...

Medycyna i Stomatologia w Koszycach, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Medycyna ogólna

Planujesz studiować na wydziale medycyny w Koszycach? Przygotowaliśmy podsumowanie przedmiotów na pierwszym roku – jakie są warunki zdania egzaminu i czego będziesz się uczyć? Kliknij tutaj

Aby kontynuować naukę na pierwszym roku studiów, studenci muszą uzyskać 40
punktów.

1. rok akademicki

Anatomia 1

Anatomia 2

Biologia 1

Biologia 2

Pierwsza pomoc

Histologia i embryologia 1

Biofizyka medyczna

Chemia medyczna

Etyka lekarska

Informatyka medyczna

Terminologia medyczna

Wychowanie fizyczne

Język słowacki 1,2

2. rok akademicki

Anatomia 3

Histlogia i embryologia 2

Podstawy immunologii

Biochemia medyczna 1, 2

Mikrobiologia

Pielegniarstwo

Fizjologia 1, 2

Język słowacki 3, 4

Angielski medyczny

Wychowanie fizyczne

3. rok akademicki

Interna – propedeutika

Interna 1

Interna 2

Mikrobiologia 2

Anatomia patologiczna 1

Anatomia patologiczna 2

Fizjologia patologiczna 1

Fizjologia patologiczna 2

Farmakologia

Medycyna rehabiliticzna

Komunikacja medyczna

Chirurgia – propedeutyka

Chirurgia 1

4. rok akademicki

Staz – Interna

Stomatologia

Dermatowenerologia 1,2

Epidemiologia

Higiena

Interna 2,3

Etyka lekarska

Neurologia 1,2

Medycyna nuklearna

Farmakologia

Medycyna Prewencyjna

Psychiatria 1

Radiodiagnostyka

Medycyna Społeczna

Medycyna sportowa

Chirurgia 2,3

5. rok akademicki

Anestezjologia i Intensywna Medycyna

Staz – medycyna ogólna

Staz – Ginekologia i Położnictwo

Staz – Chirurgia

Biochemia kliniczna

Prawo medyczne

Medycyna ogólna

Ginekologia i położnictwo 1,2

Infectology

Interna 4, 5

Okulistyka

Otorynolaryngologia

Pediatria 1,2

Psychiatria 2

Radioterapia i kliniczna onkologia 1,2

Chirurgia 4,5

6. rok akademicki

Ginekologia i Położnictwo 3

Interna 6

Pediatria 3

Chirurgia 6

Egzamin państwowy: Chirurgia, Interna, Pediatria, Ginekologia i Położnictwo

Stomatologia

1. rok akademicki

Anatomia 1

Anatomia 2

Histologia i embryologia 1, 2

Biologia Medyczna i Ludzka 1, 2

Biochemia medyczna 1

Biofizyka medyczna
Chemia medyczna

Terminologia medyczna

Propedeutyka medycyny stomatologicznej 1, 2

Język słowacki 1, 2
Aktywności sportowe 1, 2

2. rok akademicki

Materiały stomatologiczne, technologie i urządzeń

Pierwsza pomoc

Immunologia

Biochemia medyczna 2

Etyka medyczna i filozofia

Informatyka i statystyka medyczna 1, 2

Fizjologia medyczna 1, 2

Mikrobiologia 1

Propedeutyka medycyny stomatologicznej 3, 4

Psychologia i komunikacja medyczna

Język słowacki 3,4

Aktywności sportowe 3, 4

3. rok akademicki

Podstawy pracy naukowej 1

Anatomia kliniczna Oro-szczękowo-twarzowej

Stomatologia zachowawcza 1

Radiologia stomatologiczna

Medycyna wewnętrzna 1

Medycyna wewnętrzna 2

Mikrobiologia 2

Anatomia patologiczna 1

Anatomia patologiczna 2

Fizjologia patologiczna 1

Fizjologia patologiczna 2

Farmakologia 1

Farmakologia 2

Prewencyjna medycyna stomatologiczna

Medycyna prewencyjna

Professional Clerkship 2

Stomatologia protetyczna 1

Radiologia

Chirurgia 1

Chirurgia 2

4. rok akademicki

Podstawy pracy naukowej 2

Stomatologia zachowawcza 2

Stomatologia zachowawcza 3

Chirurgia zębowo-pęcherzykowa 1

Chirurgia zębowo-pęcherzykowa 2

Dermatologia

Przedmioty do wyboru

Medycyna sądowa i prawo medyczne

Ginekologia

Infekologia

Medycyna wewnętrzna 3

Medycyna wewnętrzna 4

Neurologia

Okulistyka

Otorynolaryngologia

Pediatria

Stomatologia protetyczna 2

Stomatologia protetyczna 3

Psychiatria

Chirurgia 3

Chirurgia 4

5. rok akademicki

Anestezjologia

Stomatologia zachowawcza 4

Stomatologia zachowawcza 5

Chirurgia zębowo-pęcherzykowa 3

Higiena i epidemiologia

Medycyna wewnętrzna 5

Zarządzanie praktyką stomatologiczną

Chirurgia szczękowo-twarzowa 1

Ortodoncja 1

Ortodoncja 2

Stomatologia dziecięca 1

Stomatologia dziecięca 2

Periodontologia 1

Periodontologia 2

Fizjoterapia

Stomatologia protetyczna 4

Stomatologia protetyczna 5

Chirurgia 5

6. rok akademicki

Seminaria kliniczne
Stomatologia zachowawcza 6
Geronto-stomatologia
Chirurgia szczękowo-twarzowa 2
Ortodoncja 3
Stomatologia dziecięca 3
Periodontologia 3
Stomatologia protetyczna 6

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy