Wydział Farmacji Uniwersytetu Comenius na pokładzie MedycynaSłowacja!!!

Z radością informujemy, że agencja MedycynaSłowacja nawiązała kolejną współpracę. Tym razem jest to Wydział Farmacji Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie – najstarszej uczelni na Słowacji, która znajduje się w rankingu 500 najlepszych uczelni na świecie. Zachęcamy zatem to udziału w rekrutacji jeszcze w tym roku 🙂

 

Podstawowe informacje na temat kierunku Farmacja

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Język wykładowy: język angielski

Czesne: 7500 euro / rok akademicki (2 semestry)

Liczba przyjmowanych studentów: 120

 

Egzamin wstępny – Wydział Farmacji

Forma: test (50 pytań z chemii i 50 pytań z biologii)

Maksymalna liczba punktów: 100 (za błędne odpowiedzi punkty nie są odejmowane)

 

Testy przygotowujące

Istnieje możliwość zakupu testów przygotowujących. Dokładnie te same pytania pojawią się na egzaminie wstępnym.

Ilość pytań: 566 z biologii i 587 z chemii

Cena: 40 euro

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
  • formularz zgłoszeniowy wypełniony online, następnie wydrukowany i podpisany
  • CV w języku angielskim
  • 3 fotografie (jak do paszportu)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na kierunku Farmacja
  • potwierdzenie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne (60 euro)

Termin składania dokumentów: 21.07.2018

 

Profil absolwenta

Potrafi wykorzystać swój potencjał w różnych obszarach medycyny i farmacji (publiczna służba zdrowia), w instytucjach kontrolujących jakość leków, na stanowiskach zajmujących się farmacją kliniczną, biochemią kliniczną, a także w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, jako przedstawiciel handlowy firm farmaceutycznych, w badaniach naukowych, jako ekspert od edukacji zdrowia itp. Absolwenci Wydziału są bardzo pożądani na rynku pracy i mogą podjąć zatrudnienie nie tylko na terenie Słowacji i swojego kraju, ale również za granicą.