Studia medyczne w Bratysławie – rekrutacja 2019/2020

Kolejny rok minął, kolejna rekrutacja zakończona i… kolejni kandydaci w kolejce na studia medyczne w Bratysławie! To znakomita wiadomość dla wszystkich zainteresowanych karierą lekarza. Podejmij wyzwanie na najlepszej uczelni na Słowacji – Uniwersytecie Comenius w Bratysławie. Rozpoczynamy bowiem rekrutację na rok akademicki 2019/2020!

Dostępne kierunki medyczne

Na Uniwersytecie Comenius można studiować dwa kierunki medyczne w języku angielskim:

 • medycynę ogólną
 • stomatologię

Oba programy odbywają się w systemie dziennym i trwają 6 lat (12 semestrów). Każdego roku ustalany jest limit przyjęć. W roku akademickim 2019/2020 jest to 200 studentów na kierunku medycyna ogólna oraz 35 studentów na kierunku stomatologia. Kończąc studia i pozytywnie zaliczając egzamin końcowy, absolwent otrzymuje tytuł MUDr. lub MDDr., odpowiednio lekarz lub lekarz dentysta.

Uczelnia w Bratysławie cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród Słowaków. Z roku na rok studiuje tu coraz więcej osób z całej Europy, również z Polski.

!!! Kwalifikacje zdobyte na Słowacji są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

Egzamin wstępny

Studia medyczne w Bratysławie wiążą się z przystąpieniem do egzaminu wstępnego. Od zeszłego roku jego format się nie zmienił.

 • Egzamin składa się z 200 pytań zamkniętych – 100 z biologii i 100 z chemii.
 • Do wyboru są 4 odpowiedzi i więcej niż jedna może być prawdziwa. W teście mogą się pojawić pytania, gdzie żadna z opcji nie jest prawidłowa! 
 • Egzamin trwa 180 minut (3 godziny).
 • Nie wolno używać kalkulatorów. Wszystkie materiały są dostarczane przez uczelnię, tj. długopis, brudnopis, układ okresowy pierwiastków.
 • Do zdobycia jest 800 punktówZa każdą złą odpowiedź punkty są odejmowane! Pozytywne zaliczenie egzaminu uzależnione jest od wyników wszystkich studentów – najlepsi zostają przyjęci.
 • Koszt egzaminu to 80 euro.

Terminy egzaminów wstępnych

 • 24 i 25 czerwca 2019 (poniedziałek i wtorek) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 10.05.2019
 • 15 i 16 sierpnia 2019 (czwartek i piątek) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 03.07.2019

Zgłoś się do nas już dziś: info@medycynaslowacja.pl

Pytania przygotowujące do egzaminu

Do egzaminu wstępnego należy się przygotować, korzystając z oficjalnych materiałów testowych. Można je zakupić za pośrednictwem naszej agencji. Ich koszt to 140 zł w przypadku wydania książkowego. Jeśli interesuje Was wydanie elektroniczne (.pdf), prosimy o kontakt.

!!! Zmieniło się wydanie testów przygotowujących na rok 2019/2020.

Materiały przygotowujące składają się z dwóch części: biologicznej i chemicznej. Każda z nich liczy po 750 pytań. W sumie otrzymujemy 1500 pytań zamkniętych wraz z kluczem odpowiedzi. To właśnie z nich wybierane jest 200 pytań egzaminacyjnych. W testach przygotowujących znajduje się 8 odpowiedzi przy każdym pytaniu! Z nich później losowane są 4, które pojawią się na egzaminie wstępnym.

Syllabusy

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem materiału na egzamin wstępny:

Studia medyczne w Bratysławie – wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić online, a następnie wydrukować i podpisać
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin wstępny (80 euro) – można przelać na nasze polskie konto (wówczas potwierdzenie nie jest wymagane):

Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas
Numer rachunku NRB: 94 1600 1462 1838 6441 6000 0001
Kwota: 80 euro (należy przeliczyć na złotówki według aktualnego kursu NBP)
Nazwa odbiorcy: Piotr Zavacky
Adres: Kasarenska namestie 13, Koszyce, Słowacja

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny”

 • ksero paszportu lub dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej potwierdzona przez notariusza + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki
 • kserokopia aktu urodzenia potwierdzona przez notariusza + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepienia przeciwko WZW typu B
 • 3 zdjęcia paszportowe (3,5 cm x 4,5 cm)

Przystąpienie do rekrutacji za pośrednictwem naszej agencji oznacza wiele korzyści, m.in. zniżkę na tłumaczenia przysięgłe w wysokości 25%, uproszczony proces rekrutacyjny, asysta po pozytywnie zdanym egzaminie i wiele, wiele innych benefitów!!

Pomagamy zupełnie bezpłatnie!