...

Medycyna i Stomatologia w Koszycach, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Jak można się zgłaszać?

Jeżeli zdecydujesz się na studia na Wydziale Medycyny w Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Jest to pisemny test, który składa się z dwustu pytań. Pierwsza połowa to zagadnienia z dziedziny biologii, drugą połowę stanowią pytania z chemii.

 

 

Wiedza niezbędna do zdania egzaminu pokrywa się z materiałami szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Nie ma zatem konieczności kupowania drogich książek i spędzania godzin nad lekturami.

Test jest wielokrotnego wyboru – wszystkie pytania mają 4 możliwe odpowiedzi. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Za błędnie udzielone odpowiedzi nie są odejmowane punkty. Całkowita liczba punktów to 800. Czas na rozwiązanie testu wynosi 2 godziny i 30 minut. Pytania na egzaminie wstępnym są wybrane losowo z ustalonej wcześniej puli pytań, do której otrzymasz dostęp. Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. Aby dostać się na studia wystarczy uzyskać 570 punktów.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

Daty egzaminów wstępnych w roku akademickim 2024/2025 zostały już opublikowane na oficjalnej stronie uczelni. Egzaminy wstępne odbędą się w wyznaczonych miejscach (w Koszycach, Krakowie i w Warszawie).

Aplikujący mogą podejść do egzaminów w następujących miastach i terminach:

19.06.2024 – Wydział Medyczny w Koszycach – termin rejestracji mija 12 czerwca 2024
14.08.2024 – Wydział Medyczny w Koszycach – termin rejestracji mija 7 sierpnia 2024
Od 5 lat organizujemy egzaminy wstępne w Polsce, a dokładnie w Krakowie i w Warszawie. W tym roku oferujemy naszym kandydatom następujące terminy:
Za przystąpienie do egzaminu wstępnego w Polsce nie trzeba wnosić dodatkowych opłat.
Oprócz tego dla spóźnialskich zorganizujemy również egzamin wstępny w dniu 7 września 2024 r. w Budapeszcie. Osoby decydujące się na tę opcję poprosimy o uiszczenie dodatkowej opłaty.
Wszystkie nowe informacje dotyczące testów wstępnych UPJS można śledzić na naszej stronie na Facebooku.

Dokumenty do rejestracji

Jeżeli chcesz się zarejestrować na Wydział Lekarski w Koszycach, przygotuj następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej – oryginał
  2. Kopię paszportu lub dowodu osobistego
  3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30€
  4. Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne tłumaczenie na język słowacki – oryginał
  5. Należy wypełnić załącznik wniosku

Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 30€

Opłatę rejestracyjną można uiścić na dwa sposoby:

a) Od tego roku opłata za możliwość podejścia do egzaminuoraz za rekrutację wynosi 30€. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość dokonania tej opłaty również za pośrednictwem karty kredytowej.
Nie trzeba już płacić bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni. Należy jednak pamiętać, że
potwierdzenie płatności wciąż trzeba wydrukować i przesłać pocztą na nasz adres.

b) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Uniwersytetu (płatność w euro)Nazwa banku: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia
Nazwa rachunku: ZBÚ LF Ke
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Odbiorca: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta Trieda SNP 1 040 11 Košice, Slovakia
Symbol zmienny: 1024
Symbol stały: 0308
Tytuł płatności: imię i nazwisko
Symbol szczególny: zgodny z datą urodzenia, dla mężczyzn – RRMMDD000, dla kobiet – RR50+MMDD000 (gdzie RR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień urodzenia)

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy