Rekrutacja na uniwersytety na Słowacji na rok akademicki 2020/2021

Jak co roku, zapraszamy do aplikowania na słowackie uniwersytety. Rekrutacja już jest w trakcie, a uczelnie ujawniły szczegóły dotyczące tegorocznych przyjęć studentów na kierunki medyczne w języku angielskim. Zapoznaj się z nimi i nie trać czasu, im wcześniej się zgłosisz i zaczniesz przygotować na egzaminy wstępne, tym większe masz szanse na dostanie się na uczelnię Twoich marzeń!

Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika w Koszycach

Uniwersytet UPJS w Koszycach jest jedną z najpopularniejszych uczelni wśród polskich studentów. Na rok akademicki 2020/2021 studenci mogą zapisywać się na następujące programy:
• Medycyna
Czas studiowania tego kierunku trwa 6 lat, po tym okresie student otrzymuje tytuł magistra medycyny ogólnej. Studia są prowadzone w trybie dziennym. W tym roku uczelnia przewiduje udostępnić 200 miejsc dla zagranicznych studentów. Czesne za jeden rok studiowania wynosi 10 500 euro, sumę płaci się w dwóch ratach.
• Stomatologia
Stomatologia to drugi kierunek oferowany obcokrajowcom, nauka na tym kierunku trwa 6 lat. Są to studia stacjonarne, po których student otrzymuje tytuł magistra stomatologii. W tym roku uniwersytet udostępnia 35 miejsc zagranicznym studentom. Czesne za jeden rok studiowania wynosi 11 000 euro, opłatę należy uiścić w dwóch ratach.
Dokumenty wymagane do rejestracji na studia
Aby móc zarejestrować się na studia jako kandydat oraz móc przystąpić do egzaminu wstępnego, trzeba złożyć na uczelnię kilka dokumentów. Kompletna lista dokumentów poniżej:
• Wypełniony formularz rejestracji elektronicznej, który musi zostać następnie wydrukowany i podpisany
• Kopia paszportu lub dowodu osobistego
• Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która w tym roku wynosi 30 euro
• Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby student rozpoczął naukę na uczelni. Zaświadczenie musi być w języku angielskim lub słowackim.
• Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
• Załącznik wniosku, który wysyłamy mailowo
Wszystkie te dokumenty należy przesłać na nasz adres lub bezpośrednio na adres uczelni.

Egzamin wstępny
Chcielibyśmy powiadomić, że daty czerwcowych egzaminów w Koszycach zostały zmienione. Z dnia 17 czerwca 2020 roku zostały one przeniesione na 8 lipca 2020 roku. Ze względu na tę zmianę, wszystkie dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię nie później niż do 24 czerwca 2020 roku.
Druga opcja to 17 sierpień 2020 roku, w tym wypadku dokumenty trzeba dostarczyć do 1 sierpnia 2020 roku.
Warto pamiętać, że dla wygody przyszłych studentów, egzamin jest również organizowany w Polsce. W tym roku przygotowaliśmy aż dwie daty oraz dwa miejsca egzaminu. Pierwszy z nich na początku
sierpnia odbędzie się w Łodzi, drugi, na końcu sierpnia, odbędzie się w Warszawie. Dokładne daty oraz godziny zostaną podane już wkrótce. Egzamin wstępny będzie trwał 2,5 godziny, w tym czasie trzeba
będzie odpowiedzieć na 200 pytań, z których można maksymalnie zdobyć 800 punktów. Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć co najmniej 600 punktów, czyli poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań.

Na egzamin wstępny należy przygotować się z bazy pytań. Zawiera ona 1200 pytań, połowa z nich dotyczy biologii, a połowa z chemii. Nowa baza pytań na ten rok pojawi się na początku marca. Zakres wiedzy jest jednak zawsze taki sam, więc już teraz można rozpocząć swoje przygotowania. Jeśli chcesz nabyć bazę pytań, skontaktuj się z nami.

Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie

Wydział w Martinie i w tym roku oferuje zagranicznym studentom możliwość studiowania medycyny w języku angielskim. Jest on znany z tego, że studenci są podzieleni na mniejsze grupki, dzięki temu przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze. Oto, jak wygląda oferta na uczelni w Martinie na rok akademicki 2020/2021.
• Medycyna
Wydział Lekarski Jesseniusa Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie umożliwia zagranicznym studentom studiowanie jednego kierunku, medycyny. W tym roku zostanie przyjętych 120 studentów zagranicznych. Studia trwają 6 lat, a po ukończeniu ich dostaje się tytuł magistra medycyny ogólnej. Czesne za rok studiowania wynosi 10 900 euro, opłatę należy uiścić w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego z semestrów.
Dokumenty wymagane do rejestracji na studia i egzamin wstępny
Aby pomyślnie zapisać się na egzamin wstępny, należy dostarczyć uczelni odpowiednie dokumenty. Są
to:
• Wypełniony, a następnie wydrukowany i podpisany formularz
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej
• Zaświadczenie medyczne potwierdzające, że student może kontynuować naukę
• Kserokopia paszportu lub dowodu
• CV w języku angielskim

Wszystkie te dokumenty można przesłać pocztą na nasz adres lub bezpośrednio na adres uczelni.

Egzaminy wstępne

Zmiana tyczy się również uczelni w Martinie, egzaminy w czerwcu nie odbędą się. Władze uniwersytetu nie podały jednak dokładnych dat. W tym roku egzamin odbędzie się 20 sierpnia 2020 roku, w tym wypadku termin składania dokumentów to 17 lipiec 2020 roku. Prawdopodobnie zorganizujemy egzamin wstępny również w Polsce, więcej informacji na ten temat podamy już wkrótce.
Uczelnia nie wydaje bazy pytań, do egzaminu można przygotować się z książek, które są polecane przez uniwersytet. Kandydat będzie musiał odpowiedzieć na 160 zamkniętych pyta (połowa z biologii i połowa
z chemii), każdy ma na maksymalnie 180 minut. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub do nas napisz.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

Kolejną opcja dla przyszłych studentów z Polski jest aplikowanie do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Oto, co może zaoferować uczelnia na rok akademicki 2020/2021
Medycyna
Medycyna jest prowadzona w trybie stacjonarnym. Na wydziale jest 220 miejsc dla studentów zagranicznych. Studia trwają 6 lat, po ukończeniu każdy student może pochwalić się tytułem magistra medycyny ogólnej. Rok studiowania kosztuje 9 500 euro.
Stomatologia
Uczelnia w Bratysławie udostępnia 35 miejsc na kierunku stomatologicznym. Program trwa 6 lat, po którym każdy student dostaje tytuł magistra stomatologii. Za jeden rok nauki czesne wynosi 11 000 euro.
Dokumenty wymagane do rejestracji na studia i na egzamin wstępny
• Wypełniony, a następnie wydrukowany i podpisany formularz
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej przetłumaczone na język słowacki
• Potwierdzenie nostryfikacji świadectwa ukończenia szkoły średniej (ten dokument należy
przygotować od razu po dostaniu się na studia)
• Odpis aktu urodzenia (międzynarodowy lub tłumaczenie)
• Kserokopia paszportu lub dowodu
• CV w języku angielskim
• 2 fotografie paszportowe
• Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 euro
• Dokument, który potwierdza, że student poddał się szczepieniu na WZW typu B
Wszystkie dokumenty można wysłać na nasz adres lub na adres uczelni.
Egzamin wstępny
Dla ułatwienia Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie przygotował cztery daty egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia. Pierwsze egzaminy czerwcowe, które miały odbyć się 25 i 26 czerwca 2020 roku, będą bardzo prawdopodobnie przeniesione na sierpień, w związku z tym wszystkie dokumenty muszą być przesłane na uczelnię nie później niż do 17 lipca 2020 roku.
Egzaminy odbędą się 17 i 18 sierpnia 2020. Rejestracja na te terminy rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku, a ostateczny termin to 3 lipiec 2020 roku. Na egzaminie każdy student będzie musiał odpowiedzieć
na 200 pytań, 100 z biologii i 100 z chemii. Egzamin będzie trwał 3 godziny. Maksymalnie można zdobyć 800 punktów. Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie już przygotował nową bazę pytań na ten rok akademicki, jeśli chcesz ją nabyć, skontaktuj się z nami.


Słowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie

W tym roku polscy studenci mają jeszcze jedną opcję, a jest nią Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie. Osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na studiowanie na Słowacji, mogą również spróbować swoich sił na tej uczelni. Rejestracja nie jest skomplikowana, więc razem z naszą pomocą
można łatwo zapisać się na egzamin wstępny.
• Medycyna
Medycyna jest aktualnie jedynym kierunkiem medycznym dostępnym w języku angielskim. Na rok akademicki 2020/2021 Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie przewiduje 36 wolnych miejsc dla zagranicznych studentów. Studia będą trwały 6 lat, po ukończeniu każdy student otrzymuje tytuł magistra medycyny ogólnej. Są to studia stacjonarne, rok studiowania na tej uczelni kosztuje 9 000 euro.

Dokumenty wymagane do zapisania się na studia i na egzamin wstępny
Osoby, które chcą zostać kandydatami Słowackiego Uniwersytetu Lekarskiego w Bratysławie muszą
przygotować następujące dokumenty:
• Wydrukowany i podpisany formularz
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem na język słowacki
• Dokument potwierdzający nostryfikację świadectwa ukończenia szkoły średniej
• Potwierdzenie wpłaty 70 euro jako opłaty rekrutacyjnej
• Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że student może kontynuować naukę na kierunku medycznym
• CV napisane po angielsku
• Kopia paszportu lub dowodu osobistego
• Jedno zdjęcie paszportowe
• Odpis aktu urodzenia (międzynarodowy lub przetłumaczony na język słowacki)
• Dokument potwierdzający, że kandydat został zaszczepiony przeciwko WZW typu B
Wszystkie dokumenty muszą być przesłane listownie na nasz adres lub na adres uczelni
Egzamin wstępny
Słowacki Uniwersytet Lekarski w Bratysławie przewiduje dwie daty, w których odbędzie się egzamin wstępny. Pierwszą z nich jest 24 czerwca 2020 roku, o godzinie 9:00 w Bratysławie. Aby zapisać się na ten termin, trzeba koniecznie złożyć dokumenty do 31 maja 2020 roku. Druga data to 8 lipca 2020 roku o godzinie 9:00, również w Bratysławie. Termin przesyłania dokumentów na tę datę to 20 czerwca 2020 roku.
Na egzaminie wstępnym pojawi się 160 pytań, 80 z nich z chemii oraz 80 z biologii. Każdy kandydat ma 150 minut na napisanie egzaminu, pytania są wyłącznie zamknięte. Maksymalna liczba punktów wynosi

 1. Pytania pokrywają się z wiedzą zdobytą w szkole średniej. Przykładowa baza pytań jest udostępniona na stronie uczelni.
  W razie pytań dotyczących rekrutacji lub egzaminu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Możemy również pomóc z tłumaczeniem dokumentów na język słowacki.

Wywiad z Aleksandrą – studentką I roku medycyny ogólnej w Koszycach

Aleksandra jest studentką pierwszego roku medycyny ogólnej w Koszycach. Jest jedną z wielu osób, którym pomogliśmy spełnić marzenie o studiowaniu medycyny.

Wywiad, który opublikowaliśmy, odpowie na często zadawane przez kandydatów pytania dotyczącze naszej agencji, rekrutacji, egzaminów czy samych studiów.

Serdecznie dziękujemy Aleksandrze za poświęcony czas. Mamy nadzieję przygotować dla Was więcej tego typu materiałów. Życzymy przyjemnej lektury!

Wywiad z Aleksandrą

Cześć! Mam na imię Ola i pochodzę ze Śląska, a dokładniej z Gliwic. Mam 19 lat i w zeszłym roku pisałam maturę. Obecnie jestem studentką I roku General Medicine, czyli kierunku lekarskiego w Koszycach i dzisiaj odpowiem Wam na kilka pytań związanych ze studiami na Słowacji.  

Jak dowiedziałaś się o opcji studiowania na Słowacji? Jakie miałaś inne alternatywy dotyczące studiów? Dlaczego ostatecznie zdecydowałaś się na studia w Koszycach?

Szczerzę mówiąc, nie pamiętam dokładnie, jak dowiedziałam się o możliwości studiowania. Myślę, że dopiero jak zdałam sobie sprawę z tego, że matura mogła nie pójść do końca tak, jak chciałam, zaczęłam szukać innych alternatyw. O Koszycach dowiedziałam się z Internetu. Nie miałam wówczas żadnych znajomych, którzy tutaj studiują, bądź są na wyższych latach.

Koszyce mimo to, że nie są stolicą Słowacji, pod kątem studiów medycznych są obecnie w Polsce bardziej popularne niż Bratysława. Dlatego też zdecydowałam się na Koszyce, ponieważ było o nich po prostu głośniej w czasie, kiedy szukałam opcji na studia.

ZOBACZ TAKŻE! Rekrutacja Koszyce – 2019/2020

      Jak wyglądała Twoja droga na Uniwersytet w Koszycach? Czy korzystałaś z czyjejś pomocy, np. agencji? Jeśli tak, to jak taka pomoc wyglądała?

Tak, korzystałam z pomocy. Była to agencja o nazwie Medycyna Słowacja. Jeśli chodzi o formę takiej pomocy, to agencja odpowiada na wszystkie pytania, które Was nurtują. Oprócz tego jest pośrednikiem w składaniu dokumentów. Wystarczy, że wyślecie je do takiej agencji, a ona przekazuje dokumenty dalej na uniwersytet. Ponadto, agencja dostarcza Wam bazę pytań, które potrzebne są do zdania egzaminu wstępnego oraz dostania się na uniwersytet.

Wywiad z Aleksandrą opublikowaliśmy również na naszym kanale YouTube.

  Gdzie pisałaś egzamin wstępny i jak był on zorganizowany?

Dokładnie pamiętam, że egzamin wstępny pisałam 4 sierpnia w Krakowie. Była to sobota, a wyniki otrzymałam w poniedziałek, czyli właściwie bardzo mały przeskok czasowy. I nie trzeba się dużo zamartwiać, oczekując na wyniki. Był to hotel, w którym znajdowała się sala konferencyjna.

Egzamin wyglądał tak, że z bazy było wylosowanych 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. W moim przypadku była to baza składająca się z 1200 pytań (600 z biologii i 600 z chemii). Podczas egzaminu zawsze jest ktoś z Waszej agencji oraz osoba bezpośrednio z uniwersytetu. W moim przypadku, z tego co pamiętam, była to profesor Mechírová, z którą teraz mam wykłady z histologii. Fajnie 😉

  Jak długo i w jaki sposób przygotowywałaś się do egzaminu wstępnego?

Ja do egzaminu wstępnego przygotowywałam się tylko przez miesiąc, co właściwie teraz w porównaniu do moich znajomych jest dosyć krótkim czasem. Z tego co wiem, niektórzy przygotowywali się pół roku, np. tacy, którzy poprawiali maturę, bądź Ci, co sobie to odpuścili.

W moim przypadku dosyć skutecznym sposobem przygotowywania okazał się kurs do takiego egzaminu. Odbywał się on w Warszawie i też był organizowany przez moją agencję. Był to kurs weekendowy, jeździłam tam co tydzień.

Podczas kursu realizowaliśmy poszczególne partie pytań na każdym spotkaniu. Takich spotkań było w sumie pięć. Było to o tyle dobre, że działało bardzo motywująco. Trzeba się było uczyć na bieżąco na ten kurs. Nie wiem, czy gdyby nie to, potrafiłabym się zmotywować w wakacje, żeby siąść, przerabiać tyle pytań dziennie i poświęcić jednak tej nauce dużo czasu.

Jeśli chodzi o mnie, to ja bazę pytań przerobiłam 4 czy 5 razy, czyli uczyłam się około 200-300 pytań dziennie.

ZOBACZ TAKŻE! Baza pytań to Koszyc

    Co zasugerowałabyś osobie, która przygotowuje się do egzaminu wstępnego do Koszyc?

Uważam, że jeśli rozważacie tę opcję, to najlepiej decyzję podjąć jak najwcześniej. Ja na przykład zdawałam egzamin w sierpniu, przez co przez właściwie całe wakacje nie wiedziałam, co ze sobą zrobię. Część ich poświęciłam na naukę, a część na stres. Jeśli mogę Wam coś radzić, to najlepiej zdecydujcie się jak najwcześniej i zapiszcie na pierwszy możliwy egzamin wstępny.

Dzięki temu nie dość, że będziecie krócej się stresować, to i wakacje będą dłuższe, a jak przyjdziecie na studia, to będziecie bardziej wypoczęci. Poza tym będzie Wam łatwiej znaleźć mieszkanie, bo najlepsze oferty pojawiają się w czerwcu, a w sierpniu powiedziałabym, może być średnio.

Pamiętajcie, że warto postawić wszystko na jedną kartę i po prostu sobie nie odpuszczać.

   Jak studia na uniwersytecie różnią się od nauki w szkole średniej?

Z mojego punktu widzenia największą różnicą jest brak mieszkania w domu razem z rodzicami, brak tej kontroli od rodziców. Trzeba samemu o siebie zadbać, samemu kontrolować swoją naukę, samemu sobie ugotować obiad.

Moje liceum miało bardzo luźne podejście do ucznia i również trzeba było samemu się kontrolować. To nie liceum nas kontrolowało, tylko samemu trzeba było o siebie zadbać, więc dla mnie w takim kontekście studia nie różnią się tak bardzo od szkoły średniej. Jednak mieszkanie samemu i dbanie o siebie jest dla mnie najbardziej diametralną różnicą.

Jakich umiejętności czy doświadczeń nabrałaś, studiując za granicą?

Tak jak już mówiłam w poprzednim pytaniu, trzeba sobie samemu radzić, samemu się kontrolować. Oprócz tego bardzo fajną opcją jest to, że poznaje się bardzo dużo osób z różnych krajów. Rozmawia się z nimi więcej lub mniej, choć na przestrzeni lat myślę, że coraz więcej. Plusem jest to, że języka angielskiego używa się tu na co dzień i w pewnym momencie zaczyna się wręcz myśleć po angielsku.

Na początku ta nauka może się okazać trudniejsza, ale po miesiącu, dwóch zaczyna się odkrywać sposoby na przyswojenie materiału i nie jest to już problem, przynajmniej w moim przypadku tak było.

    Czy Koszyce są miastem studenckim? Czy jest tutaj dużo studentów z Polski?

Koszyce to zdecydowanie miasto studenckie. Jak idzie się na główną ulicę na Stare Miasto, słychać bardzo dużo osób z innych krajów, innych języków. Na I roku studentów z Polski jest około 30, aczkolwiek ja samych Polaków na przestrzeni roczników znam tutaj około 50-60, a na pewno nie znam wszystkim, więc myślę, że jest nas znacznie więcej.

Z tego co słyszałam od starszych znajomych, na I roku jest bardzo mało Polaków w porównaniu do zeszłych lat, na których są oni. Myślę, że to też się zmienia na przestrzeni lat. Ale Koszyce to zdecydowanie miasto studenckie i Polaków da się tu spotkać, nawet całkiem dużą ilość.

    Które przedmioty są Twoimi ulubionymi, a których nie lubisz i dlaczego?

W pierwszym semestrze bardzo lubiłam chemię. Co prawda, była to lekka powtórka z liceum, aczkolwiek najbardziej podobało mi się to, że wreszcie można było wykonać wszystkie doświadczenia w praktyce i samemu, wielokrotnie. Moje liceum, ale myślę, że większość liceów w Polsce nie oferuje tego swoim uczniom.

Ponadto jest jeszcze anatomia i histologia. Te przedmioty są zdecydowanie trudniejsze, trzeba się do nich przyłożyć i uczyć na bieżąco, żeby zdać. To są te zajęcia, które są kojarzone stricte ze studiami medycznymi i rzeczywiście, przynajmniej na I roku, są najważniejsze i najbardziej powiązane z medycyną.

Jeśli chodzi o najmniej ulubiony przedmiot, to w moim przypadku może to być biofizyka, ale tylko dlatego, że ja po prostu nie jestem fizycznym umysłem. Mimo wszystko zajęcia z biofizyki są bardzo ciekawe, te praktyczne przynajmniej. Jest fajna zabawa po prostu.

Jak oceniasz Słowację jako kraj? Na jakim poziomie obecnie jest Twój język słowacki? Czy znasz jakieś śmieszne słowa?

Słowacja to kraj, który jak każdy ma swoje wady i zalety. Szczerze mówiąc, ja tu jestem za krótko, żeby o kraju się wypowiadać. Koszyce za to uważam za bardzo fajne miasto. Jest to drugie największe miasto na Słowacji i znajduje się tu bardzo wiele miejsc przyjaznych studentom. Ponadto, jest tu bardzo dużo miejsc, w których można fajnie spędzić czas. Koszyce to miasto o przyjemnej skali, bo z tego co się orientuję mieszka tu około 250 tysięcy mieszkańców, więc też nie ma tłumów.

Jeśli chodzi o mój poziom języka słowackiego, to myślę, że dla każdego Polaka język ten nie jest jakimś strasznym problemem. Polacy rozumieją słowacki, nawet jeśli się go nie uczą, przynajmniej na takim w miarę komunikatywnym poziomie.

Tutaj na uczelni jest to zorganizowane w taki sposób, że mamy 4 semestry języka słowackiego, przy czym pierwszy semestr, który mam już za sobą, polegał głównie na nauce podstawowych fraz typu „Jak się czujesz?”, „Jak się nazywasz?”. Drugi natomiast jest poświęcony typowej komunikacji z pacjentem, czyli „Co was boli?” i podobne polecenia, które przyszły lekarz mógłby wydać pacjentowi.

Jeśli chodzi o to, czy znam jakieś śmieszne słowackie słowa to myślę, że dla Polaków wiele słów tutaj jest śmiesznych i uważam, że w tym wypadku można generalizować. Śmieszą tu nas naprawdę różne rzeczy, które z kolei nie śmieszą innych ludzi. Jak już się dostaniecie, to zrozumiecie, co mam na myśli.  

W jakim miejscu w Koszycach najbardziej lubisz spędzać czas wolny?

Jest bardzo dużo miejsc, w których można spędzać czas wolny. Wszystko zależy od tego, jak go chcemy spędzać. Jest Hlavná, czyli główna ulica, na której znajdują się restauracje, kawiarnie, wieczorem też kluby, gdzie toczy się to studenckie życie.

Oprócz Hlavnej są też takie dwa miejsca, gdzie bawią się studenci najlepiej. Jednym z nich jest Tabaczka, trochę poza główną ulicą. To stara fabryka tytoniu, która przerobiona została na bar, restaurację. Jest to również miejsce przeróżnych imprez, wernisaży itp.

Jest też stare kino studyjne Usmev znajdujące się blisko Hlavnej, ale jednak nie na Hlavnej. Leciała tam na przykład niedawno „Zimna wojna”, na którą wszyscy całą polską ekipą poszliśmy i było fajnie.

Myślę jednak, że wieczorami szczególnie w piątek najbardziej popularną formą spędzania czasu są domówki i tam też poznaje się najwięcej ludzi również z wyższych roczników. Wiadomo, że takie znajomości są przydatne, jeśli chodzi o egzaminy czy notatki.

Jakie masz plany po skończeniu studiów w Koszycach?

Jestem dopiero na I roku, więc trudno mi powiedzieć, jakie mam dokładnie plany. Szczerze mówiąc, przed decyzją o składaniu papierów do Koszyc nie miałam za bardzo zamiaru wyjeżdżać z Polski. Teraz natomiast po skończeniu studiów nie mam za bardzo planów, żeby do tej Polski wracać, bo zobaczyłam, że taki międzynarodowy dyplom otwiera przede mną perspektywy. Ale gdzie skończę ostatecznie, to zobaczymy. Mam na to jeszcze jakieś 5,5 roku.

Dziękuję bardzo, że chcieliście wysłuchać moich odpowiedzi na pytania. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu rozwiałam Wasze wątpliwości i zachęciłam Was do złożenia papierów do Koszyc oraz rozważenia tej opcji, bo uwierzcie mi, że naprawdę warto. Dziękuję!

Co dalej?

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a dni do najbliższych egzaminów wstępnych maleją w zastraszającym tempie. Nie oddawaj swojej przyszłości przypadkowi – zadzwoń do nas już dzisiaj i rozpocznij przygotowania na studia medyczne!

info@medycynaslowacja.pl 
+48 881 755 375 

rekrutacja koszyce

Rekrutacja Koszyce – 2019/2020

Ledwo, co zakończyliśmy proces aplikacyjny na rok akademicki 2018/2019, a już można wziąć udział w rekrutacji na przyszły rok 2019/2020. Jak zawsze przypominamy, że bardzo ważne jest podjęcie decyzji o udziale w procesie odpowiednio wcześnie. Solidne przygotowanie do egzaminu wymaga czasu, o czym szczególnie powinny pamiętać osoby zdające w przyszłym roku maturę. Pytań jest całkiem sporo, rozsądniej jest zatem przeznaczyć na naukę co najmniej kilka miesięcy. A zatem… akcję “Rekrutacja Koszyce” uważamy za otwartą!

Dostępne kierunki medyczne

Na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika można studiować dwa kierunki medyczne w języku angielskim:

 • medycynę ogólną
 • stomatologię

Oba programy odbywają się w systemie dziennym i trwają 6 lat (12 semestrów). Każdego roku ustalany jest limit przyjęć. W roku akademickim 2019/2020 jest to 200 studentów na kierunku medycyna ogólna oraz 30 studentów na kierunku stomatologia. Kończąc studia i pozytywnie zaliczając egzamin końcowy, absolwent otrzymuje tytuł MUDr. lub MDDr., odpowiednio lekarz lub lekarz dentysta.

Z roku na rok na Słowacji pojawia się coraz więcej studentów zagranicznych. W zeszłym roku największy odsetek stanowili obywatele Ukrainy, Norwegii, Niemiec, Serbii i Polski!

!!! Kwalifikacje zdobyte na Słowacji są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

Egzamin wstępny

Rekrutacja Koszyce na oba kierunki wiąże się z przystąpieniem do egzaminu wstępnego. Od zeszłego roku jego format się nie zmienił.

 • Egzamin składa się z 200 pytań zamkniętych – 100 z biologii i 100 z chemii.
 • Do wyboru są 4 odpowiedzi i więcej niż jedna może być prawdziwa. W teście mogą się pojawić pytania, gdzie żadna z opcji nie jest prawidłowa! 
 • Egzamin trwa 150 minut (2,5 godziny).
 • Nie wolno używać kalkulatorów. Wszystkie materiały są dostarczane przez uczelnię, tj. długopis, brudnopis, układ okresowy pierwiastków.
 • Do zdobycia jest 800 punktów. Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie minimum 75% (600 punktów).
 • Koszt egzaminu to 40 euro.

