Medycyna i Stomatologia w Koszycach, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Jak można się zgłaszać?

Jeżeli zdecydujesz się na studia na Wydziale Medycyny w Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Jest to pisemny test, który składa się z dwustu pytań. Pierwsza połowa to zagadnienia z dziedziny biologii, drugą połowę stanowią pytania z chemii.

 

 

Wiedza niezbędna do zdania egzaminu pokrywa się z materiałami szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Nie ma zatem konieczności kupowania drogich książek i spędzania godzin nad lekturami.

 

Test jest wielokrotnego wyboru – wszystkie pytania mają 4 możliwe odpowiedzi. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Za błędnie udzielone odpowiedzi nie są odejmowane punkty. Całkowita liczba punktów to 800. Czas na rozwiązanie testu wynosi 2 godziny i 30 minut. Pytania na egzaminie wstępnym są wybrane losowo z ustalonej wcześniej puli pytań, do której otrzymasz dostęp. Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. Aby dostać się na studia w poprzednich latach wystarczyło uzyskać 520-570 punktów.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

Aplikujący mogą podejść do egzaminów w następujących miastach i terminach:

 • 21.06.2023 – Wydział Medyczny w Koszycach
 • 16.08.2023 – Wydział Medyczny w Koszycach
 • 19.08.2023 – Kraków
 • 26.08.2023 – Warszawa 
  Ze względu na duże zainteresowanie uczelnią w Koszycach w ostatnich latach planujemy zorganizować dwa egzaminy wstępne w Polsce – jeden w Warszawie i jeden w Krakowie, specjalnie dla polskich kandydatów. Obie daty muszą jeszcze zostać oficjalnie potwierdzone przez Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika, co powinno nastąpić w okolicach marca lub kwietnia 2023 roku.

Wszystkie nowe informacje o tej sprawie można śledzić na naszej stronie na Facebooku.

Dokumenty do rejestracji

 • Jeżeli chcesz się zarejestrować na Wydział Lekarski w Koszycach, przygotuj następujące dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej – oryginał
 • Kopię paszportu lub dowodu osobistego

Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30€

Opłatę rejestracyjną można uiścić na dwa sposoby:

a) Od tego roku opłata za możliwość podejścia do egzaminuoraz za rekrutację wynosi 30€. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość dokonania tej opłaty również za pośrednictwem karty kredytowej.
Nie trzeba już płacić bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni. Należy jednak pamiętać, że
potwierdzenie płatności wciąż trzeba wydrukować i przesłać pocztą na nasz adres.

 

b) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Uniwersytetu (płatność w euro)Nazwa banku: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
Nazwa rachunku: ZBÚ LF Ke
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Odbiorca: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta Trieda SNP 1 040 11 Košice, Slovakia
Symbol zmienny: 1024
Symbol stały: 0308
Tytuł płatności: imię i nazwisko
Symbol szczególny: zgodny z datą urodzenia, dla mężczyzn – RRMMDD000, dla kobiet – RR50+MMDD000 (gdzie RR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień urodzenia)

 • Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne tłumaczenie na język słowacki – oryginał
 • Należy wypełnić załącznik wniosku
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy