...

Medycyna i Stomatologia w Bratysławie (Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego)

Medycyna i Stomatologia w Bratysławie (Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego)

Nasza agencja została oficjalnym przedstawicielem Wydziału Lekarskiego w Bratysławie! Od tego roku oferujemy bezpłatną pomoc w rekrutacji na Wydział Lekarski w Bratysławie – tak samo jak na wydziały w Koszycach i Martinie. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, pytań lub programów studiów.

Uniwersytet Komeńskiego jest najstarszą i największą uczelnią na Słowacji. Został nazwany na cześć Jana Amosa Comeniusa, czeskiego nauczyciela i filozofa, żyjącego w XVII wieku. Na Uniwersytecie Komeńskiego studiuje ponad 30 tysięcy studentów i pracuje 2 tysiące wykładowców. Uczelnia utrzymywana jest prawie w całości przez państwo, podobnie jak większość uniwersytetów na Słowacji. Wydział medycyny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie został założony w 1919 roku i jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych wydziałów na uczelni. Był to pierwszy wydział medycyny na Słowacji i dzięki swojej tradycji i wysokich standardach kształcenia przyciąga wielu zdolnych studentów ze Słowacji i całego świata. Obecnie uczelnia oferuje dwa główne programy kształcenia: medycyna ogólna i stomatologia. Oba kierunki trwają 6 lat i dostępne są w języku słowackim lub angielskim.

Wydział Lekarski UK w Bratysławie oferuje studentom zagranicznym następujące programy studiów prowadzone w języku angielskim: medycyna ogólna i stomatologia. Absolwenci otrzymują międzynarodowo uznawany dyplom i mogą praktykować zawód lekarza na terenie całej Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Europejską 2005/36/EC.

Przeczytaj też

Dlaczego powinieneś wybrać medycynę w Bratysławie?

Jak wygląda pierwszy rok studiów medycznych w Bratysławie i na co warto zwrócić uwagę

Jakub bloguje: Jak dostałem się na wydział medyczny w Bratysławie

Jakub bloguje: Społeczność na fakultecie medycyny w Bratysławie

Program Medycyna Ogólna w Bratysławie

Program medycyny ogólnej trwa 6 lat i odbywa się w języku angielskim. Uczelnia przygotowała 240 miejsc dla studentów medycyny ogólnej w 2024 roku. Opłata za jeden rok studiów to 11 ,00€. Po spełnieniu wszystkich warunków absolwentowi przyznawany jest tytuł MUDr.

Program Stomatologia w Bratysławie

Program stomatologii trwa 6 lat i odbywa się w języku angielskim. Wydział przyjmuje co roku 35 studentów zagranicznych. Opłata za jeden rok studiów to 12 500€. Absolwenci otrzymują tytuł MDDr.

Darmowy e-book do pobrania

Wydział Medycyny opublikował ostatnio ebooka, który zawiera wszystkie potrzebne informacje o Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, procesie rekrutacyjnym, programach nauczania oraz współpracy z zagranicą. Możesz go pobrać klikając tutaj.

Proces rekrutacji w Bratysławie

Kandydaci mogą wybrać jeden spośród trzech terminów pisania egzaminu wstępnego na wydział lekarski w Bratysławie:

Medycyna ogólna – rekrutacja i terminy egzaminów wstępnych:

 • 19 marca 2024 r. (termin rejestracji upływa 12 lutego 2024 roku)
 • 25 czerwca 2024 r. (termin rejestracji upływa 13 maja 2024 r.)
 • 13 sierpnia 2024 r. (termin rejestracji upływa 22 lipca 2024 r.)

Stomatologia: rekrutacja i terminy egzaminów wstępnych:

 • 20 marca 2024 (termin rejestracji upływa 12 lutego)
 • 26 czerwca 2024 r. (termin rejestracji upływa 13 maja 2024 r.)
 • 14 sierpnia 2024 r. (termin rejestracji upływa 22 lipca 2024 r.)

Egzaminy będą organizowane we współpracy z SCIO. Opłata rekrutacyjna wynosi 95 € i obejmuje również bezpłatny kurs przygotowawczy z biologii i chemii (termin rejestracji na kurs upływa 17 maja 2024 r.).

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się online i wymaga złożenia pełnego zestawu dokumentów. Czesne za cały rok nauki wynosi 11 000 euro za medycynę ogólną i 12 500 euro za stomatologię. Opłata za podejście do egzaminu wstępnego wynosi 95 euro. Aby zostać przyjętym, studenci muszą zdobyć około 65% poprawnych odpowiedzi. Uczelnia przygotowała 240 miejsc dla studentów medycyny ogólnej i 35 miejsc dla studentów stomatologii.

Studenci aplikujący na uczelnię w Bratysławie mogą zaopatrzyć się w bazę z 750 pytaniami z biologii i 750 pytaniami z chemii, a część z nich zostanie wylosowana na egzamin wstępny do Bratysławy.
Maksymalna liczba punktów z tego egzaminu to 800, odejmowana jest część punktów za nieprawidłowe odpowiedzi. Posiadamy już nową edycję bazy pytań na rok akademicki 2023/2024 i można ją od nas kupić poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przelanie odpowiedniej sumy pieniędzy.

Czas trwania testu i liczba pytań
Egzamin wstępny trwa 180 minut (3 godziny), a w teście pojawia się łącznie 200 pytań wielokrotnego wyboru.

Baza pytań Bratysława

Podczas egzaminu wstępnego studenci odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru z chemii (100 pytań) i biologii (100 pytań). Maksymalna liczba punktów to 800. Zakup pytania

Terminy i miejsce postępowania rekrutacyjnego

Zainteresowani studiowaniem w Bratysławie muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Deadline oznacza datę, do której należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty na wydział.

Wykaz dokumentów do rejestracji:

 • wypełniony i podpisany wniosek
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 95€
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe*
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepień przeciwko WZW typu B oraz jego tłumaczenie przysięgłe. Nie jest wymagany żaden specjalny formularz*
 • ksero paszportu

Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

Wydział Lekarski powstał 21 września 1919 i jest najstarszym pośród 13 wydziałów Uniwersytetu Komeńskiego. Jest to szanowana instytucja naukowa, badawcza oraz dydaktyczna, która znajduje się na liście TOP 500 uniwersytetów świata. W pierwszych latach medycyny ogólnej i stomatologii nacisk kładzie się na przedmioty przedkliniczne i teoretyczne, następnie nauczanie odbywa się w klinikach wydziału lub bezpośrednio w szpitalach.

Przeniesienie na Wydział Lekarski w Bratysławie

Wydział Lekarski w Bratysławie nie umożliwia przeniesienia studentów. Każdy kandydat ma obowiązek wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a następnie może wnioskować o uznanie zaliczonych przedmiotów. Uznawane są jedynie przedmioty ukończone w ciągu ostatnich 7 lat z oceną A-D.

Kandydat powinien okazać listę ocen i sylabusy. Zostaną one wysłane poszczególnym kierownikom do zatwierdzenia. Na ich podstawie kandydat jest przyjmowany na odpowiedni rok. Oficjalnie wydział może uznać maksymalnie 50 punktów ECTS uzyskanych na innej uczelni.

Medycyna Bratysława

Uniwersytet: Uniwersytet Komeńskiego

WydziałWydział Lekarski UK w Bratysławie

Program studiów: medycyna ogólna

Długość programu: 6 lat

Czesne: 11 000

Język wykładowy: język angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 95€

Liczba przyjętych studentów: 240 (2024/2025)

Zakup pytania

O programie studiów: Program studiów jest gradualny i oferuje ogólne kształcenie w obszarze nauk przyrodniczych ze strony teoretycznej i praktycznej. Student nauczy się myśleć medycznie i pogłębiać swoje kształcenie w dowolnym obszarze specjalizacyjnym. Absolwenci programu studiów medycyny ogólnej spełniają warunki Dyrektywy Europejskiej 2005/36/EC, dzięki czemu mogą pracować na terenie całej Unii Europejskiej.

Stomatologia Bratysława

Uniwersytet: Uniwersytet Komeńskiego

Wydział: Wydział Lekarski UK w Bratysławie

Program studiów: stomatologia

Długość programu: 6 lat

Czesne: 12 500

Język wykładowy: język angielski

Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 95€

Liczba przyjętych studentów: 35 (2024/2025)

Zakup pytania

O programie studiów: Program studiów stomatologii koncentruje się na diagnostyce, prewencji i leczeniu stanów chorobowych jamy ustnej i zębów. Absolwent uzyska wystarczającą wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby mógł po ukończeniu studiów wykonywać podstawowe zabiegi w prewencyjnej i leczniczej opiece stomatologicznej. Wymagany poziom jego umiejętności i wiedzy jest zgodny z Dyrektywą Rady nr 78/686/EEC krajów członkowskich UE akceptowaną przez MŠ SR.

 

kurs-przygotowawczy-na-studia

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy