...

Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach jest słowackim uniwersytetem z siedzibą w Koszycach. Ta publiczna szkoła wyższa została założona w 1959 roku i jest drugim najstarszym uniwersytetem na terenie Słowacji. Została nazwana po słowackim poecie, historyku i profesorze uniwersyteckiemu – Pavla Jozefie Šafáriku, założycielu slawistyki. UPJŠ historycznie nawiązuje do ponad 300-letniej tradycji Uniwersytetu w Koszycach – Universitas Cassoviensis założonego w roku 1657.

Od początku swojego istnienia UPJŠ zajmuje czołowe miejsce w słowackim systemie kształcenia uniwersyteckiego i stał się międzynarodowo uznanym centrum naukowo-badawczym. Od wielu lat znajduje się wśród najlepiej ocenianych uniwersytetów na Słowacji.

UPJŠ jest podzielony na pięć wydziałów: Wydział Lekarski, Wydział Przyrodniczy, Wydział Prawniczy, Wydział Administracji Publicznej i Wydział Filozoficzny. Absolwenci tego uniwersytetu mają dobrą reputację w kraju i za granicą. UPJŠ oferował w roku akademickim 2015/2016 łącznie 177 programów studiów (z tego 86 licencjackich, 49 magisterskich, 1 lekarski i 41 na III. stopniu studiów). Całkowita liczba studentów zapisanych na programy jednolitych studiów, a także studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trybie dziennym i eksternistycznym na UPJŠ w roku 2015 (na 31.10.) to 7480 studentów, z czego w trybie dziennym studiowało 6777 osób, a w trybie eksternistycznym – 703.

Uniwersytet umożliwia studentom staże i wymiany za granicą. Głównym celem UPJŠ w nadchodzących latach jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych na uniwersytecie.

UPJŠ współpracuje z wieloma uniwersytetami za granicą i uczestniczy w projektach badawczych w obszarze medycyny, technologii i transferu wiedzy na praktykę. Ze wszystkich projektów wspomnimy MEDIPARK (fundusze 9 milionów euro), UVP TECHNICON (4,48 miliona) i PROMATECH.