Terminy egzaminów wstępnych

 • 19.06.2019 (środa) Koszyce – termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 15.05.2019
 • 03.08.2019 (sobota) Krakow – Agencja Medycyna Slowacaja zorganizuje dla Was egzamin wstepny w Polsce
 • 19.08.2019 (poniedziałek) Koszyce– termin składania dokumentów do agencji Medycyna Słowacja – 12.07.2019

!!! Agencja Medycyna Słowacja również zorganizuje dla Was egzamin wstępny w Polsce.

 • możesz zwiększyć swoje szanse na studiowanie medycyny na Słowacji, ponieważ w jeden weekend odbędą się dwa egzaminy: w sobotę do Koszyc, w niedzielę na uniwersytet w Martinie

Zgłoś się do nas już dziś: info@medycynaslowacja.pl

Pytania przygotowujące do egzaminu

Do egzaminu wstępnego należy się przygotować, korzystając z oficjalnych materiałów testowych. Można je zakupić za pośrednictwem naszej agencji. Ich koszt to 90 zł.

Materiały przygotowujące dostępne są w wersji elektronicznej (.pdf), którą można wydrukować. Są to dwa osobne pliki, jeden z biologii (600 pytań), drugi z chemii (600 pytań). To właśnie z nich wybierane jest 200 pytań egzaminacyjnych. W testach przygotowujących znajduje się 8 odpowiedzi przy każdym pytaniu! Z nich później losowane są 4, które pojawią się na egzaminie wstępnym.

!!! Specjalnie dla Was zorganizujemy kolejną edycję kursu przygotowującego do egzaminu w Koszycach. Więcej szczegółów na początku przyszłego roku.

Syllabusy

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem materiału na egzamin wstępny:

Rekrutacja Koszyce – wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić online, a następnie wydrukować i podpisać – zapisy od 1 stycznia 2019
 • formularz z wybraną datą egzaminu – egzamin w Polsce zostanie ogłoszony w późniejszym terminie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na tym kierunku (nie starsze niż 3 miesiące)
 • ksero paszportu lub dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej potwierdzona przez notariusza + tłumaczenie przysięgłe na język słowacki/angielski
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin wstępny (40 euro) – można przelać na nasze polskie konto (wówczas potwierdzenie nie jest wymagane):

Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas
Numer rachunku NRB: 94 1600 1462 1838 6441 6000 0001
Kwota: 40 euro (należy przeliczyć na złotówki według aktualnego kursu NBP)
Nazwa odbiorcy: Piotr Zavacky
Adres: Kasarenska namestie 13, Koszyce, Słowacja

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny”

Przystąpienie do rekrutacji za pośrednictwem naszej agencji oznacza wiele korzyści, m.in. zniżkę na tłumaczenia przysięgłe w wysokości 25%, zniżkę na udział w kursie przygotowującym, całodobową pomoc rezydenta w Koszycach, uproszczony proces rekrutacyjny, możliwość otrzymania kieszonkowego i wiele, wiele innych benefitów!!

Pomagamy zupełnie bezpłatnie!

Słowacja – jak dojechać na swoją uczelnię?

Korzystanie z transportu publicznego w obcym kraju może być dla nowicjuszy dosyć skomplikowanie. Studiując na Słowacji przyda się Tobie zapewne kilka informacji na ten temat, zwłaszcza jeśli niedługo wybierasz się na swoją przyszłą uczelnię. Polscy studenci korzystają z wielu opcji transportu: autobusów, samolotów, minibusów czy podróżując w kilka osób samochodem.  Carpooling stał się w ostatnich latach bardzo popularnym i tanim środkiem transportu. My polecamy korzystanie z serwisu BlaBlaCar lub licznych grup na Facebooku, np. Polacy w Koszycach, które zapewniają wiele możliwości dojazdu studentom medycyny czy stomatologii. Polska i Słowacja oferują dogodną siatkę połączeń.

Transport Słowacja – wszystko, co musisz wiedzieć

W Polsce dostępnych jest wiele bezpośrednich połączeń ze Słowacją. Najlepiej wyruszyć z dużych miast, takich jak Warszawa, Katowice czy Kraków. Warto również sprawdzić stacje pośrednie, bo być może wybrany środek transportu zatrzymuje się w naszej miejscowości. Sprawdźmy jak dostać się na poszczególne uczelnie!

KOSZYCE

Leo Express – przewoźnik, który oferuje transport z większych miast Polski, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Kraków czy Toruń. Firma obsługuje połączenia kolejowe, autobusowe, a także minibusy. Te ostatnie przyjadą po Ciebie pod wskazany adres, jednak mają ograniczoną liczbę miejsc, dlatego warto zakupić bilet z wyprzedzeniem. Ceny zaczynają się już od 130 złotych, a podróż z południa Polski zajmuje około 5 godzin. Leo Express oferuje szereg udogodnień dla swoich pasażerów, m.in. 3 klasy podróży, przekąski czy zniżki dla stałych klientów oraz posiadaczy legitymacji ISIC, dzięki czemu podróżowanie jest proste i przyjemne.

Przykładowa trasa z Krakowa do Koszyc (Słowacja):

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Nowy Targ, DA — Białka Tatrzańska, Szkoła — Bukowina Tatrzańska, Dolna — Ždiar, Tatra — Tatranská Lomnica, AS — Starý Smokovec, AS — Poprad Aquacity — Poprad, AS — Prešov, AS — Koszyce, AS

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

RegioJet – jeden z najbardziej popularnych i prestiżowych przewoźników. Ta czeska firma dysponuje autobusami i pociągami. W Polsce można z niej skorzystać jedynie w Krakowie lub w Katowicach. Nie ma bezpośredniego połączenia z Koszycami – będzie trzeba się przesiąść przynajmniej jeden raz. Dużym plusem są jednak ceny, które zaczynają się od 90 zł w jedną stronę. Świetny wybór na tanie połączenie z Polski do Koszyc.

Przykładowa trasa z Krakowa do Koszyc (Słowacja):

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Katowice, DA — Ostrava, Svinov (przesiadka na pociąg) — Ostrava, hl.n. — Ostrava, Stodolní — Havířov, nádr. — Český Těšín, nádraží — Třinec centrum, nádr. — Čadca, žel.st. — Žilina, žel. st. — Vrútky, žel. st. — Ružomberok, žel. st. — Liptovský Mikuláš, žel. st. — Štrba, žel. st. — Poprad, Tatry — Spišská Nová Ves, žel. st. — Kysak (u města Prešov), žel. st. — Koszyce, žel. st.

Dokładne rozkłady jazdy dostępne tutaj.

Flixbus – autobusy kursują po całej Europie i mają wiele udogodnień, takich jak duże, wygodne siedzenia, toaletę, sieć WiFi oraz gniazdka zasilania. Firma niestety nie obsługuje bezpośredniego połączenia z Polski do Koszyc, ale można dostać się z Krakowa do Rużomberka, miasta w środkowej Słowacji. Stamtąd przesiądziemy się w pociąg, który zawiezie nas już do Koszyc. Zapłacimy tylko za bilet z Krakowa do Rużomberka – około 30 zł! Polscy studenci mogą korzystać z połączeń kolejowych na Słowacji za darmo! Ogromną zaletą tej firmy jest punktualność, niskie ceny biletów, wygoda i szeroka siatka połączeń.

Samolot – w Koszycach znajduje się lotnisko. Można więc pomyśleć o podróży samolotem. Polskie Linie Lotnicze LOT obsługują bezpośrednie połączenia z Polski do Koszyc. Koszt biletu w dwie strony to około 150 euro, a podroż trwa od godziny do dwóch, w zależności od miasta. Samolot wylatuje z Warszawy, Łodzi lub Wrocławia.

Nasza sugestia: jeśli zależy Wam na niskim koszcie podróży i bezpośrednim połączeniu, skorzystajcie z oferty Leo Express. Jeśli 5 godzin to stanowczo za długo, a cena nie gra roli, polecamy lot samolotem 🙂

Przyjrzyjmy się teraz połączeniom z Polski do Martina, na Wydział Medycyny Uniwersytetu Jessenius.

MARTIN

Leo Express nie oferuje niestety bezpośredniego połączenia z Polski do Martina, ale można  skorzystać z tego przewoźnika, aby dojechać do Popradu. Stamtąd bardzo łatwo dostać się już do innych miast na Słowacji, m.in. Martina. Wystarczy wsiąść w odpowiedni autobus lub pociąg.

Inną opcją jest podróż samolotem z Warszawy lub Krakowa do Koszyc czy Bratysławy. W obydwu miastach możemy skorzystać z połączeń kolejowych lub autobusowych do Martina.

Regiojet odjeżdża z dwóch miast Polski: Krakowa i Katowic. Podobnie jak Leo Express, przewoźnik ten nie obsługuje bezpośrednich połączeń do Martina, trzeba się przesiąść przynajmniej 2 razy. Ceny zaczynają się od 16 euro. W pociągach i autobusach obowiązują zniżki studenckie dla posiadaczy legitymacji ISIC lub EYCA.

Przykładowa trasa z Krakowa do Martina (Słowacja):

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Katowice, DA — Ostrava, Svinov (przesiadka na pociąg) — Ostrava, hl.n. — Ostrava, Stodolní — Havířov, nádr. — Český Těšín, nádraží — Třinec centrum, nádr. — Čadca, žel.st. — Žilina, žel. st. — Vrútky, žel. st. (przesiadka na autobus) — Vrútky, AS — Martin, ul. Jesenského

Flixbus obsługuje połączenie z Krakowa do Dolnego Kubina. Koszt biletu w jedną stronę to około 7 euro. Stamtąd należy się przesiąść w autobus lub pociąg, który zawiezie nas do Martina. Można również wybrać trasę Kraków-Ostrava (koszt to około 5,90 euro), a następnie skorzystać z miejscowej komunikacji publicznej. Nie ma bezpośredniego połączenia z Martinem.

Nasza sugestia: zdecyduj się na autobus do Dolnego Kubina, Popradu lub Ostravy, a następnie przesiądź się na pociąg, który zawiezie Cię prosto do Martina. Miasto znajduje się w północnej części Słowacji i o wiele prościej jest się dostać z Polski do Koszyc czy Bratysławy. Na szczęście wymienione przez nas miejscowości oferują dogodny transfer do Martina.

I na koniec – Bratysława! Jak się dostać do stolicy?

BRATYSŁAWA

Flixbus obsługuje bezpośredni transfer z Warszawy do Bratysławy. Podróż trwa około 12 godzin, a cena biletu to około 100 zł. Jeśli chcemy wyruszyć z Krakowa, będziemy musieli się przesiąść jeden raz. W zależności od godziny odjazdu przesiadka możliwa jest w Wiedniu, Budapeszcie, Katowicach, Brnie lub Pradze. Najszybciej dojedziemy decydując się na przesiadkę w Wiedniu, Katowicach lub Brnie. Wówczas podróż trwa około 9 godzin. W pozostałych przypadkach od 11 do ponad 13 godzin godzin.

Ecolines – łotewski przewoźnik oferujący tanie i bezpośrednie połączenia autobusowe pomiędzy Polską a Bratysławą. Podróż z Warszawy trwa około 12 godzin, a koszt biletu normalnego to 80 zł. Dla posiadaczy legitymacji ISIC przewidziana jest zniżka. Przykładowa trasa z Warszawy do Bratysławy (Słowacja):

Warszawa Zachodnia, DA — Piotrków Trybunalski, DK — Częstochowa, DK — Katowice, DA — Kraków, MDA — Bratysława

Leo Express niestety nie obsługuje bezpośredniego transferu do Bratysławy. Z Krakowa będą nas czekać 2 przesiadki – z autobusu na pociąg, a następnie z pociągu na autobus. Podróż trwa około 12 godzin, a cena biletu w jedną stronę to 115 zł w klasie ekonomicznej, lub 225 w klasie o podwyższonym standardzie. Dokładna trasa wygląda następująco:

Kraków, DA — Kraków, Lotnisko — Katowice, DA — Gliwice, DK — Bohumín (przesiadka na pociąg) — Ostrava, hl. n. — Ostrava-Svinov — Studénka — Suchdol nad Odrou — Hranice na Moravě — Přerov — Olomouc, hl. n. — Zábřeh na Moravě — Pardubice, hl.n. — Kolín — Praha-Libeň — Praha, hl. n. (przesiadka na autobus) — Praha, ÚAN Florenc — Brno, ÚAN Zvonařka — Bratysława, NAS Mlynské Nivy

Możemy też pojechać autobusem z Krakowa do Popradu i tam przesiąść się na bezpośredni pociąg do Bratysławy.

Samolot – linie lotnicze Wizz Air oferują tanie połączenia z Warszawy do Bratysławy. Za bilet zapłacimy około 100 zł, a lot trwa tylko godzinę i 10 minut.

Pociąg – linia InterCity obsługuje bezpośrednie połączenia z Warszawy do Bratysławy. Podróż zajmuje około 10 godzin, a koszt biletu różni się w zależności od klasy podróży i obowiązujących zniżek. Pociąg zatrzymuje się w kilku miastach Polski, dlatego nie trzeba jechać do Warszawy. Poniżej dokładna lista stacji pośrednich:

Warszawa Centralna — Warszawa Zachodnia — Kraków Główny — Kraków Płaszów — Oświęcim — Brzeszcze Jawiszowice — Czechowice-Dziedzice — Zebrzydowice — Bohumin — Ostrava hl.n. — Breclav — Kuty — Bratysława hl.st.

Jeśli zależy nam na szybszym transferze, warto skorzystać z linii Express InterCity (Pendolino). Podróż trwa około 7 godzin, ale trzeba się będzie przesiąść do pociągu EuroCity. Cena jest również trochę wyższa. Przykładowa trasa pociągu:

Warszawa Centralna — Warszawa Zachodnia — Zawiercie — Dąbrowa Górnicza — Sosnowiec Główny — Katowice — Tychy — Pszczyna — Zebrzydowice — Bohumin — Ostrava hl.n. — Ostrava-Svinov — Hranice na Morave — Prerov — Otrokovice — Stare Mesto u Uh.Hrad. — Hodonin — Breclav (przesiadka na pociąg EuroCity) — Kuty — Bratysława hl.st.

Nasza sugestia: najlepszy transport na Słowację to podróż samolotem. Ta opcja wychodzi najtaniej i najszybciej. Jeśli wolimy transport lądowy, warto skorzystać z oferty Ecolines, Flixbus lub pociągów InterCity, które oferują bezpośrednie połączenia ze stolicą Słowacji.

Podsumowując!

Polska i Słowacja posiadają wiele dogodnych połączeń. Spora część przewoźników oferuje transfery bezpośrednie. Średnia cena takiego biletu to około 120 zł w jedną stronę. Najwięcej połączeń znajdziemy z południa Polski, m.in. Krakowa czy Katowic. Transport na Słowację zajmuje od godziny (samolot) do 12 godzin (pociąg i autobus).

Mamy nadzieję, że rozwiązaliśmy wszelkie wątpliwości 🙂

Kieszonkowe dla kandydatów agencji “MedycynaSlowacja” (Martin, Koszyce)

Wiemy, jak drogie może być studiowanie medycyny, stomatologii lub farmacji za granicą. Student, który skorzysta z usług naszej agencji, nie tylko nic za to nie zapłaci, ale otrzyma od nas do 100 euro kieszonkowego. 

Należy spełnić następujące warunki:

 1. prześlemy Ci testy przygotowujące – jeśli uzyskasz przynajmniej 70% punktów, otrzymasz 40 zł (za każdy test);
 2. jeśli użyjesz hashtagu “medycynaslowacja” na Instagramie, Facebooku lub Twitterze – dodatkowe 10 zł (za każdy);
 3. jeśli zaprosisz znajomego – obydwoje dostaniecie po 50 zł;
 4. możesz również zacząć pisać krótkie posty o Twoich przygotowaniach do studiowania na Słowacji.

Kieszonkowe będzie płatne tylko tym studentom, którzy pozytywnie zaliczą egzamin wstępny i zostaną przyjęci na studia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem info@medycynaslowacja.pl lub zadzwoń teraz: +48576706013