Medycyna Martin

Uniwersytet: Uniwersytet Komeńskiego

Wydział: Wydział Lekarski Jesseniusa UK w Martinie

Program studiów: medycyna ogólna

Długość programu: 6 lat

Czesne9,900 

Język wykładowyjęzyk angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 70€

Liczba przyjętych studentów: 120

O programie studiów: Program studiów Medycyna Martin jest jednym z najlepszych programów oferowanych przez słowackie uniwersytety. Program w języku angielskim oferowany jest od roku akademickiego 1991/1992. Jest on akredytowany zgodnie z ustawą o szkołach wyższych nr 131/2002 i jest uznawany  na terenie całej Unii Europejskiej. Studenci podczas studiów korzystają z doskonałych stanowisk pracy w zakresie podstawowych i przedklinicznych dyscyplin, ale też w klinicznych bazach nauczania w Szpitalu Uniwersyteckim Martin. Wydział osiąga doskonałe wyniki w działaniach naukowo-badawczych i aktywnościach międzynarodowych.