Postępowanie rekrutacyjne

Aby zostać przyjętym na Wydział Lekarski Jesseniusa trzeba zaliczyć egzamin z biologii i chemii. Podamy Ci zakres zagadnień, jak również wykaz zalecanych książek. Warunkiem jest uzyskanie min. 65% punktów. Aplikujący muszą również dysponować wystarczającą wiedzą ze szkoły średniej, co znacznie ułatwi pierwsze tygodnie zajęć.

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

 • 26.06.2019 (środa) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 05.06.2019
 • 2.8.2019 (piątek) – egzamin wstępny w Krakowe
 • 16.08.2019 (piątek) – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 03.07.2019

Dokumenty do rejestracji

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – dokument musi być przetłumaczony
  na język słowacki przez tłumacza przysięgłego i poświadczony apostille
 • CV
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność kandydata
  do studiowania na wydziale lekarskim
 • Dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B
 • Ksero paszportu
 • 3 fotografie jak do paszportu
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 70€