dokumenty: • Wydrukowany i podpisany formularz • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem na język słowacki • Dokument potwierdzający nostryfikację świadectwa ukończenia szkoły średniej • Potwierdzenie wpłaty 70 euro jako opłaty rekrutacyjnej • Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że student może kontynuować naukę na kierunku medycznym • CV napisane po angielsku • Kopia paszportu lub dowodu osobistego • Jedno zdjęcie paszportowe • Odpis aktu urodzenia (międzynarodowy lub przetłumaczony na język słowacki) • Dokument potwierdzający, że kandydat został zaszczepiony przeciwko WZW typu B Wszystkie dokumenty muszą być przesłane listownie na nasz adres lub na adres uczelni Egzamin wstępny Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie przewiduje dwie daty, w których odbędzie się egzamin wstępny. Pierwszą z nich jest 24 czerwca 2020 roku, o godzinie 9:00 w Bratysławie. Aby zapisać się na ten termin, trzeba koniecznie złożyć dokumenty do 31 maja 2020 roku. Druga data to 8 lipca 2020 roku o godzinie 9:00, również w Bratysławie. Termin przesyłania dokumentów na tę datę to 20 czerwca 2020 roku. Na egzaminie wstępnym pojawi się 160 pytań, 80 z nich z chemii oraz 80 z biologii. Każdy kandydat ma 150 minut na napisanie egzaminu, pytania są wyłącznie zamknięte. Maksymalna liczba punktów wynosi

  1. Pytania pokrywają się z wiedzą zdobytą w szkole średniej. Przykładowa baza pytań jest udostępniona na stronie uczelni. W razie pytań dotyczących rekrutacji lub egzaminu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Możemy również pomóc z tłumaczeniem dokumentów na język słowacki.