Postępowanie rekrutacyjne

Aby zostać przyjętym na Wydział Lekarski Jesseniusa trzeba zaliczyć egzamin z biologii i chemii. Podamy Ci zakres zagadnień, jak również wykaz zalecanych książek. Warunkiem jest uzyskanie min. 65% punktów. Aplikujący muszą również dysponować wystarczającą wiedzą ze szkoły średniej, co znacznie ułatwi pierwsze tygodnie zajęć.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

  • 13.06.2020 (ONLINE TEST)– termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 27.5.2020
  • 15.08.2020 (ONLINE TEST) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 17.07.2020

Ważny komunikat!
Uwaga: procedura przyjmowania na Wydział Lekarski Jessenius uległa zmianie. Ze względu na szczególną sytuację w Europie egzamin wstępny będzie miał formę testu online.

Jak to będzie wyglądało?
Egzamin będzie się składał z 40 pytań z biologii i 40 pytań z chemii. Aplikant powinien posiadać kamerę z możliwością obrotu o 360 stopni, z 4 GB wolnego miejsca do nagrywania i przetwarzania oraz mikrofon. Na początku testu każdy kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość z pomocą dowodu osobistego lub paszportu. Egzamin będzie trwał 90 minut. Każde pytanie ma tylko 1 poprawną
odpowiedź. Cały test zostanie nagrany, aby można było później sprawdzić, czy nikt podczas egzaminu nie próbował oszukiwać.

Ocena wyników testu dla wydziału medycyny na uczelni Jessenius
Aplikant otrzymuje jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź. Maksymalny wynik z egzaminu to 80.
Tylko ci, którzy uzyskają wystarczającą liczbę punktów z testu pisemnego i zmieszczą się w pierwszej 150, zostaną zaakceptowani jako studenci. Inne osiągnięcia, na przykład poprzednie wyniki badań, sport lub inne działania nie są brane pod uwagę.
Wynik zostanie ogłoszony studentom przez  administratora w dniu egzaminu wstępnego. Wstępne wyniki zostaną opublikowane pod kodem wnioskodawcy po dostarczeniu wyników z SCIO (w ciągu 7 dni od
egzaminu wstępnego) na stronie internetowej wydziału, czyli na https://www.jfmed.uniba.sk/en/study/applicants/.
Następny egzamin wstępny odbędzie się 15 sierpnia – termin składania zgłoszeń na ten test upływa 17 lipca 2020 roku. Do rejestracji studenci potrzebują tylko paszport i formularz aplikacyjny. Wszystkie pozostałe dokumenty można złożyć już po zdaniu testu wstępnego.

Dokumenty do rejestracji

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej 
  • CV
  • Ksero paszportu

Jeśli potrzebujesz pomocy w aplikacji na egzamin, skontaktuj się z nami, dzwoniąc lub pisząc do nas wiadomość.