...

Program rezydencji na Słowacji dla absolwentów medycyny

Chcesz zapisać się na specjalizację lub zostać rezydentem w Polsce, ale jest to trudniejsze, niż myślałeś?
Możesz również skorzystać z nowego programu na Słowacji.

Nowy program dotyczący rezydencji na Słowacji

Osoby, które są zainteresowane rezydencją na Słowacji mogą skorzystać z nowego programu zorganizowanego przez słowackie Ministerstwo Zdrowia. Każda osoba po studiach medycznych ukończonych w Polsce, na Słowacji lub innym kraju w Unii Europejskiej może zapisać się do nowego programu, którego celem jest zwiększenie liczby lekarzy na danych terenach. Uczelnie, które biorą udział w programie to:
• Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika w Koszycach – osoba zajmująca się programem to PhDr. Lenka
Benková i Ing. Nicol Hendrichovská
• Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie – osoby sprawujące pieczę nad programem to Mgr. Eva
Petrušová Chudá, PhD.
• Wydział medyczny w Martinie należący do Uniwersytetu Komeńskiego – prof. MUDr. Ján Švihra,
PhD. I Mgr. Katarína Rusková to osoby, z którymi można kontaktować się w sprawie rezydencji
na tej uczelni.
• Uniwersytet Medyczny w Bratysławie – Mgr. Barbora Šujanová i Mgr. Zdena Makytová.
Program zapewnia miejsce na uczelni oraz w szpitalu, a także wsparcie finansowe. Ministerstwo Zdrowia
na Słowacji ma nadzieję na obniżenie średniego wieku lekarzy zajmujących się medycyną ogólną oraz
pediatrią. Z programu mogą skorzystać również obcokrajowcy, także absolwenci z Polski, którzy
ukończyli studia medyczne w Polsce i zdali LEK.

Etapy programu dla każdego kandydata

Omawiany program jest złożony z 6 etapów, przez które przechodzi dany kandydat. Każda osoba musi
przejść przez każdy z nich, a proces ten jest dobrze wytłumaczony poniżej:
1. Na początku każda zainteresowana programem osoba musi poprosić wcześniej znalezionego pracodawce o przedstawienie wniosku o przyjęcie do programu w uniwersytecie wcześniej wybranego przez zainteresowanego. W takim wniosku koniecznie muszą znaleźć się poniższe informacje:
• Informacje na temat zakończenia nauki uniwersyteckiej (dyplom ukończenia studiów);
• Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę oraz informacja o wydziale oraz regionie
samorządowym;
• Potwierdzenie chęci pracy w zakładzie opieki zdrowotnej lub na karetce.
2. W drugim kroku zawiera się umowę pomiędzy placówką oświatową i pracodawcą, a także pomiędzy instytucją edukacyjną oraz Ministerstwem Zdrowia. Najważniejszy jest również kontrakt pomiędzy pracownikiem oraz pracodawcą, którzy zgadzają się wspomóc służbę zdrowia w danym rejonie.
3. Następnie rezydent ma szansę na swobodne ukończenie studiów rezydencyjnych, które są prowadzone na kierunku specjalizacji. Program musi odbywać się w ten sposób, aby każda osoba na specjalizacji przeszła przez cały materiał, który oficjalnie oferuje specjalizacja.
4. Po zakończeniu okresu specjalizacji, rezydent musi zapisać się na egzamin końcowy w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu zakończenia przysposobienia i nauki.
5. Kiedy zainteresowany zda egzamin, ma wybór pomiędzy dwoma opcjami. Może sam rozpocząć pracę, ale wyłącznie w regionie wcześniej przez niego wskazanym (ma 6 miesięcy na to, aby uzyskać pozwolenie i 12 miesięcy na to, aby rozpocząć pracę) lub w ciągu 3 miesięcy znaleźć zatrudnienie w tym samym rejonie i pracować jako pracownik.
6. Ostatni krok jest najważniejszy, ponieważ określa, przez jaki czas osoba po zakończeniu programu powinna zostać we wskazanym miejscu. Regiony, które można wybrać są dostępne tutaj. Osoba, która ukończyła okres rezydencji poprzez program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia ma dwa wyjścia – jedno z nich to przepracowanie co najmniej 5 lat w ciągu 7 pełnych lat w pełnym wymiarze godzin lub 5 lat w ciągu 10 lat na połowę etatu.

O więcej szczegółów na temat programu rezydencji warto zgłaszać się do samego Ministerstwa Zdrowia
na Słowacji, czyli organizatora programu. Ministerstwo Zdrowia powinno również posiadać wszystkie
dane osoby zainteresowanej oraz być informowane o jakichkolwiek zmianach.