<p>

Jak można się zgłaszać?Jeżeli zdecydujesz się na studia na Wydziale Medycyny w Koszycach, musisz zdać egzaminy wstępne. Jest to pisemny test, który składa się z dwustu pytań. <strong>Pierwsza połowa to zagadnienia z dziedziny biologii, drugą połowę stanowią pytania z chemii.</strong> Wiedza niezbędna do zdania egzaminu pokrywa się z materiałami szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Nie ma zatem konieczności kupowania drogich książek i spędzania godzin nad lekturami.<br /><strong>Test jest wielokrotnego wyboru – wszystkie pytania mają 4 możliwe odpowiedzi.</strong> <strong>Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Za błędnie udzielone odpowiedzi nie są odejmowane punkty.</strong> <strong>Całkowita liczba punktów to 800.</strong> Czas na rozwiązanie testu wynosi 2 godziny i 30 minut. Pytania na egzaminie wstępnym są wybrane losowo z ustalonej wcześniej puli pytań, do której otrzymasz dostęp.Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. <strong>Aby dostać się na studia w poprzednich latach wystarczyło uzyskać 600 punktów, czyli 75%.</strong><strong>Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego</strong></p>
<li><a href=”https://medycynaslowacja.pl/event/koszyce-egzamin-wstepny/” data-mce-href=”https://medycynaslowacja.pl/event/koszyce-egzamin-wstepny/”><strong>19.06.2019 (środa)</strong></a> – Dokumenty rejestracyjne ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na egzamin wstępny w Koszycach 19.06.2019 muszą być dostarczone nie później niż 05.06.2019</li>
<li><strong>03.08.2019* (sobota) – </strong>egzamin wstępny w Krakowe</li>
<li><strong>19.08.2019 (poniedziałek) </strong>– Dokumenty rejestracyjne ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na egzamin wstępnych w Koszycach 19.08.2019 muszą być dostarczone nie później niż 05.08.2019</li>
<p>Dokumenty do rejestracjiJeżeli chcesz się zarejestrować na <strong>Wydział Lekarski w Koszycach</strong>, przygotuj następujące dokumenty:</p>
<li>Wypełniony i podpisany dokument rejestracji elektronicznej – oryginał</li>
<li>Kopię paszportu lub dowodu osobistego</li>
<li>Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 40€</li>
<p><span style=”text-decoration: underline;” data-mce-style=”text-decoration: underline;”>Opłatę rejestracyjną można uiścić na dwa sposoby:</span>a) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Uniwersytetu (płatność w euro)Nazwa banku:  Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava, Slovakia<br />Nazwa rachunku: ZBÚ LF Ke<br />BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX<br />Odbiorca: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta Trieda SNP 1 040 11 Košice, Slovakia<br />Symbol zmienny: 1024<br />Symbol stały: 0308<br />Tytuł płatności: imię i nazwisko<br />Symbol szczególny: zgodny z datą urodzenia, dla mężczyzn – RRMMDD000, dla kobiet – RR50+MMDD000 (gdzie RR to rok, MM to miesiąc, a DD to dzień urodzenia)b) za naszym pośrednictwem przelewem krajowymNazwa banku:  BGZ BNP Paribas<br />Nazwa rachunku: Piotr Zavacky<br />Numer rachunku: 94160014621838644160000001<br />Tytuł płatności: imię i nazwisko</p>
<li>Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań psychicznych i fizycznych do podjęcia studiów – dokument nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być w języku słowackim lub angielskim. W przeciwnym razie jest niezbędne oficjalne tłumaczenie na język słowacki – oryginał</li>
<li>Należy wypełnić <em>załącznik wniosku</em></li>
<li>Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej</li>
<p>

</p>
[/av_textblock]

[/av_three_fourth]