Eventy

15 września, 2021
30 EUR
Wiedeń
Koszyce – egzamin wstępny (UPJS)

Ostatni egzamin do Koszyc w 2021 roku

Uczelnia w Koszycach zdecydowała się zorganizować jeszcze jeden egzamin wstępny dla chętnych kandydatów. Odbędzie się on 15 września 2021 roku we Wiedniu o godzinie 10:00. Dokładny adres
będzie podany wkrótce. W komisji znajdzie się wice dyrektor, profesor Peter Jarcuska.
Chętnych bardzo prosimy o zgłoszenie się do nas telefonicznie na numer +48 881 755 375 lub mailowo na adres info@medycynaslowacja.pl. Dokumenty aplikacyjne mogą być przesłane drogą mailową w formie skanów, po zgłoszeniu chętnie wytłumaczymy, co dokładnie jest potrzebne do pełnej rejestracji.
Ostateczny termin rejestracji na ten egzamin mija 13 września 2021 roku.

Jeżeli zdecydujesz się na studia medycyny v Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Chodzi o test pisemny, który składa się ze 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. Wszystkie pytania pochodzą z bazy pytań, jest to test wyboru z 4 możliwych odpowiedzi. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty, całkowita możliwa liczba punktów to 800. Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź.

Rok akademicki 2021/22 - większe szanse na dostanie

W tym roku wszyscy kandydaci mają większe szanse na dostanie się na uniwersytet w Koszycach. Władze uniwersytetu Pavla Jozefa Safarika w Koszycach podjęły decyzję o zmniejszeniu wymaganego progu punktowego, który pozwala na zdanie egzaminu wstępnego. Jak dotąd kandydaci musieli uzyskać minimum 570 punktów na 800 możliwych, aby być pewnym przyjęcia na studia medyczne. W tym roku
wystarczy zdobyć 570 punktów na 800 możliwych, aby rozpocząć studia.
Dodatkowo wszystkie osoby, które uzyskają od 520 do 569 punktów nie muszą od razu tracić nadziei na studiowanie medycyny na Słowacji. Uczelnia informuje, że jest to minimalny akceptowalny wynik, który
również pozwala na rozpoczęcie studiów, ale kandydaci muszą poczekać na ostateczną decyzję uniwersytetu. Władze uczelni na bieżąco będą sprawdzać dostępność wolnych miejsc i na tej podstawie
określą, ile osób zostanie jeszcze przyjętych. Po otrzymaniu stosownych informacji od razu będziemy je przekazywać do każdego kandydata z tej grupy punktowej, jeśli zostanie on przyjęty na studia.
Wszyscy kandydaci, którzy otrzymają mniej niż 520 punktów niestety nie zostaną przyjęci na studia.

Deadline oznacza datę, do której należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty na wydział.

Dokumenty do rejestracji

Jeżeli chcesz się zarejestrować na Wydział Lekarski w Koszycach, przygotuj następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej – oryginał
 2. Kopię paszportu lub dowodu osobistego
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30€
 4. Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne
  tłumaczenie na język słowacki – oryginał
 5. Należy wypełnić załącznik wniosku
Pytania do procesu rekrutacyjnego – Koszyce
 • Ilość pytań: 600 pytań z biologii i 600 pytań z chemii
 • Ilość możliwych odpowiedzi przy każdym pytaniu: 4
 • Ilość prawidłowych odpowiedzi: 0-4
 • Ilość punktów do uzyskania za odpowiedź: 0-4

Cena: 90 zł (zakup pytania)

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy