Studia doktoranckie i specjalizacje

Bardzo dużo mówimy o rekrutacji na studia medyczne pierwszego i drugiego stopnia. Jest to co prawda domena agencji „Medycyna Słowacja”, ale na tym nasza działalność się nie kończy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pomagamy również osobom chcącym kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia czy takim, którzy myślą o odbyciu specjalizacji na Słowacji. Uchylmy zatem rąbka tajemnicy, aby przybliżyć Wam nieco proces rekrutacyjny na dalszym etapie edukacji.

Specjalizacja na Słowacji

Wbrew pozorom odbycie rezydentury na Słowacji nie jest takie skomplikowanie. Proces bardzo przypomina ten, który obowiązuje w Polsce. Aplikować może każdy obywatel Unii Europejskiej… z jednym małym „ale”. Trzeba znać język słowacki przynajmniej na poziomie C1, ponieważ żadna z uczelni nie oferuje rezydentury w języku angielskim. Pocieszeniem jest to, że język polski przypomina język słowacki w 70% 🙂

Warunki, które należy spełnić, aby odbyć rezydenturę na Słowacji:

  • ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku medycyna ogólna lub stomatologia (w którymkolwiek kraju UE)
  • uzyskać zatrudnienie w placówce medycznej na Słowacji, np. szpitalu
  • wybrać interesującą nas specjalizację i wystąpić do wybranej słowackiej uczelni o przyjęcie. Uniwersytety, z którymi współpracujemy to:
  • po przyjęciu na rezydenturę otrzymasz indeks, do którego wpisywane będą Twoje naukowe i praktyczne osiągnięcia 🙂
  • niektóre kursy są obowiązkowe, inne nie; więcej informacji na ten tema uzyskasz w konkretnej placówce
  • wybierasz temat i pod okiem promotora tworzysz kolejne w swoim życiu dzieło naukowe (a mówiąc mniej kolokwialnie, po prostu piszesz pracę dyplomową)
  • ostatnim etapem jest obrona oraz pozytywne zaliczenie egzaminu
Zdecydowanie największą zaletą jest to, że po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji nie musisz podejmować zatrudnienia w szpitalu czy innej publicznej lub prywatnej placówce. Masz prawo otworzyć własną praktykę lekarską, dzięki czemu będziesz mieć o wiele więcej satysfakcji, a Twoje zarobki znacznie wzrosną.

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia specjalizacji na Słowacji

Jeśli chcesz rozpocząć specjalizację na Słowacji, musisz koniecznie znostryfikować polski dyplom na Słowacji. Proces ten wymaga dopełnienia kilku formalności oraz skorzystania z pomocy tłumacza przysięgłego, aby przetłumaczyć kilka dokumentów – w obu przypadkach chętnie Ci pomożemy. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego z kombinacją językową słowacko – polski. Będziesz potrzebować poniższe dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku / znajdziesz go w załączniku

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dzięki tej opcji słowacka rada lekarska może przetwarzać Twoje dane osobowe i wysyłać Ci aktualizacje procesu nostryfikacji Twojego dyplomu

3. Dyplom ukończenia polskiej uczelni medycznej – notarialna kopia wszystkich dokumentów potwierdzających ukończenie polskiej uczelni medycznej oraz ich tłumaczenie przysięgłe na język słowacki.

4. Potwierdzenie odbycia praktyki po ukończeniu nauki na uczelni (jeśli student jeszcze nie zdobył takiego potwierdzenia, to może również złożyć oświadczenie) (jeżeli takowe ma)

5. Potwierdzenie znajomości języka słowackiego – student musi przedstawić dokument, który potwierdza, że zna on język słowacki na dość wysokim poziomie. Decyzja o konieczności przedstawienia takiego dokumentu została wydana przez Ministra Zdrowia na Słowacji. Test odbywa się przed komisją składającą się z 3 osób. Egzamin ma kilka części, wśród nich jest część ustna (czytanie tekstu, dyskusja nad tekstem) oraz część pisemna. Istnieje również możliwość wzięcia udziału w kursie językowym w Bratysławie lub umówienia się na kurs językowy w innym mieście na Słowacji. Jest również wiele nauczycieli pracujących na platformach typu Skype, którzy za jedną godzinę nauki biorą od swoich uczniów około 25 €. Kursy językowe trwają zazwyczaj od 3 do 4 miesięcy.

Studia doktoranckie

Ta forma kontynuacji nauki jest mniej popularna od specjalizacji, ponieważ skupia się na teorii, nie praktyce. Jednak wiadomo, że dobry lekarz to nie tylko praktyk, ale również teoretyk, który na podstawie swojej wiedzy jest w stanie postawić prawidłową diagnozę i zalecić stosowne leczenie.

Studia doktoranckie są dostępne zarówno w języku słowackim, jak i angielskim. Różnica polega na tym (podobnie, jak w przypadku jednolitych studiów magisterskich), że na studiach w języku angielskim obowiązuje czesne. Poniżej znajdziecie przydatne linki do programów doktoranckich na poszczególnych uczelniach.

KOSZYCE
w języku słowackim: doktorat Koszyce SK
w języku angielskim: doktorat Koszyce EN
MARTIN
w języku słowackim: doktorat Martin SK
w języku angielskim: uczelnia nie oferuje programu w tym języku
BRATYSŁAWA
w języku słowackim: doktorat Bratysława SK
w języku angielskim: doktorat Bratysława EN

Jeśli jesteście zainteresowani odbyciem rezydentury lub studiów doktoranckich na Słowacji, zapraszamy do kontaktu z naszą agencją. Odpowiemy na wszystkie pytanie, podamy warunki współpracy, a także zaoferujemy całkiem sporo korzyści, m.in. 15% zniżkę na kurs języka słowackiego, który mamy w planach dla Was zorganizować!