...

Medycyna i Stomatologia w Koszycach, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Przeniesienie na Wydział Lekarski w Koszycach

Na Wydział Lekarski w Koszycach można przenieść się z innego uniwersytetu. Jednak niezbędny jest taki sam program studiów. Drugi warunek jest taki, że Twoje studia nie mogły być zakończone lub przerwane. Wniosek o przeniesienie składa się do 31. sierpnia danego roku. Następnie jest on oceniany przez władze Wydziału, które zdecydują, na który rocznik student może zostać przyjęty.

Na Wydziale Lekarskim w Koszycach ustalono nowe zasady uznawania kwalifikacji. Od roku akademickiego 2024/2025 wydział nie będzie honorował przedmiotów zrealizowanych na uczelniach w krajach spoza UE, Izraela, USA, Kanady, Australii, Japonii i Korei Południowej. Przedmioty mogą zostać uhonorowane jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Z kolei przedmioty ukończone online w krajach spoza UE, Izraela, USA, Kanady, Australii, Japonii i Korei Południowej nie będą uznawane bez żadnego wyjątku. Zmiana ta jest istotna zwłaszcza dla polskich studentów, którzy studiowali medycynę na Ukrainie.

Studenci przenoszący się z innej uczelni mogą startować maksymalnie na IV rok włącznie. Zgodnie z ostatnim zarządzeniem co najmniej połowa studiów musi odbywać się w Koszycach.

W przypadku przeniesienia nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych.

Wykaz dokumentów, które należy doręczyć na Wydział w przypadku wnioskowania o przeniesienie
  • wypełniony i podpisany wniosek o przeniesienie
  • wniosek o uznanie przedmiotów z poprzednich studiów
  • wykaz ocen razem z datą egzaminów
  • oficjalne sylabusy podpisane przez dział administracji dla studentów
  • potwierdzenie, że osoba wnioskująca przeniesienie w momencie jego składania nadal jest pełnoprawnym studentem

Wszystkie dokumenty muszą być urzędowo przetłumaczone na język angielski lub słowacki. Akceptowane są też dokumenty w języku czeskim. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji, nie będzie brany pod uwagę.

Uznanie ukończonych przedmiotów

W przypadku, gdy student nie spełnia warunków przeniesienia, musi zdawać egzaminy wstępne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i przedłożeniu wymaganych dokumentów student otrzyma decyzję Wydziału. Wniosek o uznanie przedmiotów jest akceptowany do 30 dni od przyjęcia studenta.

Warunki
  • Przedmioty muszą być ukończone w czasie ostatnich 5 lat
  • Uznawane są tylko przedmioty, które były obowiązkowe i fakultatywne
  • Po uznaniu przedmiotu, do indeksu wpisuje się ocenę E
  • Opłata za przepisanie oceny to 2€ za przedmiot, maksymalnie 15€.

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy