Eventy

9 sierpnia, 2023
80€
Online
Bratysława – egzamin wstępny (Dental Medicine)

Proces rekrutacji w Bratysławie

Wydział Medyczny w Bratysławie zamierza zorganizować w nadchodzącym roku dwa egzaminy wstępne. Pierwszy z nich, na medycynę ogólną, odbędzie się 8 sierpnia 2023 roku. Na niego można się rejestrować od 1 marca 2023 roku do 7 lipca 2023 roku włącznie.

Drugi egzamin, na stomatologię, odbędzie się 9 sierpnia 2023 roku i ma on ten sam termin składania formularzy, czyli jest to 7 lipca 2023 roku.

Proces rekrutacji odbywa się online i wymaga złożenia pełnego zestawu dokumentów (w tym nostryfikacji). Czesne za cały rok nauki wynosi 10 500 euro za medycynę ogólną i 11 900 euro za stomatologię. Opłata za podejście do egzaminu wstępnego wynosi 80 euro. Aby zostać przyjętym, studenci muszą zdobyć około 65% poprawnych odpowiedzi. Uczelnia przygotowała 240 miejsc dla studentów medycyny ogólnej i 35 miejsc dla studentów stomatologii.

Studenci aplikujący na uczelnię w Bratysławie mogą zaopatrzyć się w bazę z 750 pytaniami z biologii i 750 pytaniami z chemii, a część z nich zostanie wylosowana na egzamin wstępny do Bratysławy.
Maksymalna liczba punktów z tego egzaminu to 800, odejmowana jest część punktów za nieprawidłowe odpowiedzi. Posiadamy już nową edycję bazy pytań na rok akademicki 2023/2024 i można ją od nas
kupić poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przelanie odpowiedniej sumy pieniędzy.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

Zainteresowani studiowaniem w Bratysławie muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Deadline oznacza datę, do której należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty na wydział.

Wykaz dokumentów do rejestracji:

  • wypełniony i podpisany wniosek
  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80€
  • akt urodzenia oraz jego tłumaczenie przysięgłe
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe*
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepień przeciwko WZW typu B oraz jego tłumaczenie przysięgłe. Nie jest wymagany żaden specjalny formularz*
  • ksero paszportu
  • 3 zdjęcia jak do paszportu

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy