rekrutacja w Martinie

MARTIN – rekrutacja 2018/2019 – podsumowanie

Za nami rekrutacja w Martinie. Jak co roku chętnych na kierunek medycyna ogólna było bardzo wiele. Powodów jest sporo. Uczelnia Jessenius cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Jest to oddział najstarszego i najlepszego uniwersytetu na Słowacji – Comenius, który znajduje się w Bratysławie. W związku z tym poziom nauczania w Martinie jest bardzo wysoki. Oprócz niewątpliwego prestiżu Uniwersytetu Jessenius, istnieje jeszcze jeden powód, dla którego studenci chętnie wybierają właśnie tę uczelnię, a chodzi o koszty utrzymania, które są znacznie niższe niż w stolicy.

Rekrutacja w Martinie – ogólne zasady

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na medycynę ogólną w Martinie, a także kilka informacji na temat samego programu studiów.

Kierunek: medycyna ogólna

Czas trwania studiów: 12 semestrów (6 lat)

Język wykładowy: język angielski

Limit miejsc na kierunku: 120 studentów

Egzamin wstępny: Ma formę pisemną i składa się z 200 pytań (100 z chemii i 100 z biologii). Jest to test jednokrotnego wyboru, czyli do wyboru mamy 4 odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest prawidłowa. Egzamin trwa 135 minut i zwykle odbywa się w godzinach porannych. Koszt to 70 euro. Uczelnia nie umożliwia zakupu testów przygotowujących.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że egzamin w Martinie znacznie różni się od tych przeprowadzanych w Koszycach i Bratysławie. Po pierwsze uczelnia nie udostępnia żadnych testów przygotowujących, jedynie zakres materiału z dokładną rozpiską tematów. Do egzaminu w Martinie można się zatem przygotować z repetytorium maturalnego na poziomie rozszerzonym. Po drugie do zdobycia jest 200 punktów, a nie 800 jak w przypadku Koszyc czy Bratysławy. Również forma egzaminu jest nieco inna. W Martinie jest to test jednokrotnego wyboru, na pozostałych dwóch uczelniach prawidłowych odpowiedzi może być więcej niż jedna, lub żadna.

Dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić online (https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki lub angielski
  • odpis aktu urodzenia + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki
  • CV
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na tym kierunku (nie starsze niż 3 miesiące) – tłumaczenie przysięgłe na język słowacki lub angielski
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepienia przeciwko WZW typu B + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki lub angielski
  • kserokopia paszportu
  • 3 zdjęcia jak do paszportu (3,5 cm x 4,5 cm)

Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Egzaminy wstępne na medycynę ogólną w języku angielskim odbywają się co roku w kilkunastu krajach i zaczynają już w marcu. Sam Uniwersytet Jessenius zorganizował w tym roku tylko jeden termin – 16 sierpnia. Zainteresowanie kierunkiem od wielu lat nie maleje. Do egzaminów wstępnych na rok akademicki 2018/2019 przystąpiło blisko 350 kandydatów i 120 zostało przyjętych. To oznacza, że co trzecia osoba pozytywnie zaliczyła egzamin. Nic dziwnego, że chętnych jest coraz więcej. Martin to świetna uczelnia z bardzo dobrą kadrą i zapleczem, a zawód lekarza to niewątpliwie prestiż (o czym mówiliśmy szczegółowo tutaj).

Egzaminy wstępne odbyły się w tym roku w 13 krajach, m.in. w Niemczech, Norwegii, Islandii i Izraelu. Średni wynik z obu części (biologia + chemia) to 44% (89/200 punktów), co świadczy o bardzo wysokim poziomie uczelni. Jak zwykle biologia wypadła nieco lepiej niż chemia – w tym roku o około 3% (5 punktów). Najwięcej osób pisało egzamin w Bjørknes w Norwegii, pewnie dlatego, że w Martinie studiuje bardzo duży odsetek uczniów z krajów skandynawskich. Co ciekawe, najlepiej wypadły Seszele – średni wynik z całości to 56%.

Niestety w Polsce egzamin nie został zorganizowany, ale to się może zmienić! Medycyna Słowacja ma w planie wystąpić do uczelni o zgodę na przeprowadzenie egzaminu na rok akademicki 2019/2020 w jednym z polskich miast. Zachęcamy do zgłaszania się już teraz, co ułatwi i znacznie przyspieszy całą procedurę. Więcej szczegółów na temat rekrutacji znajdziecie na tutaj.