...

Studia stomatologiczne na Słowacji

Słowackie uniwersytety lekarskie co roku przyciągają rosnącą liczbę studentów zagranicznych z całego świata. Znajdziesz je w międzynarodowych rankingach szkół, takich jak IMED, WHO, FAIMER czy Avicenna.

Program studiów stomatologii na Słowacji  trwa 6 lat (12 semestrów). Absolwenci uzyskują tytuł lekarza dentysty (MDDr.), który uznawany jest na terenie całej Unii Europejskiej, łącznie z Polską. Studenci mają kontakt z pacjentami od pierwszego roku studiów, dzięki czemu potrafią zastosować uzyskane wiadomości teoretyczne w praktyce. Studenci zyskują odpowiednią wiedzę z zakresu przedmiotów przedklinicznych i klinicznych.

Gdzie można studiować stomatologię na Słowacji?