...

Postępowanie rekrutacyjne i dokumenty do rejestracji

Postępowanie rekrutacyjne Aby zostać przyjętym na Wydział Lekarski Jesseniusa trzeba zaliczyć egzamin z biologii i chemii. Podamy Ci zakres zagadnień, jak również wykaz zalecanych książek. Aplikujący muszą również dysponować wystarczającą wiedzą ze szkoły średniej, co znacznie ułatwi pierwsze tygodnie zajęć. Oferujemy kurs przygotowawczy na egzamin wstępny na Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie – skontaktuj się… Continue reading Postępowanie rekrutacyjne i dokumenty do rejestracji

Przeniesienie na Wydział Lekarski w Koszycach

Przeniesienie na Wydział Lekarski w Koszycach Na Wydział Lekarski w Koszycach można przenieść się z innego uniwersytetu. Jednak niezbędny jest taki sam program studiów. Drugi warunek jest taki, że Twoje studia nie mogły być zakończone lub przerwane. Wniosek o przeniesienie składa się do 31. sierpnia danego roku. Następnie jest on oceniany przez władze Wydziału, które… Continue reading Przeniesienie na Wydział Lekarski w Koszycach

Przedmioty

Medycyna ogólna Planujesz studiować na wydziale medycyny w Koszycach? Przygotowaliśmy podsumowanie przedmiotów na pierwszym roku – jakie są warunki zdania egzaminu i czego będziesz się uczyć? Kliknij tutaj Aby kontynuować naukę na pierwszym roku studiów, studenci muszą uzyskać 40 punktów. 1. rok akademicki Anatomia 1 Anatomia 2 Biologia 1 Biologia 2 Pierwsza pomoc Histologia i embryologia… Continue reading Przedmioty

Medycyna i Stomatologia w Koszycach

Medycyna i Stomatologia w Koszycach, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika Medycyna w Koszycach: programy studiów i opłaty Wydział Lekarski UPJŠ w Koszycach oferuje studentom zagranicznym 2 programy studiów prowadzone w języku angielskim: Medycyna ogólna i Stomatologia. Wydział Lekarski w Koszycach jest wydziałem z 68-letnią tradycją. Jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika i największym uniwersytetem na wschodniej Słowacji. Od roku 1948 uzyskało tutaj tytuł ponad… Continue reading Medycyna i Stomatologia w Koszycach