...

Medycyna w Martinie (Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego)

Program dla studentów zagranicznych

Wydział Medycyny w Martinie oferuje studentom zagranicznym możliwość studiowania Medycyny Ogólnej w języku angielskim. Opłata za studia to 10.900€ (jest to opłata za jeden rok akademicki, czyli 2 semestry). Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł MUDr. Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie udostępnia 150 miejsc dla studentów zagranicznych na kierunku medycyna ogólna. Opłata rekrutacyjna na tej uczelni wynosi obecnie 70 €. Studenci uczęszczają na zajęcia kliniczne w szpitalu uniwersyteckim, który znajduje się w niewielkiej odległości od wydziału.

Medycynaslowacja.pl to oficjalny reprezentant słowackich wydziałów lekarskich. Skoncentruj się na nauce – my zadbamy o całą resztę. Nasze usługi są w 100% darmowe.

Obecnie na wydziale studiuje 700 studentów zagranicznych, głównie z Norwegii, Szwecji, Islandii oraz z Polski. W ostatnich latach tytuł MUDr. (lekarz) uzyskało 500 zagranicznych studentów z ponad 30 krajów.

Studiowanie za granicą: Medycyna Martin (Wydział Lekarski Jesseniusa)

Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie jest częścią Uniwersytetu Komeńskiego, najstarszego i największego uniwersytetu na Słowacji. Znanym poprzednikiem Uniwersytetu była Academia Istropolitana założona przez Macieja Korwina w 1465 roku. Uniwersytet otrzymał swoją nazwę po ojcu edukacji: Janie Amosie Komeńskim.

Wydział Jesseniusa powstał w roku 1969 i jest bardzo popularny wśród studentów dzięki wysokiej jakości kształcenia, nowoczesnemu wyposażeniu, kadrze dydaktycznej i laboratoriom badawczym. Wydział regularnie zajmuje wiodącą pozycję w międzynarodowych rankingach mierzących jakość szkół medycznych nie tylko na Słowacji, ale też w regionie.

Nauczanie

Program medycyny ogólnej trwa 6 lat (12 semestrów) i obejmuje 5975 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. Program jest akredytowany i spełnia wymogi dyrektywy 93/16/EC.

Jeden semestr trwa 15 tygodni, przy czym wykłady to mniej niż połowa całkowitej tygodniowej nauki. Ostatni 6 rok jest zarezerwowany dla rotacji w przedmiotach medycyna wewnętrzna, chirurgia, pediatria, położnictwo, ginekologia. Następnie studenci muszą zdać egzamin państwowy i obronić prace dyplomową. Dyplom, który student uzyska jest uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto wydział jest na liście ECFGM, dzięki czemu absolwenci idą na egzamin USMLE.

Nauczanie na wydziale jest specyficzne dlatego, że studenci są dzieleni na małe grupy. Ćwiczenia praktyczne, seminaria lub ćwiczenia laboratoryjne – studenci biorą udział w nauczaniu z maksymalnie 8 innymi studentami. Wydział zatrudnia zagranicznych profesorów, którzy podnoszą poziom jakości kształcenia.

 

kurs-przygotowawczy-na-studia

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy