Jak można się zgłaszać?

Jeżeli zdecydujesz się na studia na Wydziale Medycyny w Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Jest to pisemny test, który składa się z dwustu pytań. Pierwsza połowa to zagadnienia z dziedziny biologii, drugą połowę stanowią pytania z chemii.

Wiedza niezbędna do zdania egzaminu pokrywa się z materiałami szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Nie ma zatem konieczności kupowania drogich książek i spędzania godzin nad lekturami.

Test jest wielokrotnego wyboru – wszystkie pytania mają 4 możliwe odpowiedzi. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Za błędnie udzielone odpowiedzi nie są odejmowane punkty. Całkowita liczba punktów to 800.  Czas na rozwiązanie testu wynosi 2 godziny i 30 minut. Pytania na egzaminie wstępnym są wybrane losowo z ustalonej wcześniej puli pytań, do której otrzymasz dostęp.Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. Aby dostać się na studia w poprzednich latach wystarczyło uzyskać 600 punktów, czyli 75%.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

08.07.2020 (środa) – Dokumenty rejestracyjne ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na egzamin wstępny w Koszycach 08.07.2020 muszą być dostarczone nie później niż 24.06.2020

08/2020* –  egzamin wstępny w Łodzi i Warszawie

17.08.2020 (poniedziałek)– Dokumenty rejestracyjne ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na egzamin wstępnych w Koszycach 17.08.2020 muszą być dostarczone nie później niż 01.08.2020

Dokumenty do rejestracji

Jeżeli chcesz się zarejestrować na Wydział Lekarski w Koszycach, przygotuj następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej – oryginał (MANUAL)

Kopię paszportu lub dowodu osobistego

Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30€

Opłatę rejestracyjną można uiścić na dwa sposoby:

a) Od tego roku opłata za możliwość podejścia do egzaminuoraz za rekrutację wynosi 30€.  Kolejnym ułatwieniem jest możliwość dokonania tej opłaty również za pośrednictwem karty kredytowej.
Nie trzeba już płacić bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni. Należy jednak pamiętać, że
potwierdzenie płatności wciąż trzeba wydrukować i przesłać pocztą na nasz adres.

b) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Uniwersytetu (płatność w euro)Nazwa banku:  Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
Nazwa rachunku: ZBÚ LF Ke
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Odbiorca: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta Trieda SNP 1 040 11 Košice, Slovakia
Symbol zmienny: 1024
Symbol stały: 0308
Tytuł płatności: imię i nazwisko
Symbol szczególny: zgodny z datą urodzenia, dla mężczyzn – RRMMDD000, dla kobiet – RR50+MMDD000 (gdzie RR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień urodzenia)

  • Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne tłumaczenie na język słowacki – oryginał
  • Należy wypełnić załącznik wniosku
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

3