...

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie wielokrotnie wśród najlepszych uniwersytetów świata

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie i w Martinie jako jedyny uniwersytet słowacki zajął miejsce w światowym rankingu uniwersytetów Center for World University Rankings (CWUR).
CWUR to unikatowy ranking, który mierzy jakość kształcenia i przygotowania studentów, jak też jakość badań- niezależnie od badań i danych dostarczonych przez uniwersytety. Ranking CWUR jest jednym z wielu międzynarodowych rankingów, które oceniają uniwersytety na całym świecie. Pierwszy raz został opublikowany w roku 2012. Ocenia ponad 25 000 uczelni na świecie – na podstawie 8 wskaźników:

  • jakość kształcenia – mierzona ilością absolwentów uniwersytetu, którzy uzyskali znaczące międzynarodowe nagrody w stosunku do wielkości uniwersytetu
  • zatrudnienie absolwentów – mierzone liczbą absolwentów, którzy są kierownikami firm w światowych top firmach w stosunku do wielkości uniwersytetu
  • jakość nauczycieli – mierzona ilością nauczycieli akademickich, którzy uzyskali znaczące międzynarodowe nagrody
  • publikacje – mierzone liczba artykułów naukowych w renomowanych czasopismach
  • faktor– mierzone liczbą artykułów naukowych w bardzo znaczących czasopismach
  • cytowania – mierzone liczbą wysoko cytowanych artykułów naukowych
  • szeroki zasięg – mierzone H-indeksem uniwersytetu
  • patenty – mierzone liczbą międzynarodowo zgłoszonych wniosków patentowych

“Umieszczenie UK w rankingu CWUR dowodzi, że nasze działania naukowe i jakość nauczania jest porównywalna z liderami światowymi – przy nieporównywalnym finansowaniu,” powiedział rektor UK prof. Karol Mičieta, według którego umieszczenie UK w rankingu jest również wyzwaniem do dalszego doskonalenia się.