Jak można się zgłaszać?

Jeżeli zdecydujesz się na studia na Wydziale Medycyny w Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Jest to pisemny test, który składa się z dwustu pytań. Pierwsza połowa to zagadnienia z dziedziny biologii, drugą połowę stanowią pytania z chemii.

Wiedza niezbędna do zdania egzaminu pokrywa się z materiałami szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Nie ma zatem konieczności kupowania drogich książek i spędzania godzin nad lekturami.

Test jest wielokrotnego wyboru – wszystkie pytania mają 4 możliwe odpowiedzi. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Za błędnie udzielone odpowiedzi nie są odejmowane punkty. Całkowita liczba punktów to 800.  Czas na rozwiązanie testu wynosi 2 godziny i 30 minut. Pytania na egzaminie wstępnym są wybrane losowo z ustalonej wcześniej puli pytań, do której otrzymasz dostęp.Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. Aby dostać się na studia w poprzednich latach wystarczyło uzyskać 600 punktów, czyli 75%.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

Aplikujący mogą podejść do egzaminów w następujących miastach i terminach:
16.06.2021 – Wydział Medyczny w Koszycach – termin rejestracji mija 2 czerwca 2021
16.08.2021 – Wydział Medyczny w Koszycach – termin rejestracji mija 2 sierpnia 2021
08/2021 – Warszawa i Kraków – ze względu na duże zainteresowanie uczelnią w Koszycach w ostatnich
latach planujemy zorganizować dwa egzaminy wstępne w Polsce – jeden w Warszawie i jeden w Krakowie, specjalnie dla polskich kandydatów. Obie daty muszą jeszcze zostać oficjalnie potwierdzone przez Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika, co powinno nastąpić w okolicach marca lub kwietnia 2021 roku.
Wszystkie nowe informacje o tej sprawie można śledzić na naszej stronie na Facebooku.

Dokumenty do rejestracji

Jeżeli chcesz się zarejestrować na Wydział Lekarski w Koszycach, przygotuj następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej – oryginał (MANUAL)

Kopię paszportu lub dowodu osobistego

Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30€

Opłatę rejestracyjną można uiścić na dwa sposoby:

a) Od tego roku opłata za możliwość podejścia do egzaminuoraz za rekrutację wynosi 30€.  Kolejnym ułatwieniem jest możliwość dokonania tej opłaty również za pośrednictwem karty kredytowej.
Nie trzeba już płacić bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni. Należy jednak pamiętać, że
potwierdzenie płatności wciąż trzeba wydrukować i przesłać pocztą na nasz adres.

b) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Uniwersytetu (płatność w euro)Nazwa banku:  Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
Nazwa rachunku: ZBÚ LF Ke
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Odbiorca: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta Trieda SNP 1 040 11 Košice, Slovakia
Symbol zmienny: 1024
Symbol stały: 0308
Tytuł płatności: imię i nazwisko
Symbol szczególny: zgodny z datą urodzenia, dla mężczyzn – RRMMDD000, dla kobiet – RR50+MMDD000 (gdzie RR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień urodzenia)

  • Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne tłumaczenie na język słowacki – oryginał
  • Należy wypełnić załącznik wniosku
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

3