Medycyna w Martinie (Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego)

Postępowanie rekrutacyjne

Aby zostać przyjętym na Wydział Lekarski Jesseniusa trzeba zaliczyć egzamin z biologii i chemii. Podamy Ci zakres zagadnień, jak również wykaz zalecanych książek. Warunkiem jest uzyskanie min. 50% punktów. Aplikujący muszą również dysponować wystarczającą wiedzą ze szkoły średniej, co znacznie ułatwi pierwsze tygodnie zajęć.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

Warunki przyjęcia na rok akademicki 2022/2023 zostały już opublikowane na oficjalnej stronie uczelni i oznacza to, że już od tego momentu można składać swoje formularze aplikacyjne. Podobnie jak w
zeszłym roku uczelnia w Martinie będzie organizowała oba egzaminy online, więc aplikanci nie będą musieli specjalnie przyjeżdżać do Martina, aby do nich podejść. Test można napisać z domu.

Egzamin wstępny odbędzie się w dwóch terminach: pierwszy z nich to 4 czerwca 2022 roku (termin składania formularzy to 18 maja 2022 roku), a drugi to 9 lipca 2022 roku (termin składania formularzy to 17 czerwca 2022 roku).

Do rejestracji na egzamin wstępny potrzebne są tylko 3 dokumenty: formularz zgłoszeniowy, dokumenty akademickie i kopia paszportu. Aplikanci nie muszą wnosić opłaty za rekrutację przed przystąpieniem do egzaminu jak to miało miejsce w ostatnich latach – płacą ją tylko studenci, którzy zostaną przyjęci na studia. Oceny ze szkoły średniej nie są istotne – jedynym warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest posiadanie świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Jak to będzie wyglądało?

Egzamin będzie się składał z 40 pytań z biologii i 40 pytań z chemii. Aplikant powinien posiadać kamerę z możliwością obrotu o 360 stopni, z 4 GB wolnego miejsca do nagrywania i przetwarzania oraz mikrofon. Na początku testu każdy kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość z pomocą dowodu osobistego lub paszportu. Egzamin będzie trwał 90 minut. Każde pytanie ma tylko 1 poprawną odpowiedź. Cały test zostanie nagrany, aby można było później sprawdzić, czy nikt podczas egzaminu nie próbował oszukiwać.

Ocena wyników testu dla wydziału medycyny na uczelni Jessenius

Aplikant otrzymuje jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź. Maksymalny wynik z egzaminu to 80.
Tylko ci, którzy uzyskają wystarczającą liczbę punktów z testu pisemnego i zmieszczą się w pierwszej 150, zostaną zaakceptowani jako studenci. Inne osiągnięcia, na przykład poprzednie wyniki badań, sport lub inne działania nie są brane pod uwagę.
Wynik zostanie ogłoszony studentom przez administratora w dniu egzaminu wstępnego. Wstępne wyniki zostaną opublikowane pod kodem wnioskodawcy po dostarczeniu wyników z SCIO (w ciągu 7 dni od
egzaminu wstępnego) na stronie internetowej wydziału, czyli na https://www.jfmed.uniba.sk/en/study/applicants/.

Dokumenty do rejestracji
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • CV
  • Ksero paszportu

Jeśli potrzebujesz pomocy w aplikacji na egzamin, skontaktuj się z nami, dzwoniąc lub pisząc do nas wiadomość.

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy