...

Slowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie

Organizowane przez uczelnię programy medyczne (odbywające się w języku angielskim), na które Wydział Lekarski Słowackiego Uniwersytetu Medycznego w Bratysławie przyjmie zagranicznych studentów na rok akademicki 2022/2023 to: Program studiów- Medycyna ogólna Forma studiów- W pełnym wymiarze godzin Uzyskany stopień akademicki – „MUDr.” doktor ogólny Okres – 6 lat Zaplanowana liczba studentów – 36 studentów Data… Continue reading Slowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie