...

Wydział Lekarski, Uniwersytet w Sarajewie Wschodnim w Foca, Bośnia i Hercegowina

O Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim w Bośni i Hercegowinie

Uniwersytet w Sarajewie Wschodnim jest uniwersytetem publicznym i ma swoją siedzibę w Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny. Składa się on łącznie z 15 wydziałów i 2 akademii zlokalizowanych w różnych miastach w Bośni. Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii tego uniwersytetu znajdują się w małym mieście Foca, około 80 kilometrów na południe od Sarajewa. Uczelnia istnieje od 1992 roku i liczy około 13.000 studentów i 933 pracowników naukowych. Uniwersytet jest zdecentralizowany i ma wydziały w większych miastach Bośni i Hercegowiny, a dokładnie w Podrinje, Semberija, Trebinje, Foča, Pale, Sarajewie Wschodnim, Bijeljina, Zvornik i Doboj.

Uczelnia jest zaangażowana w różne projekty międzynarodowe, takie jak Erasmus+, Tempus, Horyzont 2020, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Środkowoeuropejski Program Wymiany Studenckiej (CEEPUS) oraz dziesiątki dwustronnych lub wielostronnych umów z uczelniami z całego świata między innymi z:

• Uniwersytetem Mariborem
• Uniwersytetem KaHo Sint-Lieven w Belgii
• Uniwersytetem Milano-Bicocca we Włoszech
• Uniwersytetem Vytautas Magnus na Litwie
• Uniwersytetem Shandong w Chinach
• Uniwersytetem Zhejiang Wanli
• Pekińskim Uniwersytetem Studiów Zagranicznych
• Uniwersytetem Normalny Hangzhou w Chinach
• Uniwersytetem w Pizie we Włoszech

Uczelnia współpracuje również z różnymi agencjami oraz firmami prywatnymi, takimi jak European Public Law Organisation (EPLO) – UES, Wydziałem Prawa, Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, – UES, Wydziałem Technologicznym oraz z Czarnogórskim Centrum Klinicznym, – UES, Wydziałem Lekarskim.

Uniwersytet w Sarajewie Wschodnim jest też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów oraz Alps Adriatic Rectors Conference (AARC). Podczas studiów uczelnia przyznaje studentom punkty ECTS za wszystkie przedmioty (European Credit Transfer System – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów), co sprawia, że dyplomy zdobyte podczas nauki są rozpoznawalne również za granicą. Wdrażanie procesu bolońskiego (który ma na celu standaryzację studiów na całym świecie) rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008.

O Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Sarajewie Wschodnim

Wydział Lekarski Uniwersytetu w Sarajewie

Wydział Lekarski, Foca w Bośni – zagraniczni studenci przed głównym budynkiem wydziału

Wschodnim oferuje studentom możliwość studiowana

między innymi na kierunku medycyna ogólna. Nauka trwa 6 lat, a wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim. Wydział rozpoczął swoją działalność w 1993 roku w celu kształcenia w lokalnych szpitalach lekarzy, pielęgniarek i dentystów. Od tego czasu przekształcił się w instytucję z ponad 2000 studentami studiującymi na różnych kierunkach studiów. Wydział rozpoczął wdrażanie wymagań wynikających z procesu bolońskiego od roku 2007/2008 na kierunkach:

• lekarski;
• stomatologiczny;
• pielęgniarski;
• pedagogika specjalna i rehabilitacja.

Wszystkie te kierunki były oferowane wówczas wyłącznie w języku serbskim. Od 2016 roku na wydziale lekarskim działa ośrodek naukowo-badawczy nauk biomedycznych o nazwie Centrum Stomatologii Specjalistycznej.

Na kierunek medycyna ogólna w języku angielskim przyjęto pierwszych studentów w roku akademickim 2020/21, co oznacza, że rok akademicki 2022/23 będzie trzecim naborem na ten kierunek. Studenci medycyny ogólnej na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim pochodzą z różnych krajów, takich jak Włochy, Słowenia, Egipt, Nepal, Bangladesz i Indie.

W latach 2022/2023 po raz pierwszy zagraniczni studenci będą mogli aplikować na kierunek stomatologiczny. Wydział jest powiązany z 6 innymi wydziałami medycyny w Bośni i ściśle współpracuje ze szpitalem uniwersyteckim, który znajduje się obok każdego wydziału. Wykładowcy mają międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu i posiadają różne certyfikaty oraz dyplomy z różnych zakątków świata, które potwierdzają ich umiejętności.

Członkostwo na Wydziale Lekarskim w stowarzyszeniach międzynarodowych

Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii zostały wymienione w Europejskich Stowarzyszeniac

Symbole Wydziału Lekarskiego w Foca, Bośnia

h Wydziałów Lekarskich (EAMF) i WMF. Stopień naukowy uznawany jest między innymi przez Radę Medyczną Indii, Bangladeszu, Sri Lanki oraz Nepalu. W procesie dydaktycznym uczestniczy około 240 profesorów i asystentów. Podczas studiów studenci mają dostęp do dwóch nowocześnie wyposażonych amfiteatrów, wielu sal lekcyjnych, centrum badawczego, pracowni histologii, anatomii, patologii, chemii i biochemii, laboratorium umiejętności klinicznych, dwóch centrów komputerowych oraz nowoczesnej biblioteki.

Podejście do studiowania i sposoby nauczania na Wydziale Lekarskim

Międzynarodowi studenci medycyny ogólnej oraz stomatologii mogą oczekiwać od wydziału naprawdę szczególnego podejścia do studiowania. Kierownictwo Wydziału (zwłaszcza dział zagraniczny) organizuje wyjazdy i zajęcia w czasie wolnym dla wszystkich swoich studentów. W każdą środę odbywają się również spotkania dla nowicjuszy na których można poprosić o wyjaśnienie pewnych wątpliwości lub coś zasugerować. Każdy student otrzymuje swojego włąsnego korepetytora (1 korepetytor pomaga dwóm studentom), który jest dla niego dostępny w dowolnym momencie, aby wyjaśnić pewne kwestie dotyczące nauki. Opiekunowie ci są zwykle wybierani spośród studentów na wyższych latach nauki.

Studenci medycyny ogólnej są podzieleni na małe grupy od 5 do maksymalnie 7 osób. Nauczanie jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną, kończącą się testem zaliczeniowym lub egzaminem. Zajęcia są zazwyczaj zorganizowane w blokach, co oznacza, że w danym okresie studenci intensywnie uczą się wyłącznie jednego przedmiotu, po czym należy przystąpić do egzaminu. Wykładowcy na wydziale medycznym pochodzą nie tylko z samego Foca, ale również przyjeżdżają z innych miast, aby uczyć lokalnych i międzynarodowych studentów. Studenci mogą odwiedzać różne oddziały innych szpitali w Bośn i Hercegowinie – między innymi Zakład Medycyny Tropikalnej Szpitala w Belgradzie lub Zakład Medycyny Nuklearnej.

Studenci biorą również udział w intensywnym kursie lokalnego języka, który pomoże im radzić sobie podczas zajęć klinicznych i interakcji z pacjentami w lokalnych szpitalach. Większość mieszkańców Foca posługuje się językiem serbskim, który jest językiem słowiańskim.

O kierunku Medycyna Ogólna

Medycyna ogólna jest prowadzona w języku angielskim i do aplikacji mogą podejść wszyscy studenci zagraniczni. Nauka trwa 6 lat, podczas której zdobywa się 360 punktów ECTS i jest obecnie najtańszą opcją na studia medyczne za granicą. Roczne czesne za naukę wynosi tylko około 3 000 euro, przy czym można je opłacić w 3 ratach w ciągu roku akademickiego.

Na medycynę ogólną na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim na rok 2022/2023 zostanie przyjętych maksymalnie 50 studentów. Kierunek jest realizowany od 2020/2021, trzeci nabór nastąpi w roku akademickim 2022/23. Na medycynę ogólną można się dostać wyłącznie podczas jednego naboru w ciągu roku, dokładnie na semestr zimowy. Studenci pierwszego roku rozpoczynają edukację w listopadzie, więc mają wystarczająco dużo czasu na ukończenie procesu wizowego.

Rok akademicki na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim na Wydziale Lekarskim składa się z dwóch semestrów: semestr zimowy rozpoczyna się w listopadzie (odpowiednio w październiku dla studentów wyższych lat), a semestr letni rozpoczyna się w marcu. Nauka trwa 15 tygodni, egzaminy trwają przez cały rok akademicki ze względu na przedmioty ulokowane w blokach, więc nie ma typowej sesji egzaminacyjnej na koniec semestrów.

Program studiów na kierunku Medycyna Ogólna

I rok: Anatomia, Histologia i embriologia, Biologia komórki i genetyka człowieka, Medycyna i społeczeństwo, Praktyka kliniczna 1 i pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Metodologia badań naukowych, Język serbski 1 i dwa przedmioty do wyboru – Terminologia medyczna i łacina, Informatyka w medycynie, Biofizyka, Umiejętności komunikacyjne lub Język angielski.

Mapa szpitalu uniwersytetu znajdującego się przy wejściu do medycznego kampusu. Wszystkie
pomieszczenia dydaktyczne oraz praktyczne znajdują się tuż obok sal lekcyjnych studentów.

II rok: Biochemia medyczna z chemią, Fizjologia, Immunologia, Mikrobiologia, Praktyka kliniczna 2, Język serbski 2 i dwa przedmioty do wyboru – Biomarkery stresu oksydacyjnego, Możliwość zastosowania bakterii do celów praktycznych, Fizjologia żywienia oraz Fizjologia sportu.

III rok: Patologia, Fizjologia Patologiczna, Epidemiologia, Farmakologia ogólna, Radiologia i Medycyna nuklearna, Propedeutyka kliniczna, Statystyka medyczna oraz 2 przedmioty do wyboru: Nowe metody w radiologii, Patofizjologiczne aspekty diagnostyki funkcjonalnej, Sekcja kliniczna, analiza i znaczenie oraz Psychologia medyczna.

IV rok: Farmakologia specjalna i toksykologia, Interna, Choroby zakaźne ze specjalną epidemiologią, Neurologia, Psychiatria, Dermatowenerologia, Mikrobiologia kliniczna oraz 2 przedmioty do wyboru: Zakażenia wewnątrzszpitalne i ich profilaktyka, Immunologia kliniczna, Zarządzanie zdrowiem, Farmakokinetyka kliniczna i racjonalna farmakoterapia.

V rok: Chirurgia, Pediatria, Ginekologia, Medycyna fizyczna i rehabilitacja, Medycyna społeczna, Onkologia kliniczna oraz 2 przedmioty do wyboru: Geriatria, Medycyna bólu, Medycyna paliatywna lub Patologia kliniczna.

VI rok: Okulistyka, Otolaryngologia z chirurgią szczękowo-twarzową, Farmakologia kliniczna, Medycyna rodzinna, Higiena z ekologią medyczną, Medycyna pracy, Medycyna sądowa, Medycyna ratunkowa, Praktyka kliniczna z chirurgii, Interna, Pediatria, Medycyna rodzinna, Ginekologia oraz Medycyna ratunkowa.

O kierunku Stomatologia

Pierwszy nabór na stomatologię na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim odbędzie się w 2022/23, a kierunek będzie prowadzony w języku angielskim. Nabór jest otwarty dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy pozytywnie zdadzą egzamin wstępny i będą przestrzegać zasad przyjęć na studia. Na stomatologię zostanie przyjętych maksymalnie 20 studentów. Program trwa w sumie 6 lat.

Wydział Stomatologii znajduje się w tym samym kampusie co Wydział Medycyny Ogólnej, bezpośrednio obok szpitala uniwersyteckiego Foca. Uczelnia przeprowadzi jeden nabór na ten rok akademicki, na semestr zimowy. Rok akademicki ma 2 semestry: pierwszy semestr rozpoczyna się w listopadzie, drugi semestr rozpoczyna się w marcu. Studenci zazwyczaj kończą egzaminy na przełomie czerwca oraz lipca.

Przeniesienie na Wydział Lekarski i Wydział Stomatologiczny Uniwersytetu w Sarajewie Wschodnim

Wydział Lekarski i Wydział Stomatologiczny przyjmują studentów, którzy chcą się przenieść z innych uniwersytetów. Do złożenia wymagane są następujące dokumenty:

• Ostemplowany odpis metrykalny;
• Ostemplowany program nauczania przedmiotów.

Studenci mogą obecnie dołączyć maksymalnie na III rok studiów (w roku akademickim 2022). Nie ma ograniczeń co do liczby studentów transferowych, których wydział może przyjąć. Czas przetwarzania dokumentów może być jednak długi, ponieważ dziekani każdego wydziału muszą je ocenić, a następnie zdecydować, czy dany aplikant może zostać przyjęty. Dlatego zaleca się rozpoczęcie procesu przenosin na minimum 3-4 miesiące przed rozpoczęciem zajęć.

Proces składania wniosków i selekcja studentów

Proces aplikacyjny na Uniwersytecie w Sarajewie Wschodnim odbywa się całkowicie zdalnie (w

Zaplecze dydaktyczne na Wydziale Lekarskim

tym również składanie dokumentów), więc aplikanci nie muszą specjalnie udać się do Bośni i Hercegowiny, aby zgłosić swoją kandydaturę.

Podczas procesu aplikacyjnego każda osoba może zdobyć maksymalnie 100 punktów, które są przyznawane za wyniki z egzaminu wstępnego oraz za inne części procesu aplikacyjnego. Kandydat potrzebuje minimum 51 punktów, aby zostać zaakceptowanym na studia. Oto w jaki sposób przyznawane są punkty każdemu aplikantowi:

• 20 punktów z egzaminu z biologii;
• 20 punktów z egzaminu z chemii;
• 10 punktów z rozmowy ustnej;
• 50 punktów za oceny ze szkoły średniej.

Uczelnia oferuje również materiały przygotowawcze dla przyszłych studentów, dzięki którym można powtórzyć materiał na egzaminy wstępne. Dobra wiadomość jest taka, że obecnie nie została ustanowiona minimalna liczba punktów, którą zbiera się na podstawie ocen szkół średnich, aby zostać uznanym za kandydata na tę uczelnię.

Na nadchodzący okres aplikacyjny odbędą się 3 terminy selekcji – lipiec, sierpień i wrzesień. Lepiej wybrać wcześniejszy termin, ponieważ miejsca mogą zostać przydzielone studentom przed przystąpieniem do kolejnych egzaminów wstępnych, w razie zapełnienia miejsc. Studenci pierwszego roku rozpoczynają naukę w listopadzie, więc jest wystarczająco dużo czasu na przybycie do Bośni dla studentów spoza Unii Europejskiej. Studenci z UE nie potrzebują żadnych specjalnych wiz ani paszportów, aby rozpocząć naukę na uczelni w Bośni i Hercegowinie.

Dokumenty na rejestrację na egzaminy wstępne

Aby zarejestrować się na egzamin wstępny na Uniwersytet W Sarajewie Wschodnim, należy złożyć następujące dokumenty:

• formularz zgłoszeniowy
• kopia dowodu osobistego lub paszportu
• odpis aktu urodzenia – w formacie międzynarodowym lub w języku angielskim
• list motywacyjny
• odpis ocen ze wszystkich lat nauki w szkole średniej oraz ze świadectwa dojrzałości – wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub serbski

Dokumenty akademickie muszą zostać zweryfikowane (apostille lub superlegalizacja przez ambasadę danego kraju) od razu po przyjęciu na uczelnię. List akceptacyjny, który jest wymagany podczas ubiegania się o wizę zostanie wydany po opłaceniu czesnego (zazwyczaj po pierwszej racie).

Przyjęcia na studia odbywają się w 3 terminach. Procedura rekrutacyjna organizowana jest całkowicie w formie on-line.

Zakwaterowanie dla studentów zagranicznych

W odległości 10-15 minut spacerem od uczelni znajduje się akademik dla studentów. Został on

Stołówka w akademiku w Foca

wybudowany w 2018 roku i oferuje nowe udogodnienia dla studentów. Na filmiku w dalszej części artykułu, około minuty 1:27 można zobaczyć położenie akademików należących do uniwersytetu z góry.

Gorąco zachęcamy studentów pierwszego roku do ubiegania się o miejsca w akademikach uniwersytetu, ponieważ właśnie dzięki temu można liczyć na bliskie kontakty z innymi studentami pierwszego roku na kierunku medycyny ogólnej lub stomatologii lub z seniorami i mentorami (przypominamy, że mentorzy są również przydzielani nowym studentom, więc kontakt z nimi będzie w tym przypadku ułatwiony). Studenci wyższych lat mogą zamieszkać w akademiku lub przenieść się do kwater prywatnych na terenie miasta.

Cena wynajmu pokoju w akademiku należącym do Uniwersytetu w Sarajewie Wschodnim to około 250 euro miesięcznie, co może wydawać się sporo, ale warto wiedzieć, że cena obejmuje również 3 posiłki dziennie. W najbliższych latach planowana jest budowa nowego akademika, aby można było przyjąć więcej studentów.

Studenci mieszkający w akademiku mają dostęp do gabinetu znajdującego się na parterze budynku. Stołówka znajduje się obok recepcji na parterze i oferuje różnorodne posiłki dla studentów. Zakwaterowanie w akademiku należącym do Uniwersytetu w Sarajewie Wschodnim zdecydowanie spełnia standardy zachodnich akademików i jest dostępne w naprawdę korzystnej cenie. Do tego warto pamiętać, że Internet również jest wliczony w cenę wynajmu.

O mieście Foca

Foca to miasto położone około 80 kilometrów od stolicy Bośni i Hercegowiny – Sarajewa. Mieszka w nim około 20.000 mieszkańców. Studenci lokalni i zagraniczni stanowią około 10% mieszkańców miasta (liczy ono około 2000 studentów). W Sarajewie znajduje się międzynarodowy port lotniczy oferujący głównie loty do krajów zachodnich (Niemcy) i krajów wschodnich (Turcja). Microbus kursuje codziennie między Sarajewem a Foca – zwykle co 1-2 godziny, więc łatwo można dostać się do stolicy.

Foca nie jest zbyt dużym miastem i w zasadzie wszędzie można dojść na pieszo, więc mieszkając tam, można również zaoszczędzić na komunikacji. Raczej nie będziesz potrzebował też własnego samochodu, chyba że planujesz częste wycieczki do innych miast. Wydział medyczny położony jest na łonie natury, nad rzeką Drina. W gminie Foca znajduje się również Park Narodowy Sutjeska, który jest znany ze zróżnicowanej przyrody oraz przepięknych widoków.

O Bośni i Hercegowinie

Bośnia (zwana też Bośnią i Hercegowiną) położona jest na Bałkanach, ma powierzchnię 51 129 km kwadratowych i jest domem dla około 3,5 mln mieszkańców. W Bośni mieszkają 3 grupy społeczne: Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Większość populacji to muzułmanie (51%), na drugim miejscu znajdują się serbscy prawosławni (31%), na trzecim z kolei katolicy (15%). W Bośni znajdują się 3 regiony: Federacja Bośni i Hercegowiny, Republika Serbii (lepiej nie mylić z Serbią, która jest zupełnie osobnym krajem) oraz Dystrykt Brczko.