...

Medycyna i Stomatologia w Koszycach, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika

Jak przebiega proces nostryfikacji na uczelni Pavla Jozefa Safarika w Koszycach?

Każdy nowy student uczelni Pavla Jozefa Safarika w Koszycach musi poddać swój dyplom procesowi nostryfikacji. Ze względu na to, że oba kraje, czyli Polska i Słowacja, należą do Unii Europejskiej, proces nie jest skomplikowany. Nie wolno go jednak bagatelizować, ponieważ uczelnia ma prawo wydalić studenta, który nie podszedł do tego procesu.

Na oficjalnej stronie uniwersytetu znajduje się informacja, że dokument potwierdzający znostryfikowany dyplom powinien być dostarczony już w Dniu Rejestracji (Enrolment Day), który odbywa się na początku września. W praktyce jednak uniwersytet wie, że zebranie poszczególnych dokumentów może chwilę zająć, więc dokument można donieść nawet już po rozpoczęciu roku szkolnego.

Proces warto jednak zacząć już po dostaniu informacji o przyjęciu na studia z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest to, że aby dyplom został znostryfikowany, potrzebne jest jego tłumaczenie na słowacki. Znalezienie tłumacza, sam proces tłumaczenia oraz przesyłania może się przeciągnąć, więc lepiej jest to zrobić jak najszybciej. Warto również pamiętać, że samo nostryfikowanie dyplomu może zająć kilka tygodni, więc nie można się spodziewać, że dokument będzie gotowy w kilka godzin.

Oto lista wszystkich dokumentów, które muszą zostać przekazane placówce zajmującej się nostryfikacją:

  • Potwierdzony przez notariusza dyplom ukończenia szkoły średniej
  • Dyplom ukończenia szkoły średniej przetłumaczony na słowacki przez tłumacza przysięgłego
  • Wypełniony formularz nostryfikacji (jest on dostępny wyłącznie w języku słowackim, lecz na stronie uniwersytetu, czyli: https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/applicants/for-accepted-students/nostrification/ zostało wytłumaczone, jak odpowiednio wypełnić ten dokument (na samym końcu strony)
  • Fotokopia paszportu lub dowodu osobistego (nie trzeba jej potwierdzać u notariusza, lecz oryginał trzeba mieć ze sobą podczas składania dokumentów)
  • KOLOK na sumę 5€ (jest to opłata administracyjna, KOLOK można kupić na każdej poczcie
  • Oryginał listu, który potwierdza, że dany uczeń dostał się na uczelnię
  • Potwierdzona przez notariusza kopia świadectwa maturalnego, na którym znajdują się wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości)
  • Tłumaczenie świadectwa maturalnego z wynikami egzaminu maturalnego (dojrzałości)

 

Jeżeli dany student nie może osobiście pojawić się w placówce przygotowującej dokument nostryfikacji, dokumenty może przynieść osoba do tego upoważniona, lecz wyłącznie za okazaniem upoważnienia w języku słowackim. W upoważnieniu muszą się znaleźć dokładne dane na temat pełnomocnika, który dostarcza dokumenty: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania i tym podobne.

Wszystkie te dokumenty należy przynieść do placówki znajdującej się na ulicy Zadielska 1. Dokument będzie gotowy po około 30 dniach od daty złożenia dokumentów, należy go odebrać osobiście i złożyć na uczelni Pavol Jozef Safarik w Koszycach.

Bądźmy w kontakcie

Zdecydowany, by zacząć nowy etap w życiu?

Podaj nam swój numer, oddzwonimy